Dizge Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


Metinsel ifadeler üzerinde bir takım işlemleri yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir sınıftır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-datatypes

 

 

# Yöntemler


String mtrim(String $str)
String trimSlashes(String $str)
String addPrefix(String $str, String $fix = '/')
String removePrefix(String $str, String $fix = '/')
String addSuffix(String $str, String $fix = '/')
String removeSuffix(String $str, String $fix = '/')
String addBothFix(String $str, String $fix = '/')
String removeBothFix(String $str, String $fix = '/')
String casing(String $str, String $type = 'lower', String $encoding = 'utf-8')
String upperCase(String $str, String $encoding = 'utf-8')
String lowerCase(String $str, String $encoding = 'utf-8')
String titleCase(String $str, String $encoding = 'utf-8')
String camelCase(String $str)
String pascalCase(String $str)
String search(String $str, String $needle, String $type = 'string', Bool $case = true)
Int searchPosition(String $str, String $needle, Bool $case = true)
String searchString(String $str, String $needle, Bool $case = true)
String searchBetween(String $str, String $start, String $end, Bool $case = true)
String searchBetweenBoth(String $str, String $start, String $end, Bool $case = true)
String reshuffle(String $str, String $shuffle,String $reshuffle)
Int recurrentCount(String $str, String $char)
String placement(String $str, String $delimiter, Array $array)
String section(String $str, Int $starting = 0, Int $count = NULL, String $encoding = 'utf-8')
String replace(String $string, Mixed $oldChar, Mixed $newChar = NULL, Bool $case = true)
Array toArray(String $string, String $split = ' ')
Array split(String $string, Int $count = 1)
Array splitUpperCase(String $string)
String toChar(Int $ascii)
Int toAscii(String $string)
String addSlashes(String $string, String $addDifferentChars = NULL)
String removeSlashes(String $string)
Int length(String $string, String $encoding = 'utf-8')
String repeat(String $string, Int $count = 1)
String apportion(String $string, Int $length = 76, String $end = '\n')
String divide(String $str, String $separator = '|', Scalar $index = 0, Scalar $count = 1)
String pad(String $string, Int $count = 1, String $chars = ' ', String $type = 'right')

 

 

# Mtim (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerdeki boşlukları temizlemek için kullanılır. Bunlara satır başı, satır sonu ve tab karakterleri dahildir.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Return String

Kullanımı

echo Strings::mtrim(' Zn framework ');
Znframework 

 

 

# TrimSlashes (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde başta ve sonda yer alan taksim işaretlerini temizlemek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Return String

Kullanımı

echo Strings::trimSlashes('/product/computer/12/');
product/computer/12

 

 

# AddPrefix (ZN >= 2.0.0)


Dizgenin önüne dizgede var olmayan ön ek eklemek için kullanılır. Aynı ön ekten varsa terkar ekleme yapmaz.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::addPrefix('product');
/product

Ön ek zaten varsa tekrar ekleme yapılmaz.

echo Strings::addPrefix('/product');
/product

 

 

# RemovePrefix (ZN >= 5.0.0)


Dizgenin önündeki istenmeyen ifadeyi kaldırmak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::removePrefix('product', 'pro');
duct

 

 

# AddSuffix (ZN >= 2.0.0)


Dizgenin sonuna dizgede var olmayan son ek eklemek için kullanılır. Aynı son ekten varsa terkar ekleme yapmaz.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::addSuffix('product', '!');
product!

Son ek zaten varsa tekrar ekleme yapılmaz.

echo Strings::addSuffix('product!', '!');
product!

 

 

# RemoveSuffix (ZN >= 5.0.0)


Dizgenin sonundaki istenmeyen ifadeyi kaldırmak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::removeSuffix('product', 'duct');
pro

 

 

# AddBothFix (ZN >= 2.0.0)


Dizgenin önüne ve sonuna dizgede var olmayan ön ve son ek eklemek için kullanılır. Aynı ön ve son ekten varsa terkar ekleme yapmaz.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::addBotFix('product');
/product/

Ön ve son ek zaten varsa tekrar ekleme yapılmaz. Ancak olmayan tarafa ekleme yapılır.

echo Strings::addBotFix('/product');
/product/

 

 

# RemoveBothFix (ZN >= 5.0.0)


Dizgenin önündeki ve sonundaki istenmeyen ifadeyi kaldırmak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $fix = '/' Ek.
Return String

Kullanımı

echo Strings::removeBothFix('/product/');
product

Ek tek tarafta ise işlemi sadece o taraf için gerçekleştirir.

echo Strings::removeBothFix('/product');
product

 

 

# Casing (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde büyük küçük harf dönüşümü yapabilmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $type = 'lower' Neye dönüştürüleceği.
Seçenekler lower, upper, title
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::casing('Zn framework') );
\Output::writeLine( Strings::casing('Zn framework', 'upper') );
\Output::writeLine( Strings::casing('Zn framework', 'title') );
zn framework
ZN FRAMEWORK
Zn Framework 

