Excel Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


Temel düzeyde diziden xls dosyasına, csv dosyasında da diziye veri aktarımı yapabilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-filesystem

 

 

# Yöntemler


Excel::arrayToXLS(array $data, string $file = 'excel.xls') : void
Excel::CSVToArray(string $file) : array

 

 

# ArrayToXLS (ZN >= 3.0.4)


Diziyi indirilebilir .xls uzantılı dosya haline getir

Parametreler

array $data Dizi.
string $file = 'excel.xls' Hangi isimle kaydedileceği. .xls uzantısı belirtmeye gerek yoktur.

Kullanımlar

Excel::arrayToXLS
([
    ['1', '2', '3'],
    ['1', '2', '3']
],  'testXLS');

 

 

# CSVToArray (ZN >= 3.0.4)


.csv uzantılı dosyayı diziye çevirir.

Parametreler

string $file Hangi isimle kaydedileceği. .csv uzantısı belirtmeye gerek yoktur
return array

Kullanımlar

output(Excel::CSVToArray('testCSV'));