URL Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Settings/CDNLinks.php yapılandırma dosyası altında yer alan 'script' ve 'style' dizilerine tanımlayacağınız linkleri Import::script() ve Import::style() kütüphaneleri ile birlikte kullanabilirsiniz."


URL dizgeleri ile çalışma, kodlama, kod açma ve çözümleme gibi işlevlerin yerine getirilmesi için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


String base(String $uri = '', Int $index = 0)
String site(String $uri = '', Int $index = 0)
String current(String $fix = NULL)
String host(String $uri = '')
String prev(Void)
String buildQuery(Mixed $data, Mixed $prefix = NULL, Scalar $sep = NULL, Scalar $enctype = RFC1738

 

 

# Base (ZN >= 3.1.0)


Sistemin kök URL'sini döndürür. Yani sistemin kurulu olduğu dizini gösteren URL bilgisidir.

Parametreler

String $uri = '' Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::base();
https://localhost/develop/
echo URL::base('about/me');
https://localhost/develop/about/me

 

 

# Site (ZN >= 3.1.0)


Mevcut projenin URL'sini verir.

Parametreler

String $uri = '' Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

Örnek olarak Projects/Example/ dizininde çalıştığımızı düşünelim.

echo URL::site();
https://localhost/develop/Example/

Ön tanımlı yani Projects/Frontend dizininde çalıştığımızı varsayalım. 

echo URL::site();
https://localhost/develop/
echo URL::site('users/profile');
https://localhost/develop/users/profile

Opsiyonel Yöntemler

5.8.3.3 This lang(String $key)
# Lang (ZN >= 5.8.3.3)

URL dil ekinin kullanılıyor olması durumunda dili değiştirme kolaylığı açısından mevcut dillere göre URL'nin dil ekinin düzenlenmesini sağlar.

Parametreler

String $key Hangi dil ifadesinin kullanılacağı.
Return This  

Kullanımı

Dosya: Views/Sections/sidebar.wizard.php
<ul>
  @foreach( ML::langs() as $key )
  <li><a href="{{ URL::lang( $key )->site( URI::active() ) }}">{{ $key }}</a>
  @endforeach
</ul>

 

 

# Current (ZN >= 3.1.0)


O an aktif olan sayfanın URL'sini verir.

Parametreler

String $uri = NULL Elde edilen aktif url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::current('about/me');
https://localhost/develop/example/about/me  

 

 

# Host (ZN >= 3.1.0)


Sistemin host bilgisini verir. host() fonksiyonundan farkı URL ifade etmesidir.

Parametreler

String $uri = NULL Host bilgisinin sonuna eklenecek veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::host('about/me');
https://localhost/about/me 

 

 

# Prev (ZN >= 3.1.0)


Aktif URL'ye hangi adresten gelinmişse o adresin URL'sini döndürür. Yani ziyaretçi URL adresidir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo URL::prev();
https://localhost/about/me 

 

 

# BuildQuery (ZN >= 3.1.0)


URL kodlu sorgu dizesi üretir.

Parametreler

Mixed $data Özellik içeren bir dizi veya nesne olabilir.
String $prefix = NULL Temel dizide sayısal dizinler kullanılırsa ve bu parametre sağlanırsa, yalnızca temel dizideki öğeler için sayısal dizin için öncelere getirilir.
String $separator = NULL Ayraç.
String $enctype = 'RFC1738' Referans türü.
Return String

Kullanımı

$data =

[
  'foo'=>'bar',
  'baz'=>'boom',
  'cow'=>'milk',
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, '', '&amp;');
foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor