Kullanıcılar


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


(ZN >= 3.0.7)

Bu bölümde veritabanında kullanıcı oluşturma, silme ve yetkilerini ayarlama gibi yöntemlerin yer aldığı kütüphanedir.

 

 

# Yöntemler


Bool create(String $name)
This password(String $authString)
Bool drop(String $name)
Bool alter(String $name)
Bool grant(String $name = 'ALL', String $type = NULL, String $select = '*.*')
Bool revoke(String $name = 'ALL', String $type = NULL, String $select = '*.*')
Bool rename(String $oldName, String $newName)

 

 

 

# Create (ZN >= 3.0.7)


Veritabanına kullanıcı tanımlamak için kullanılır.

Parametreler
String $name Kullanıcı adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::create('zntr@localhost');
DBUser::create('zntr@%');
MySQL Şeması

DBUser::[->name($user)]
        [->host($host)]
        [
            ->password($password)                  |
            ->identifiedBy($password)              |
            ->identifiedAs($encode, password)      |
            ->identifiedWithBy($encode, $password) |
            ->identifiedByPassword($password)
        ]
        [->required()]
        [->encode($type, $str, [$condition])]
        [->with()]
        [->grantOption()]
        [->resource($resource, $count)]
        [->passwordExpire($type, [$count])]
        [->lock() | ->unlock()]
        ->create([$user]) | ->alter([$user])

Postgre Şeması

DBUser::[->name($user)]
        [->with()]
        [->option($option, $value)]
        ->create([$user]) | ->alter([$user]) 

 

 

# Password (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcı tanımlarken kullanıcı şifresi oluşturmak için kullanılır.

Parametreler
String $password Şifre.
Return This
Kullanımlar
DBUser::password('998891')->create('zntr@localhost');

 

 

# Drop (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcı silmek için kullanılır.

Parametreler
String $name Kullanıcı adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::drop('zntr@localhost');

 

 

# Alter (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcı bilgilerinde düzenleme yapmak.

Parametreler
String $name Kullanıcı adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::password('998892')->alter('zntr@localhost');

 

 

# Grant (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcılara yetki tanımlamak için kullanılır. GRANT kullanımı için SQL kaynaklarına göz atınız.

Parametreler
String $name Yetki adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::select('db1.*')
   ->name('zn@localhost')
   ->grant('all');

 

 

# Revoke (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcılara yetki tanımlamak için kullanılır. REVOKE kullanımı için SQL kaynaklarına göz atınız

Parametreler
String $name Yetki adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::select('*.*')
   ->name('zn@localhost')
   ->revoke('insert');

 

 

# Rename (ZN >= 3.0.7)


Kullanıcı adını değiştirmek için kullanılır. 1. parametre eski isim, 2. parametre yeni isimdir.

Parametreler
String $oldName Eski kullanıcı adı.
String $newName Yeni kullanıcı adı.
Return Bool
Kullanımlar
DBUser::rename('zn@localhost', 'zn@127.0.0.1');