Tür Tanımlayıcı


    × Bunları biliyor muydunuz?
"URL::base() ve URL::site() kullanımları farklıdır. Özellikle varlık dosyalarına yol verilirken URL::base(), [a] etiketi ile köprü oluştururken URL::site() kullanılmalıdır."


Bu kütüphane dosyaların türleri hakkında bilgi verir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Mime::__call() : mixed
Mime::isCall(string $file) : bool
Mime::type(string $file) : string

 

 

# __Call


Uzantıya göre dosyanın mime değerini verir. Dosya türü öğrenilmek istenen dosya uzantısı yöntem adı olarak kullanılır.

Parametreler

return mixed

Kullanımlar

output( Mime::avi() );
0 => string 'video/x-msvideo' ( length = 17 )
1 => string 'video/msvideo' ( length = 15 )
2 => string 'video/avi' ( length = 11 )
3 => string 'application/x-troff-msvideo' ( length = 29 )
echo Mime::aac();
audio/x-acc

 

 

# IsCall


Dosyanın türünün doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. Mime::is deyiminden sonra kontrol etmek istenilen ifadenin bilgisi yazılır. Örneğin: Mime::isImage($file) gibi.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
return bool

Kullanımlar

if( Mime::isImage($file) )
{

}
Terime Göre Kontrol

Örneğin application/octet-stream mimesine sahip olan bir dosyayı bu terimdeki herhangi bir ifadeye göre kontrol etmeniz mümkün.

echo Mime::isOctet($file);
echo Mime::isStream($file);
echo Mime::isApplication($file);
echo Mime::isApp($file);
1
1
1
1

Yani mime türü terimi içerisinde geçen ifadelere göre kontrol yapmanız mümkündür.

 

 

# Type


Dosyanın mime türünü verir.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
return string

Kullanımlar

echo Mime::type('images/example.png');
image/png

 

 

# Tanımlı Tür Listesi


Listeyi genişletmek için aşağıdaki dosyada yer alan mimeTypes dizisinden istifade edebilirsiniz.

