Konsol Komutları


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç dosya ve kontrolcüleri üzerinden tüm kontrolcü ve görünümlere veri gönderilebilir."


İşletim sistemlerinde terminal üzerinden komut çalıştırmak için geliştirilmiştir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-console

 

 

# Söz Dizimi


php zerocore [project-name] command [parameters]
Php yolu. Kök dizindeki zerocore dosyasının yolu. ZN FE ve ZN OE dağıtımlarında Projects/ dizini içerisinde yer alan ön tanımlı proje dizini (Frontend) dışında farklı bir proje üzerinde komut çalıştırmanız gerektiği durumda kullanır.  Komutlardan herhangi biri. Varsa parametreler.
Genel Komutlar (ZN >= 4.3.0)

Aşağıda sistem genelinde ki tüm yapılara ulaşabilmeyi sağlayan komutlar yer almaktadır. 

php zerocore [project-name ProjectName] run-uri controller/function/p1/p2 ... /pN
php zerocore [project-name ProjectName] run-controller controller/function
php zerocore [project-name ProjectName] run-class controller:function p1 p2 ... pN
php zerocore [project-name ProjectName] run-model model:function p1 p2 p3 ... pN   
php zerocore [project-name ProjectName] run-function function p1 p2 p 3 ... pN
php zerocore [project-name ProjectName] run-command command:method p1 p2 p 3 ... pN
php zerocore [project-name ProjectName] run-external-command command:method p1 p2 p 3 ... pN

Tema Entegrasyon Komutları (ZN >= 5.7.2)

Aşağıda tema entegrasyon işlemini başlatmak için kullanılan komutlar yer alır.

php zerocore run-butcher
php zerocore run-butcher-delete

Sürüm Yükseltme Komutları (ZN >= 5.3.0)

Aşağıda ZN Framework sürümün yükseltme komutları yer almaktadır.

php zerocore upgrade

(ZN FE >= 5.7.6)

Aşağıdaki komut son yapılan ugrade işlemini geri almak için kullanılır.

php zerocore undo-upgrade

Zamanlanmış Görev Komutları (ZN >= 5.1.0)

Aşağıda Crontab ile zamanlanmış görev yönetimi komutları yer almaktadır.

php zerocore [project-name ProjectName] run-cron controller/method time1 value1 ...
php zerocore [project-name ProjectName] cron-list
php zerocore [project-name ProjectName] remove-cron cronID

Biçimlendirme Komutları (ZN >= 5.3.0)

Aşağıda generate kütüphanesinin yeteneklerini kullanan komutlar yer almaktadır.

php zerocore create-project project name
php zerocore delete-project project name
php zerocore [project-name ProjectName] create-controller controller name
php zerocore [project-name ProjectName] delete-controller controller name
php zerocore [project-name ProjectName] create-model model name
php zerocore [project-name ProjectName] create-grand-model model name
php zerocore [project-name ProjectName] delete-model model name
php zerocore [project-name ProjectName] create-grand-vision [database name]
php zerocore [project-name ProjectName] delete-grand-vision [database name]
php zerocore [project-name ProjectName] generate-databases
php zerocore [project-name ProjectName] clean-cache

Komut Dosyalarını Çalıştırma (ZN >= 5.3.5)

Aşağıda run-command kullanımının kısa formunu oluşturan komutlar yer almaktadır. Commands/ dizinindeki sınıfları kullanmak içindir.

php zerocore [project-name ProjectName] command:method p1 p2 ... pN
php zerocore [project-name ProjectName] External\command:method p1 p2 ... pN

Terminal Komutları (ZN >= 5.3.4)

Yukarıdakı kullanımların dışında kalan standart terminal komutlarını kullanabilirsiniz.

composer require monolog/monolog

 

 

# run-uri / run-controller (ZN >= 4.3.0)


Konsoldan kontrolcü çalıştırmak için kullanılır.

php zercore run-uri comments/view

Eğer farklı bir proje kontrolcüsüne istek yapılmak isternirse aşağıdaki gibi kullanılabilir.

php zerocore project-name OthersProject run-uri comments/view

 

 

# run-class / run-model (ZN >= 4.3.0)


Konsoldan kütüphane çalıştırmak için kullanılır.

php zerocore run-class Migration:create Blog 1
php zerocore run-class MigrateBlog:up
php zerocore run-class MigrateBlog:down
php zercore run-class Migation:delete Blog

 

 

# run-function (ZN >= 4.3.0)


Konsoldan fonkisyon çalıştırmak için kullanılır.

php zerocore run-function exampleFunction

 

 

# run-command (ZN >= 4.3.1)


Konsol kullanarak Projects/ProjectDirectory/Commands/ dizini altındaki komut sınıflarını çalıştırmak için kullanılır. Kontrolcü üzerinden çalıştırmayı denerseniz hata ile karşılaşırsınız. Bu yapı sadece konsol üzerinden yapılan isteklerle çalışır.