 

 

# UpperCase (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadeleri büyük harfe çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::upperCase('Zn framework') );
ZN FRAMEWORK 

 

 

# LowerCase (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadeleri küçük harfe çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::lowerCase('Zn framework') );
zn framework 

 

 

# TitleCase (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerin sadece ilk harfini büyük harfe çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::titleCase('Zn framework') );
Zn Framework 

 

 

# CamelCase (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem camelCase kodlama notasyonuna çevirir.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::camelCase('Zn framework') );
znFramework 

 

 

# PascalCase (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem pascalCase kodlama notasyonuna çevirir.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::pascalCase('Zn framework') );
ZnFramework 

 

 

# Search (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde arama işlemi yapmak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $needle Aranan dizge.
Seçenekler string, position
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return Mixed

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::search('Zn framework', 'frame') );
\Output::writeLine( Strings::search('Zn framework', 'Frame', 'string', false) );
\Output::writeLine( Strings::search('Zn framework', 'frame', 'position') );
framework
framework

 

 

# SearchPosition (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde arama işlemi yapmak için kullanılır. Eğer değer bulunursa o değerin ilk karakterinin indis numarası döner.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $needle Aranan dizge.
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return Int

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::searchPosition('Zn framework', 'Frame', false) );

 

 

# SearchString (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde arama işlemi yapmak için kullanılır. Eğer değer bulunursa o değer ve devamı döner.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $needle Aranan dizge.
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::searchString('Zn framework', 'frame') );
\Output::writeLine( Strings::searchString('Zn framework', 'Frame', false) );
framework
framework 

 

 

# SearchBetween (ZN >= 6.0.16.0)


Belirtilen başlangıç ve bitiş dizgeleri arasında kalan metni almak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $start Başlangıç dizgesi.
String $end Bitiş dizgesi.
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return String

Kullanımı

$data = 'Hello ZN Framework';

output( Strings::searchBetween($data, 'Hello ', ' Framework') );
ZN

 

 

# SearchBetweenBoth (ZN >= 6.0.16.0)


Belirtilen başlangıç ve bitiş dizgeleri dahl arasında kalan metni almak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $start Başlangıç dizgesi.
String $end Bitiş dizgesi.
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return String

Kullanımı

$data = 'Hello ZN Framework';

output( Strings::searchBetween($data, 'lo ', ' Fra') );
lo ZN Fra

 

 

# Reshuffle (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde istenilen karakter veya kelimeler arasında yer değiştirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $shuffle Yer değiştirecek dizge.
String $reshuffle Yer değiştirecek dizge.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::reshuffle('Zn framework', 'Zn', 'framework') );
framework Zn 

 

 

# RecurrentCount (ZN >= 2.0.0)


Metinsel ifadelerde tekrar eden metin sayısını öğrenmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $char Tekrar eden dizge.
Return Int

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::recurrentCount('Foo bar baz baz coo baz', 'baz') );
3

 

 

# Placement (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem str_replace() yönteminden farklı olarak değiştirilmek istenen karakter yerine sırası ile hangi karakterlerin geleceğini belirtir.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $delimiter Dizge yerleştirilecek karakterler.
Array $array 2. parametre ile işaretlenen yerlere hangi dizgelerin yerleştirileceği
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::placement('Foo bar baz baz coo baz', 'baz', ['BAZ', 'BAR', 'FOO']) );
Foo bar BAZ BAR coo FOO 

 

 

# Section (ZN >= 2.0.0)


Dizgeden kesit almak için kullanılır. mb_substr() fonksiyonunun nesne yönelimli kullanımıdır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Int $starting = 0 Kesit için kaçıncı indisten başlanacağı.
Int $count = NULL Kaç karakter alınacağı.
String $encoding = 'utf-8' Kodlama türü.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::section('Foo bar baz baz coo baz', 4, 3) );
\Output::writeLine( Strings::section('Foo bar baz baz coo baz', 8, 3) );
bar
baz 

 

 

# Replace (ZN >= 2.0.0)


Dizge değeri üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılır. str_replace() fonksiyonunun nesne yönelimli kullanımıdır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Mixed $oldChars Değiştirilmesi istenen karakterler
Mixed $newChars 2. Parametre karakterlerinin yerini alacak yeni karakterler.
Bool $case = true Büyük küçük harf duyarlılığı.
Return String

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::replace('Foo bar baz baz coo baz', ['baz', 'Coo'], ['BAZ', 'COO']) );
\Output::writeLine( Strings::replace('Foo bar baz baz coo baz', ['baz', 'Coo'], ['BAZ', 'COO'], false) );
Foo bar BAZ BAZ coo BAZ
Foo bar BAZ BAZ COO BAZ 

 

 

# toArray (ZN >= 2.0.0)


Dizgeyi diziye çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
String $split = ' ' Hangi karakterlerden bölüneceği.
Return Array

