Ödeme Sistemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Görünümleri 'Views/controllerName/methodName.php' formunda tanımlayarak kontrolcüler tarafından otomatik yüklenmesini sağlayabilirsiniz."


(5.7.4)

ZN Framework Payment kütüphanesi bir çok banka ile uyumlu sanal pos uygulaması oluşturmanıza yardımcı olur. Türkiye'de yer alan çoğu banka ile uyumlu bu kütüphane yurt dışı ödemeleri içinde geliştirilmeye devam etmektedir.

 

 

# Kurulum


Tüm ZN dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-payment

 

 

# Yöntemler


5.7.4 object request(string $provider)
5.7.4 object response(string $provider)

 

 

# Request (5.7.4)


Ödeme isteğinin hangi sağlayıcı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilir.

Parametreler

5.7.4 string $provider Ödeme işleminin hangi sağlayıcı ile gerçekleştirileceği.
Desteklenen Sağlayıcılar Nestpay
return object

Kullanımı 

$nestpay = Gateway::request('Nestpay');
Nestpay İstek Yöntemleri
this clientId(string $id) Gerekli Şirket id bilgisi.
this storeKey(string $key) Gerekli Şirket anahtarı.
this
card(string $number, string $month, string $year, string $cvc)
Gerekli Kart bilgileri. Yıl ve ay parametreleri 2 haneli olmalıdır. Paket[6.0.2.3][2021-01-18] sürümü ile beraber kontrol ve çevrimi otomatik olarak yapılmaktadır. Yani yılın 2 veya 4 hane gelmesi ile ayın tek veya çift hane gelmesi problem teşkil etmemektedir.
this cardType(scalar $type) Gerekli Kart türü interger veya string değer verilebilir.
Kullanılabilir Seçenekler visa[1], mastercard[2]
this orderId(string $id = NULL) Ön tanımlı Ürün id bilgisi.
this amount(string $amount) Gerekli Ödeme tutarı.
this currency(scalar $currency = 'TRY') Ön tanımlı Para birimi.
this randomKey(string $key = time()) Ön tanımlı İşlem anahtarı.
this returnUrl(string $success, string $fail = NULL) Gerekli Dönüş URL adresi.
this companyName(string $name) Gerekli değil Şirket adı.
this installment(scalar $count) Gereki değil Taksit bilgisi.
this processType(string $type = 'Auth') Ön tanımlı İşlem tipi.
this send(string $bank) Gerekli Ödemenin gerçekleştirileceği banka.
Desteklenen Bankalar isbank, akbank, finansbank, halkbank, anadolubanktest

Kullanımları

Dosya: Controllers/Pay.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Gateway;

class Pay extends Controller
{
  public function main()
   {
     $nestpay = Gateway::request('Nestpay');

    $nestpay->clientId('123456')
          ->storeKey('19020000')
          ->cardType('visa')
         ->card('1234123412341234', '07', '20', '313')
         ->orderId(1)
         ->amount('10.00')
         ->returnUrl('Pay/response')
         ->send('test');
   }
}

 

 

# Response (5.7.4)


Ödeme isteği gönderilen hangi sağlayıcı üzerinden sonuçların alınacağı belirtilir.

Parametreler

5.7.4 string $provider Ödeme işlemi sonucunun hangi sağlayıcı üzerinden alınacağıdır.
Desteklenen Sağlayıcılar Nestpay
return object

Kullanımı 

$nestpay = Gateway::response('Nestpay');
Nestpay Yanıt Yöntemleri
bool isValidHash() Parametre şifrelemesinin doğru olup olmadığını kontrol eder.
bool is3D() Ödeme isteğinin 3D ile yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
bool isApproved() İşlemin onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek için kullanılır.
string error() Ödeme işleminde herhangi bir hata oluşması durumunda hatanın içeriğini gösterir.

Kullanımları

Dosya: Controllers/Pay.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Gateway;

class Pay extends Controller
{
  public function response()
   {
     $nestpay = Gateway::response('Nestpay');

    if( $nestpay->isApproved() )
     {
      echo 'İşlem başarılı.';
     }
     else
     {
      echo $nestpay->error();
     }
   }
}