Seyir Defteri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Libraries/ dizini içine taşınan veya bu dizinde oluşturulan kütüphaneler hiç bir tanımlama gerektirmeden kullanılabilir. "


Seyir defteri kayıt altına tutulması istediğiniz verileri bir dosya üzerinde saklamak için oluşturulmuştur. Bundan önceki sistemlerde report() yöntemi ile yapılan bu işlem belirtilen sürüm itibari ile sınıf olarak kullanılacak yapıya dönüştürülmüştür. Loglama işleminin yapılabilmesi için her projenin kendine ait ilgili yapılandırma dosyasından loglama işleminin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Project.php

Sistemin veya kullanıcıların loglama yapabilmesi için yukarıda yolu belirtilen dosyadan log -> createFile değerinin true olarak ayarlaması gerekmektedir.

LOG
bool $createFile = false Loglama işlemini devreye sokar.
string $fileTime = '30 day' Log kayıtlarının ne kadar süre ile saklanacağını belirtir.

 

 

# Yöntemler


Logger::report(string $subject, string $message, string $destination = NULL, string $time = NULL) : bool
Logger::notice(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::emergency(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::alert(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::error(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::warning(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::critical(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::info(string $message, string $time = NULL): bool
Logger::debug(string $message, string $time = NULL): bool

 

 

# Report


Log kayıtı oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

string $subject Kayıtın konusu.
string $message Kayıtın içeriği.
string $destination = NULL
Kayıtın amacı.
string $time = NULL Kayıtın ne kadar süre ile tutulacağı. Belirtilmezse yapılandırma dosyasında belirtilen süre kabul edilir.
return bool

Kullanımı

Logger::report('User Login', 'Login Error', 'UserLogin', '10 month');

Yukarıda User Login konulu Login Error mesajlı dosya adı UserLogin olan ve 10 ay süreyle tutulacak olan bir kayıt tutmuş olduk. Aşağıda oluşturulan dosyanın yolu verilmiştir.

Created Log File: Storage/Logs/UserLogin.log

 

 

# Diğer Yöntemler


Yukarıda belirtilen report() dışındaki diğer yöntemlerin kullanımı tamamen aynı olup sadece 2 parametre içerir. Bunlar kayıtın içeriği ve tutulacağı süredir. Konusunu ve amacını yöntem ismine göre alır.

Logger::notice('Notice Example Message');
Created Log File: Storage/Logs/notice.log
Logger::warning('Warning Example Message');
Created Log File: Storage/Logs/warning.log

 

 

# Bir Log Dosyasının İçeriği


Yukarıdaki yöntemlerle oluşturulan log dosyalarının içeriği aşağıdakine benzer formda yer alır.

IP: 127.0.0.1 | Subject: Example  | Date: 10.01.2000 20:00:00 | Message: Log Message
IP: 127.0.0.2 | Subject: Example2 | Date: 10.01.2000 20:00:00 | Message: Log Message2