İstek Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'te tema entegrasyonu sürükle bırak kadar basit bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir."


$_SERVER dizisinden dönen REQUEST verilerinden derlenmiş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Mixed __call(Mixed $value = NULL)
String ipv4(Void)
String method(String $casing = 'upper')
String scheme(Void)
String uri(Void)
Int time(Void)
Float timeFloat(Void)

 

 

# __Call (ZN >= 5.0.0)


$_REQUEST dizisine ait anahtarları yöntem ismi ile çağırmak için kullanılır. 

Parametreler

Mixed $value = NULL Eğer değer almazsa yöntemin değerini döndürür. Değer alırsa yöntemin değerini değiştirir.
Return Mixed

Kullanımı

Request::body('Hello');

echo Request::body();
Hello

 

 

# Ipv4 (ZN >= 4.3.5)


İstek yapılan IP adresi bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Request::ipv4();

 

 

# Method (ZN >= 4.3.5)


İstek yapılan method bilgisini verir.

Parametreler

String $casing = 'upper' Eğer değer almazsa yöntemin değerini döndürür. Değer alırsa yöntemin değerini değiştirir.
Seçenekler upper, lower, title
Return String

Kullanımı

echo Request::method();
echo Request::method('lower');
POST
post

 

 

# Scheme (ZN >= 4.3.5)


İsteğin şema türünü http veya https olduğunu verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Request::scheme();
http

 

 

# Uri (ZN >= 4.3.5)


İsteğin yapıldığı adresin URI bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

URL: http://localhost/example/home/test
echo Request::uri();
/example/home/test

 

 

# Time (ZN >= 4.3.5)


İsteğin yapıldığı süreyi verir. Bu süre time() yönteminin çıktısı gibidir.

Parametreler

Void
Return Int

Kullanımı

echo Request::time();
1500709681 

 

 

# TimeFloat (ZN >= 4.3.5)


İsteğin yapıldığı süreyi verir. Bu süre time() yönteminin çıktısı gibidir. Request::time() yönteminden farkı çıktısı float veri türündedir.

Parametreler

Void
Return Float

Kullanımı

Request::timeFloat();
1500709751.863