Dizin Yapısını Değiştirme


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Theme::active() yöntemi ile görünümlerin içerisinde yer alan img, script, link gibi etiketlerin dosya yol bilgilerine dokunmadan otomatik olarak algılanmasını sağlayabilirsiniz."


(ZN >= 6.0.0)

ZN Framework'te mevcut kullanılan dizinlerin özelleştirilebilmesi mümkündür. Bu özellik sayesinde alışık olduğunuz bir dizin yapısına göre dizin isimlerini yeniden yapılandırabilirsiniz. 

 

 

# Bölüm Başlıkları


# zeroneed.php

Kök Dizine Göre Konumlandırma
Dizin Sabitleri

 

 

# zeroneed.php


Dizin isimlerini değiştirmek için kök dizinde bulunan zeroneed.php dosyası kullanılır. Bu dosya içerisi ön tanımlı olarak aşağıdaki gibidir.

ZN\ZN::run('EIP''6.0.0''Mustafa Kemal Atatürk');

Dizin yapısını değiştirmek için ZN::defines(array $directories) yönteminden istifade edilir.

Dosya: zeroneed.php
ZN\ZN::defines
([
    # Directory Constant => New Value/
    'THEMES_DIR' => 'assets/'
])::run('EIP''6.0.0''Mustafa Kemal Atatürk');

Yukarıdaki örnek kodda Projects/Frontend/Resources/Themes/ dizininin artık Projects/Frontend/assets/ dizini olarak kullanılacağını ifade eder.

Kök Dizine Göre Konumlandırma

Değişimin bir proje dizini içerisini değil de kök dizini ifade etmesini isterseniz dizin isminin başına ! sembolü getirilir.

Dosya: zeroneed.php
ZN\ZN::defines
([
    'THEMES_DIR' => '!assets/'
])::run('EIP''6.0.0''Mustafa Kemal Atatürk');

Yukarıdaki örnek kodda Projects/Frontend/Resources/Themes/ dizininin artık assets/ dizini olarak kullanılacağını ifade eder.

Dizin Sabitleri

Değiştirilebilir dizin sabitlerine dizin sabitleri listesi linkinden erişebilirsiniz.