Javascript Kaynaklarının Entegrasyonu


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'e ait tüm paketler framework dışında da kullanılabilir esneklikte tasarlanmıştır."


ZN Framework'te vue, react, angular gibi js kütüphanelerini kullanabilmeniz mümkündür. Bu kütüphanelere ait uzak bağlantılı linkler aşağıdaki yapılandırma dosyasında yer almaktadır. Ve Bu linkleri temsil eden dizi anahtarlarını Import:: kütüphanesinde kullanarak sisteme dahil edebilirsiniz.

Dosya: Settings/CDNLinks.php

 

 

# Örnek Kullanım


Aşağıdaki örnekte vue kullanımı gösterilmiştir.

Görünüm: Views/VueExample/main.wizard.php
<html>
<head>
   @script('vue')
  <meta>
    <title>{{$title}}</title>,
  </meta>
</head>
<body>
<div id="app-4">
 <ol>
  <li v-for="todo in todos">
   [{ todo.text }]
  </li>
 </ol>
</div>

<script>
var app4 = new Vue
({
  el: '#app-4',
  data:
  {
    todos:
    [
      { text: 'Learn JavaScript' },
      { text: 'Learn Vue' },
      { text: 'Build something awesome' }
    ]
  }
})
</script>
</body>
Dikkat: Yukarıdaki örnekte vue data gönderimi için [{ data }] kullanıldığına dikkat edin. ZN'nin şablon sihirbazına ait {{ }} ayracı ile çakışmaması için böyle bir kullanıma gidilmiştir. Tabi ki js kütüphanesinin ayarlarından delimiter değerini değiştirilmediği sürece bu şekilde kullanılır.