Kullanımı

output( Strings::toArray('Foo bar baz baz coo baz', '') );
output( Strings::toArray('Foo bar baz baz coo baz', 'bar') );
0 => string 'F' ( length = 3 ),
1 => string 'o' ( length = 3 ),
2 => string 'o' ( length = 3 ),
3 => string ' ' ( length = 3 ),
4 => string 'b' ( length = 3 ),
5 => string 'a' ( length = 3 ),
6 => string 'r' ( length = 3 ),
7 => string ' ' ( length = 3 ),
8 => string 'b' ( length = 3 ),
9 => string 'a' ( length = 3 ),
10 => string 'z' ( length = 3 ),
11 => string ' ' ( length = 3 ),
12 => string 'b' ( length = 3 ),
13 => string 'a' ( length = 3 ),
14 => string 'z' ( length = 3 ),
15 => string ' ' ( length = 3 ),
16 => string 'c' ( length = 3 ),
17 => string 'o' ( length = 3 ),
18 => string 'o' ( length = 3 ),
19 => string ' ' ( length = 3 ),
20 => string 'b' ( length = 3 ),
21 => string 'a' ( length = 3 ),
22 => string 'z' ( length = 3 )

--------------------------------
0 => string 'Foo ' ( length = 6 ),
1 => string ' baz baz coo baz' ( length = 18 )

 

 

# Split (ZN >= 4.2.7)


Dizgeyi belli sayıda karaktere ayırıp diziye çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Int $count = 1 Kaçar kaçar bölüneceği.
Return Array

Kullanımı

output( Strings::split('FooBar', 3) );
0 => string 'Foo' ( length = 3 ),
1 => string 'Bar' ( length = 3 )

 

 

# SplitUpperCase (ZN >= 5.0.0)


Dizgeyi Büyük harf'e göre parçalara ayırır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Return Array

Kullanımı

output( Strings::split('FooBarBaz') );
0 => string 'Foo' ( length = 3 ),
1 => string 'Bar' ( length = 3 ),
2 => string 'Baz' ( length = 3 ),

 

 

# ToChar (ZN >= 2.0.0)


Ascii kodunun karakter karşılığını elde etmek için kullanılır.

Parametreler

Int $ascii Ascii kodu.
Return Array

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::toChar(65) );
A

 

 

# ToAscii (ZN >= 2.0.0)


Karakterin ascii kod karşılığını elde etmek için kullanılır.

Parametreler

String $char Karakter
Return Int

Kullanımı

\Output::writeLine( Strings::toChar('A') );
65

 

 

# AddSlashes (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem henüz belgelendirilmemiştir. Kullanımı addcslashes() gibidir.

 

 

# RemoveSlashes (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem henüz belgelendirilmemiştir. Kullanımı stripcslashes() gibidir.

 

 

# Length (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem henüz belgelendirilmemiştir. Kullanımı mb_strlen() gibidir.

 

 

# Repeat (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem henüz belgelendirilmemiştir. Kullanımı str_repeat() gibidir.

 

 

# Apportion (ZN >= 2.0.0)


Dizgeyi belirli uzunlukta parçalara ayırmak için kullanılır.

Parametreler

String $str İlgili dizge.
Int $length = 76 Bölme uzunluğu.
String $endChar = '\n' Bölünen yere eklenecek karakter.
Return String

Kullanımı

output( Strings::apportion('Foobarbazbazcoobaz', 3, '<br>') );
Foo
bar 
baz
Baz
coo
baz

 

 

# Divide (ZN >= 2.0.0)


Biz dizgeden ayraca göre belirlenen bölümlerin alınmasını sağlar.

5.6.1 Güncellemesi 

Scalar $count = 1 -> 4. parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile birden fazla bölümde yakalanabilir.

Parametreler
String $str İlgili dizge.
String $separator = '|' Dizgeyi hangi karakter ile parçalara ayıracağını belirtir.
Scalar $index = 0 Kaçıncı parçanın yakalanacağını belirtir.
Pozitif Baştan yakalamak için indis 0 dan başlar.
Negatif Sondan yakalamak için indis -1 ile başlar.
All Dizi olarak almak için 'all' parametresi kullanılır.
Scalar $count = 1 Kaç parçanın alınacağını belirtir.
Pozitif Baştan kaçıncı elamana kadar alınacağıdır.
Negatif Sondan kaçıncı elemana kadar alınacağıdır.
All Son elemana kadar yakalanacağıdır.
Return Int
Kullanımı
echo Strings::divide('hi/guys/i/am/here', '/');
hi
echo Strings::divide('hi/guys/i/am/here', '/', -1);
here
echo Strings::divide('hi/guys/i/am/here', '/', 0, 2);
hi/guys
echo Strings::divide('hi/guys/i/am/here', '/', 2, -1);
i/am/here 
echo Strings::divide('hi/guys/i/am/here', '/', -2, -1);
am/here