Restorasyon İşlemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Kontrolcü yöntemine ajax kontrolü için : void tür dayatması uygulayabilirsiniz."


Bu bölümde proje üzerinde restorasyonun nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Proje restorasyonun temel amacı yayında olan bir proje üzerinde yapılan çalışmalardan kullanıcıların etkilenmesini engellemektir. Proje restorasyonu orijinal projeden bir kopya alıp geliştiricilerin bu kopya üzerinde çalışma yapmasını sağlarken kullanıcıların orijinali üzerinden kullanmaya devam etmesini sağlar. Böylece kodsal düzenlemer hiç bir şekilde kullanıcıları etkilemez. Düzenlemeler bittikten sonra kopyada yapılan değişiklikler orijinaline taşınır. Bunun için basit bir kaç konsol komutundan yararlanılır.

 

# Bölüm Başıkları


# Restorasyonu Başlatmak

Tüm Dizinlerin Eş Kopyası
 Belirtilen Dizinlerin Eş Kopyası
Eş Kopyanın Çalıştırılması

# Restorasyonu Bitirmek

 Eş Kopyanın Taşınıp Silinmesi

 

 

# Restorasyonu Başlatmak


Restorasyonu başlatmak için aşağıdaki konsol komutundan yararlanabilirsiniz.

php zerocore start-restoration ProjectDirectory

Devtools terminalini kullanarak bu komutu daha da kısaltabilirsiniz.

start-restoration ProjectDirectory

Bu komut ile oluşturulan eş kopyada 3 dizin yer alır. Bunlar: Controllers/, Views/ ve Storage/ dizinleridir.

Tüm Dizinlerin Eş Kopyası

Tüm dizinlerin eş kopyasının oluşturulması için konsol komutunuzu aşağıdaki gibi düzenlemeniz gerekmektedir.

start-restoration ProjectDirectory full
Belirtilen Dizinlerin Eş Kopyası

Eğer tüm dizinler yerine belirtilen yukarıdaki standart 3 dizin yanında istediğiniz diğer dizinlerinde eş kopyada yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için komutumuzu aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

start-restoration ProjectDirectory Models Config Routes

Yukarıdaki komutun çalıştırılmasından sonra Controllers/, Views/, Storage/ dizinleri yanında Models/, Config/ ve Routes/ dizinleri de yer alacaktır.

Eş Kopyanın Çalıştırılması

Restorasyon işleminin başlatılmasından sonra Projects/RestoreProjectDirectory/ isimli eş kopyanın oluştuğunu görebilirsiniz. Normal olarak URL üzerinden çalışma yapılan eş kopyaya Restore ön eki ile yazılı dizinden ulaşabilirsiniz.

Çalıştır: localhost/RestoreProjectDirectory

 

 

# Restorasyonu Bitirmek


Düzenlemelerini bittikten sonra değişikliklerin orijinal projeye uygulanması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

end-restoration ProjectDirectory

Yukarıdaki komut son eş kopyadaki değişiklikleri orijinal projeye taşır. Ancak eş kopya silinmez. Aynı zaman eş kopyanın işlemden sonra silinmesini isterseniz komutu aşağıdaki gibi düzenlemeniz gerekir.

Eş Kopyanın Taşınıp Silinmesi

Eş kopyanın orijinal projeye uygulandıktan sonra silinmesi için kullanılır.

end-restoration-delete ProjectDirectory

Yukarıdaki komut taşıma işlemi tamamlandıktan sonra eş kopyayı siler.