File: Commands/ExampleCommand.php
<?php namespace Project\Commands;

use Email;

class ExampleCommand extends Command
{
  public function run($to)
  {
    Email::to($to)->send('Subject', 'Message');
  }
}
php zerocore run-command ExampleCommand:run example@example.com
Kısa Kullanım (ZN >= 5.3.0)

Yukarıdaki kullanımın kısa formudur.

php zerocore ExampleCommand:run example@example.com

 

 

# run-external-command (ZN >= 4.3.1)


Konsol kullanarak Projects/ProjectDirectory/Commands/ dizini altındaki komut sınıflarını çalıştırmak için kullanılır. Kontrolcü üzerinden çalıştırmayı denerseniz hata ile karşılaşırsınız. Bu yapı sadece konsol üzerinden yapılan isteklerle çalışır.

File: External/Commands/ExampleCommand.php
<?php namespace External\Commands;

use Email;

class ExampleCommand extends Command
{
  public function run($to)
  {
    Email::to($to)->send('Subject', 'Message');
  }
}
php zerocore run-external-command ExampleCommand:run example@example.com
Kısa Kullanım (ZN >= 5.3.0)

Yukarıdaki kullanımın kısa formudur.

php zerocore External\ExampleCommand:run example@example.com

 

 

# upgrade (ZN >= 5.3.0)


Framework'ü güncellemek için kullanılır. Güncelleme başarılı olursa mesaj verir. Başarılı olmazsa herhangi bir çıktı üretmez.

php zerocore upgrade

 

 

# undo-upgrade (ZN FE >= 5.7.6)


Gerçekleştirilen son yükseltme işlemini geri almak için oluşturulmuştur. Yükseltmenin istenmeyen bir çalışma biçimine neden olması durumunda bu komut ile yükseltmeyi geri alabilirsiniz.

php zerocore undo-upgrade

 

 

# run-cron (ZN >= 5.1.0)


Crontab kütüphanesi ve yöntemlerini çalıştırmak için kullanılır. Bu komutla controller, command ve url çalıştırılabilir.

php zerocore run-cron home/main month october day saturday clock 12:00
php zerocore run-cron EmailCommand:sendMail daily
php zerocore run-cron http://example.com/ day monday clock 10:30

 

 

# cron-list (ZN >= 5.1.0)


Zamanlanmış görevlerin listesini verir.

php zerocore cron-list

 

 

# remove-cron (ZN >= 5.1.0)


Zamanlanmış görevi silmek için kullanılır. Silme işlemi silinecek görevin cron-list'deki id değerine göre yapılır.

php zerocore remove-cron 1

 

 

# create-project (ZN >= 5.3.0)


Multi-edition'da Projects/ dizinine yeni bir proje açmak için kullanılır.

php zerocore create-project NewProject

 

 

# delete-project (ZN >= 5.3.0)


Multi-edition'da Projects/ dizininde ki belirtilen projeyi silmek için kullanılır.

php zerocore delete-project NewProject

 

 

# create-controller (ZN >= 5.3.0)


Kontrolcü oluşturmak için kullanılır. Proje adı belirtilmezse varsayılan proje dizini(Genellikle Frontend/) içerisinde yer alan Controllers/ dizini içerisinde bu işlem gerçekleşir.

php zerocore create-controller MyController
Bir Başka Proje Dizininde Kontrolcü Oluşturma

Varsayılan proje dışında farklı bir proje dizininde bu kontrolcüyü oluşturmak için komut aşağıdaki gibi düzenlenir.

php zerocore project-name Backend create-controller MyController

 

 

# delete-controller (ZN >= 5.3.0)


Kontrolcü silmek için kullanılır.

php zerocore delete-controller MyController

 

 

# create-model (ZN >= 5.3.0)


Model oluşturmak için kullanılır. Proje adı belirtilmezse varsayılan proje dizini(Genellikle Frontend/) içerisinde yer alan Models/ dizini içerisinde bu işlem gerçekleşir.

php zerocore create-model MyModel
Bir Başka Proje Dizininde Model Oluşturma

Varsayılan proje dışında farklı bir proje dizininde bu modeli oluşturmak için komut aşağıdaki gibi düzenlenir.

php zerocore project-name Backend create-model MyModel

 

# create-grand-model (ZN >= 5.3.0)


Grand Model oluşturmak için kullanılır. Model sınıfı GrandModel sınıfı ile genişletilerek oluşturulur.

php zerocore create-grand-model MyModelGrand

 

 

# delete-model (ZN >= 5.3.0)


Modeli silmek için kullanılır.

php zerocore delete-model MyModel

 

 

# create-grand-vision (ZN >= 5.3.0)


Veritabanının tüm tabloları ile aynı isimle GrandModel sınıfları oluşturmak için kullanılır. Veritabanı adı belirtilmezse varsayılan olarak ayarlanan veritabanı adı kabul edilir.

php zerocore create-grand-vision
Veritabanı Belirtme

Varsayılan veritabanı dışında başka bir veritabanına ait tablolardan model dosyaları oluşturmak için kullanılır.

php zerocore create-grand-vision OtherDatabase

 

 

# delete-grand-vision (ZN >= 5.3.0)


Oluşturulan vizyon modellerini silmek için kullanılır.

php zerocore delete-grand-vision OtherDatabase

 

 

# generate-databases (ZN >= 5.3.0)


Databases/ dizinine tasarladığınız yapının işlenmesini sağlar.

php zerocore generate-databases

 

 

# clean-cache (ZN >= 5.3.0)


Storate/Cache/ dizininin temizlenmesini sağlar.

php zerocore clean-cache