Yapılandırma Yöntemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Aktif kontrolcü tarafından otomatik olarak yüklenen görünümleri masterpage olarak belirlenen sayfa içerisinde $view değişkeni ile konumlandırabilirsiniz."


ZN Framework'te ön tanımlı ayarlar 2 farklı dizinde bulunur. Bunlar;

Dizin: Settings/
Dizin: Projects/Any/Config/

dizinleridir. Bu dizinlerdeki ayarları kullanabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kendi ayarlarınızı da yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırma Önceliği

Her iki dizinde de aynı isimli dosya ve ayarlar yer alırsa öncelik önem kazanır. Öncelik sırası şöyledir;

Config/

Settings/

Her iki dizinde de aynı isimli dosya ve farklı ayarlar varsa bu ayarlar birleştirilir. Sanki tek bir dosyadan çekiliyormuş gibi kullanılır. Aynı isimli ayarlar mevcutsa öncelik yukarıda gösterildiği gibidir.

 

 

# Yöntemler


Mixed get(String $file, String $configs = NULL)
Mixed set(String $file, Mixed $configs = NULL, Mixed $settings = NULL)

 

 

# Get (ZN >= 1.0.0)


Ayar dosyalarından ayarlara erişmek için kullanılır.

Parametreler
String $file Dosya adı.
String $config = NULL Ayar adı.
Return Mixed
Kullanım
Dosya: Config/Project.php
output( Config::get('Project', 'log') );
createFile => boolean false ( length = 5 ),
fileTime => string '30 day' ( length = 8 ),
$log = Config::get('Project', 'log');
echo $log['fileTime'];
30 day
Kısa Çağrım (5.0.0)

Ayarlarınızı daha kısa şekilde çağırmanız mümkündür.

Kural: Config::fileName([String $configName])
output( Config::database() );
output( Config::project('key') );

 

 

# Set (ZN >= 1.0.0)


Ayar değerlerini değiştirmek için kullanılır. Bu değişiklik dosya üzerinde yapılmaz. Sadece get() yöntemine gelen değerler manipüle edilir.

Parametreler

Parametreler
String $file Dosya adı.
Mixed $config = NULL Ayar adı.
Mixed $newConfig = NULL Yeni ayarlar.
Return Mixed
Kullanım
Config::set('Project', 'log', ['fileTime' => '60 day']);

output(Config::get('General', 'log'));
createFile => boolean false ( length = 5 ),
fileTime => string '60 day' ( length = 8 ),
Kısa Yapılandırma (5.0.0)

Ayarlarınızı daha kısa şekilde çağırmanız mümkündür.

Kural: Config::fileName([Mixed $set], [Mixed $set])
Config::project(['key' => 'example key']);

output( Config::project('key') );

Aşağıdaki gibi 2. parametre kullanımı ile de yapılandırma yapabilirsiniz.

Config::project('key', md5('my key'));

output( Config::project('key') );

 

 

# Yapılandırma Dosyası Oluşturmak


Kendiniz ayar dosyası oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunun için yukarıda belirtilen 3 dizini de kullanabilirsiniz. Ancak tek bir projeyi kapsayacak bir ayarsa bunu Config/ dizini için yapmanız önerilir. Bunun için bu belirtilen dizine gelip bir php dosyası oluşturmanız gerekmektedir. Bu oluşturduğunuz dosyanızın içine ayarları aşağıdaki örnek ayarlar gibi tanımlamanız gerekmektedir.

Dosya: Config/Example.php
return
[
    'example1' => 'Example Value 1',
    'example2' => 'Example Value 2'
];

Yukarıdaki gibi tanımladıktan sonra aşağıdaki gibi çağırabilirsiniz.

Kullanım

output(Config::get('Example', 'example1'));
Example Value 1;

Ya da

echo Config::example('example1');