Dosya: Settings/Expressions.php
string $acc 'audio/x-acc'
string $ac3 'audio/ac3'
array $ai 'application/pdf'
'application/postscript'
string $aifc 'audio/x-aiff'
array $aif 'audio/x-aiff'
'audio/aiff'
array $aiff 'audio/x-aiff'
'audio/aiff'
string $au 'audio/x-au'
array $avi 'video/x-msvideo'
'video/msvideo'
'video/avi'
'application/x-troff-msvideo'
array $bin 'application/macbinary'
'application/mac-binary'
'application/octet-stream'
'application/x-binary'
'application/x-macbinary'
array $bmp 'image/bmp'
'image/x-bmp'
'image/x-bitmap'
'image/x-xbitmap'
'image/x-win-bitmap'
'image/x-windows-bmp'
'image/ms-bmp'
'image/x-ms-bmp'
'application/bmp'
'application/x-bmp'
'application/x-win-bitmap'
array $cdr 'application/cdr'
'application/coreldraw'
'application/x-cdr'
'application/x-coreldraw'
'image/cdr'
'image/x-cdr'
'zz-application/zz-winassoc-cdr'
array $cer 'application/pkix-cert'
'application/x-x509-ca-cert'
string $class 'application/octet-stream'
string $cpt 'application/mac-compactpro'
array $crl 'application/pkix-crl'
'application/pkcs-crl'
array $crt 'application/x-x509-ca-cert'
'application/x-x509-user-cert'
'application/pkix-cert'
string $csr 'application/octet-stream'
array $css 'text/css'
'text/plain'
array $csv 'text/x-comma-separated-values'
'text/comma-separated-values'
'application/octet-stream'
'application/vnd.ms-excel'
'application/x-csv'
'text/x-csv'
'text/csv'
'application/csv'
'application/excel'
'application/vnd.msexcel'
'text/plain'
string $dcr 'application/x-director'
string $der 'application/x-x509-ca-cert'
string $dir 'application/x-director'
string $dll 'application/octet-stream'
string $dms 'application/octet-stream'
array $doc 'application/msword'
'application/vnd.ms-office'
array $docx 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document'
'application/zip'
'application/msword'
'application/x-zip'
array $dot 'application/msword'
'application/vnd.ms-office'
array $dotx 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document'
'application/zip'
'application/msword'
string $dvi 'application/x-dvi'
string $dxr 'application/x-director'
string $eml 'message/rfc822'
string $eps 'application/postscript'
array $exe 'application/octet-stream'
'application/x-msdownload'
string $flac 'audio/x-flac'
string $f4v 'video/mp4'
string $gif 'image/gif'
string $gpg 'application/gpg-keys'
string $gtar 'application/x-gtar'
string $gz 'application/x-gzip'
string $gzip 'application/x-gzip'
array $hqx 'application/mac-binhex40'
'application/mac-binhex'
'application/x-binhex40'
'application/x-mac-binhex40'
array $htm 'text/html'
'text/plain'
array $html 'text/html'
'text/plain'
string $ical 'text/calendar'
string $ico 'image/x-icon'
string $ics 'text/calendar'
array $jar 'application/java-archive'
'application/x-java-application'
'application/x-jar'
'application/x-compressed'
array $jpeg 'image/jpeg' 'image/pjpeg'
array $jpg 'image/jpeg' 'image/pjpeg'
array $js 'application/x-javascript'
'text/plain'
array $json 'application/json'
'text/json'
string $lha 'application/octet-stream'
array $log 'text/plain' 'text/x-log'
string $lzh 'application/octet-stream'
string $kdb 'application/octet-stream'
array $kml 'application/vnd.google-earth.kml+xml'
'application/xml'
'text/xml'
array $kmz 'application/vnd.google-earth.kmz'
'application/zip'
'application/x-zip'
string $mid 'audio/midi'
string $midi 'audio/midi'
string $mif 'application/vnd.mif'
string $mov 'video/quicktime'
string $movie 'video/x-sgi-movie'
string $mpeg 'video/mpeg'
string $mpg 'video/mpeg'
string $mpga 'video/mpeg'
string $mp2 'video/mpeg'
array $mp3 'audio/mpeg'
'audio/mpg'
'audio/mpeg3'
'audio/mp3'
string $mp4 'video/mp4'
string $m3u 'text/plain'
string $m4a 'audio/x-m4a'
string $m4u 'application/vnd.mpegurl'
string $oda 'application/oda'
string $ogg 'audio/ogg'
array $pdf 'application/pdf'
'application/force-download'
'application/x-download'
'binary/octet-stream'
array $pem 'application/x-x509-user-cert'
'application/x-pem-file'
'application/octet-stream'
string $pgp 'application/pgp'
array $php 'application/x-httpd-php'
'application/php'
'application/x-php'
'text/php'
'text/x-php'
'application/x-httpd-php-source'
string $php5 'application/x-httpd-php-source'
string $phtml 'application/x-httpd-php'
array $png 'image/png'
'image/x-png'
array $ppt 'application/powerpoint'
'application/vnd.ms-powerpoint'
'application/vnd.ms-office'
'application/msword'
array $pptx 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation'
'application/x-zip'
'application/zip'
string $ps 'application/postscript'
array $psd 'application/x-photoshop'
'image/vnd.adobe.photoshop'
array $p10 'application/x-pkcs10'
'application/pkcs10'
string $p12 'application/x-pkcs12'
string $p7a 'application/x-pkcs7-signature'
array $p7c 'application/pkcs7-mime'
'application/x-pkcs7-mime'
array $p7m 'application/pkcs7-mime'
'application/x-pkcs7-mime'
string $p7r 'application/x-pkcs7-certreqresp'
string $p7s 'application/pkcs7-signature'
string $qt 'video/quicktime'
string $ra 'audio/x-realaudio'
string $ram 'audio/x-pn-realaudio'
array $rar 'application/x-rar'
'application/rar'
'application/x-rar-compressed'
string $rm 'audio/x-pn-realaudio'
string $rpm 'audio/x-pn-realaudio-plugin'
string $rsa 'application/x-pkcs7'
string $rtf 'text/rtf'
string $rtx 'text/richtext'
string $rv 'video/vnd.rn-realvideo'
string $sea 'application/octet-stream'
array $shtml 'text/html'
'text/plain'
string $sit 'application/x-stuffit'
string $smi 'application/smil'
string $smil 'application/smil'
string $so 'application/octet-stream'
array $srt 'text/srt'
'text/plain'
string $sst 'application/octet-stream'
array $svg 'image/svg+xml'
'application/xml'
'text/xml'
string $swf 'application/x-shockwave-flash'
string $tar 'application/x-tar'
string $text 'text/plain'
array $tgz 'application/x-tar'
'application/x-gzip-compressed'
string $tif 'image/tiff'
string $tiff 'image/tiff'
string $txt 'text/plain'
string $vcf 'text/x-vcard'
string $vlc 'application/videolan'
array $vtt 'text/vtt'
'text/plain'
array $wav 'audio/x-wav'
'audio/wave'
'audio/wav'
string $wbxml 'application/wbxml'
string $webm 'video/webm'
array $wma 'audio/x-ms-wma'
'video/x-ms-asf'
string $wmlc 'application/wmlc'
array $wmv 'video/x-ms-wmv'
'video/x-ms-asf'
array $word 'application/msword'
'application/octet-stream'
string $xht 'application/xhtml+xml'
string $xhtml 'application/xhtml+xml'
string $xl 'application/excel'
array $xls 'application/vnd.ms-excel'
'application/msexcel'
'application/x-msexcel'
'application/x-ms-excel'
'application/x-excel'
'application/x-dos_ms_excel'
'application/xls'
'application/x-xls'
'application/excel'
'application/download'
'application/vnd.ms-office'
'application/msword'
array $xlsx 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet'
'application/zip'
'application/vnd.ms-excel'
'application/msword'
'application/x-zip'
array $xml 'application/xml'
'text/xml'
'text/plain'
array $xsl 'application/xml'
'text/xsl'
'text/xml'
string $xspf 'application/xspf+xml'
string $z 'application/x-compress'
array $zip 'application/x-zip'
'application/zip'
'application/x-zip-compressed'
'application/s-compressed'
'multipart/x-zip'
string $zsh 'text/x-scriptzsh'
array $3gp 'video/3gp'
'video/3gpp'
string $3g2 'video/3gpp2'
array $7zip 'application/x-compressed'
'application/x-zip-compressed'
'application/zip'
'multipart/x-zip'