Excel Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


Temel düzeyde diziden xls dosyasına, csv dosyasında da diziye veri aktarımı yapabilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-filesystem

 

 

# Yöntemler


Excel::arrayToXLS(array $data, string $file = 'excel.xls') : void
Excel::CSVToArray(string $file) : array

 

 

# ArrayToXLS (ZN >= 3.0.4)


Diziyi indirilebilir .xls uzantılı dosya haline getir

Parametreler

array $data Dizi.
string $file = 'excel.xls' Hangi isimle kaydedileceği. .xls uzantısı belirtmeye gerek yoktur.

Kullanımlar

Excel::arrayToXLS
([
    ['1', '2', '3'],
    ['1', '2', '3']
],  'testXLS');

 

 

# CSVToArray (ZN >= 3.0.4)


.csv uzantılı dosyayı diziye çevirir.

Parametreler

string $file Hangi isimle kaydedileceği. .csv uzantısı belirtmeye gerek yoktur
return array

Kullanımlar

output(Excel::CSVToArray('testCSV'));