Veri Kontrol


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Settings/CDNLinks.php yapılandırma dosyası altında yer alan 'script' ve 'style' dizilerine tanımlayacağınız linkleri Import::script() ve Import::style() kütüphaneleri ile birlikte kullanabilirsiniz."


Bu kütüphanenin amacı gelen verinin türüne uygunluğunu kontrol etmek için kullanılır. PHP'nin tanımlı is_*, filter_*, ctype_* fonksiyonlarının ve özel yöntemlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu kütüphane tüm kontrolleri içerecek şekilde genişletilmeye devam edecektir. Böylece istediğiniz kontrolü tam olarak nasıl yapacağınızın farkında olacaksınız.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları ile dahili gelmektedir kurulum gerektirmez.

↓ composer require znframework/package-zerocore

 

 

# Yöntemler


IS::software(void) : string
IS::timezone(string $timezone) : bool
IS::phpVersion(string $version = '5.2.4') : bool
IS::import(string $file) : bool
IS::url(string $url) : bool
IS::email(string $email) : bool
IS::realNumeric(mixed $num = 0) : bool
IS::declaredClass(string $class) : bool
IS::hash(string $type) : bool
IS::charset(string $charset) : bool
IS::array(mixed $var) : bool
IS::slug(string $slug) : bool
IS::__call(mixed $var) : bool

 

 

# Software (ZN >= 5.4.75)


Kullanılan sunucu yazılımının apache  yada nginx olup olmadığını verir.

Parametreler

void
return string

Kullanımlar

echo IS::software();
apache or nginx

 

 

# __Call (ZN > 5.0.0)


Tüm is_* metotları bu kütüphane ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler

mixed $var Kontrol edilecek değişken.
return bool

Kullanımlar

Aşağıda bazı yöntemlerin kullanımı gösterilmiştir.

TimeZone (ZN >= 5.1.0)

Verinin zaman bölgelerinden biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::timeZone('Europe/Istanbul')
true
echo IS::timeZone('Asia/Istanbul')
false

PHPVersion (ZN >= 5.0.0)

Verinin PHP_VERSION değerinden küçük olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::phpVersion('5.3.0');
true
echo IS::phpVersion('7.1.8');
false

Import (ZN >= 5.0.0)

Verinin daha önce include edilmiş dosya olup olmadığına bakar.

echo IS::import('zeroneed.php');
true
echo IS::import('abc.txt');
false

URL (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli URL bilgisi olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::url('http://example.com');
true
echo IS::url('example.com');
false

Email (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli E-posta bilgisi olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::email('[email protected]');
true
echo IS::url('robot@znframework');
false

Char (ZN >= 5.0.0)

Verinin çıktılanabilir olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::char('example');
true
echo IS::char([]);
false

RealNumeric (ZN >= 5.0.0)

Verinin gerçek sayı olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::realNumeric(10);
true
echo IS::realNumeric('10');
false

DeclaredClass (ZN >= 5.0.0)

Verinin daha önce dahilen sınıf olup olmadığını kontrol eder.

$get = DB::get('tableName');

echo IS::declaredClass('DB');
true
echo IS::declaredClass('Pagination');
false

Hash (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli şifreleme algoritmalarından biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::hash('md5');
true
echo IS::hash('sha10');
false

# Charset (ZN >= 5.0.0)

Verinin geçerli karakter setlerinden biri olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::charset('utf-8');
true
echo IS::charset('utf-9');
false

# Slug [6.18.0][2021-07-06]

Verinin geçerli bir slug verisi olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::slug('a-b-c');
true
echo IS::slug('a b-c');
false

Alnum (ZN >= 5.0.0)

Alfa sayısal karakter kontrolü yapar. Yani veri ya alfabetik karakterlerden, sayılardan ya da her ikisinden olmalıdır.

echo IS::alnum('example5');
true
echo IS::alnum('example 5');
false

Alpha (ZN >= 5.0.0)

Alfabetik karakter kontrolü yapar.

echo IS::alpha('example');
true
echo IS::alpha('example5');
false

Digit (ZN >= 5.0.0)

Rakam kontrolü yapar.

echo IS::digit(10);
true
echo IS::digit('10a');
false

xDigit (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece 16'lık karakterlerden oluşmalıdır. Yani a, b, c, d, e, f ve 0-9 arası karakterlerden oluşabilir.

echo IS::xdigit('AABB10');
true
echo IS::xdigit('AAZZ10');
false

Punct (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece alfa sayısal veya boşluk olmayan karakterler içerebilir.

echo IS::punct('##$');
true
echo IS::punct('#A10$');
false

Graph (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece boşluk karakteri haricindeki yazdırılabilir karakterlerden oluşmalıdır. Yani \r, \t gibi karekterler kullanılamaz.

echo IS::graph('zeroneed5');
true
echo IS::graph('zero need 5');
false

Print (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece yazdırılabilir karakterlerden oluşmalıdır. Yani \r, \t gibi karekterler kullanılamaz.

echo IS::print('zero need 5');
true
echo IS::print("zero\tneed");
false

Lower (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece küçük harflerden oluşmalıdır.

echo IS::lower('znframework');
true
echo IS::lower('zn framework');
false

Upper (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece büyük harflerden oluşmalıdır.

echo IS::upper('ZERONEED');
true
echo IS::upper('ZERO NEED');
false

Space (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece boşluk karakterlerinden oluşmalıdır.

echo IS::space(" \n\t");
true
echo IS::space("\n ZN");
false

Cntrl (ZN >= 5.0.0)

Veri sadece denetim karakterlerinden oluşmalıdır. Yani \x karaketerlerinden oluşmalıdır.

echo IS::cntrl("\n\t");
true
echo IS::cntrl("\n ");
false

NAN (ZN >= 5.0.0)

Bir değerin bir sayı olmadığını bulur.

echo IS::nan(NAN);
true
echo IS::nan(10);
false

Dir (ZN >= 5.0.0)

Verinin dizin olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::dir(VIEWS_DIR);
true
echo IS::dir('Example');
false

File (ZN >= 5.0.0)

Verinin dosya olup olmadığını kontrol eder.

echo IS::file(VIEWS_DIR . 'home/main.php');
true
echo IS::dir(VIEWS_DIR);
false