EditionsZN Framework offers 4 different editions for its intended use. Below is a detailed description of what these editions.

 

 

# Editions


OE Orijinal Edition
FE Fullpack Edition
SE Single Edition
CE Custom Edition

 

 

# Orijinal Edition


It is the original edition of ZN Framework. This edition includes all packages of ZN Framework. Devtools project is not included in this edition. Devtools project needs to be installed externally. The installation is made with composer. Composer is the distribution that package managers need to download. Because it requires installation with Composer, installation can not be done by downloading directly.

Kimler İçin

Paket yöneticisi kullananlar
Sunucu üzerinde çalışanlar
Birden fazla projeyi aynı sistem üzerinden barındırmak isteyenler

 

 

# Fullpack Edition


Bu dağıtım Orijinal Edition ile içerik açısından aynıdır. Bu dağıtımı orijinal dağıtımdan farklı klan yanı composer ile indirilme zorunluluğu olmamasıdır. Yani doğrudan indirilip kurulabilir. Ayrıca içerisinde paketlerin yanı sıra Devtools projesinide içerir. Sürüm güncellemede de farklılık içerir. Bu dağıtımın versiyon güncellemeleri Devtools projesi veya terminal üzerinden yürütülür. Fullpack denilmesinin nedeni de tüm paket ve Devtools projesini de içerisinde barındıyor olmasıdır.

Kimler İçin

ZN Framework kullanımına yeni başlayanlar (Tavsiye ediyoruz)
Doğrudan indirip kurmak isteyenler
Hosting veya sunucuda çalışanlar
Birden fazla projeyi aynı sistem üzerinden barındırmak isteyenler

 

 

# Single Edition


Bu dağıtım tekil proje geliştirmek için daha sade dizin yapısı nedeni ile tercih edilebilir. Tekil projeden kasıt sadece backend veya frontend çalışmaları ifade eder. Diğer dağıtımlar da bu dağıtımın yaptığı işi yapabilir. Yani bu dağıtımın kullanımı zorunlu değildir. Kurulum için composer paket yöneticisi gereklidir. Devtools projesi bu dağıtımda çalışmaz. Single Edition denmesinin nedeni sistem üzerinde tek bir proje geliştirmeye izin veriyor olmasıdır.

Kimler İçin

Paket yöneticisi kullananlar
Hosting veya sunucuda çalışanlar
Tekil proje geliştirmek isteyenler

 

 

# Custom Edition


Bu dağıtım sizlere kendi çalışma yapınızı oluşturmanıza olanak sağlar. Dizin yapısını kendi çalışma tarzınıza göre düzenleyebilirsiniz. ZN Framework'e yeni başlayanlar için tavsiye edilmez. Custom Edition denmesinin nedeni kullanıcıların kendi isteklerine göre dizin yapısı üzerinde değişiklik yapabiliyor olmasıdır.

Kimler İçin

ZN dizin yapısına hakim olanlar
Paket yöneticisi kullananlar
Hosting veya sunucuda çalışanlar
Kendi dizin yapısını kurmak isteyenler

Kullanımı 

ZN Framework'ün her bir dizinini temsil eden sabitler bulunur. Kullanacağınız farklı dizinin yol bilgisini bu sabitler için tanımlamanız gerekmektedir. Bunun için index.php dosyası kullanılır.

Dosya: index.php
ZN\ZN::defines
([
    #'BUTCHERY_DIR'    => '',
    'CONTROLLERS_DIR'  => 'controllers/', # It is necessary to define this constant.
    'MODELS_DIR'       => 'models/',      # Example path.
    #'VIEWS_DIR'       => '',
    #'ROUTES_DIR'      => '',
    #'CONFIG_DIR'      => '',
    #'DATABASES_DIR'   => '',
    #'STORAGE_DIR'     => '',
    #'COMMANDS_DIR'    => '',
    #'LANGUAGES_DIR'   => '',
    #'LIBRARIES_DIR'   => '',
    #'AUTOLOAD_DIR'    => '',
    #'LAYERS_DIR'      => '',
    #'FILES_DIR'       => '',
    #'TEMPLATES_DIR'   => '',
    #'THEMES_DIR'      => '',
    #'PLUGINS_DIR'     => '',
    #'UPLOADS_DIR'     => '',

])::run('CE');

Yukarıdaki dizi içerisinde yer alan anahtarların her birisi proje içeriğine yönelik bir dizini temsil etmektedir. Sadece CONTROLLER_DIR anahtarının tanımlanması zorunludur. Diğer yol bilgileri isteğe bağlıdır. Belirtilmeyen yol bilgileri kök dizin kabul edilir.