Method Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Ajax işleminde 'url' parametresi doğru yol bilgisi için URL::site('controller/method') biçiminde ifade edilmelidir. "


Post, get, request veya files verileri kullanmak için oluşturulmuş sınıftır. Standart küreseller güvenlik süzgecinden geçmediği için bu verilerin güvenliğini  tesis etmek üzerine yani XSS ataklarını engellemek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Mixed post(String $name, Mixed $value)
Mixed get(String $name, Mixed $value)
Mixed env(String $name, Mixed $value)
Mixed server(String $name, Mixed $value)
Mixed request(String $name, Mixed $value)
Mixed files(String $fileName, String $type)
Bool delete(String $input, String $name)

 

 

# Post (ZN >= 1.0.0)


$_POST Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_POST dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::post('example', 'Example Value');
echo Method::post('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Post yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Post::example('Example Value');
echo Post::example();
Example Value

Tüm postları almak için;

output( Post::all() );

 

 

# Get (ZN >= 1.0.0)


$_GET Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_GET dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::get('example', 'Example Value');
echo Method::get('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Get yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Get::example('Example Value');
echo Get::example();
Example Value

Tüm getleri almak için;

output( Get::all() );

 

 

# Request (ZN >= 1.0.0)


$_POST ve $_GET yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_REQUEST dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::post('postData', 'This is post data!');
Method::get('getData', 'This is get data!');
Method::request('example', 'Example Value');

echo Method::request('postData');
echo Method::request('getData');
echo Method::request('example');
This is post data!
This is get data!
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Post ve get yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Request::example('Example Value');
echo Request::example();
Example Value

 

 

# Env (ZN >= 1.0.0)


$_ENV yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_ENV dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::env('example', 'Example Value');
echo Method::env('example');
Example Value

 

 

# Server (ZN >= 1.0.0)


$_SERVER yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_SERVER dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::server('example', 'Example Value');
echo Method::server('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

output(Server::all());
echo Server::host();

 

 

# Files (ZN >= 1.0.0)


$_FILES yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_FILES dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $key  = 'name' İç dizi anahtarı.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::files('example');