URL Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Konsoldan 'php zerocore create-grand-vision' gibi basit bir komutla tüm veritabanı ve tablolarının model dosyasını oluşturabilirsiniz."


URL dizgeleri ile çalışma, kodlama, kod açma ve çözümleme gibi işlevlerin yerine getirilmesi için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


URL::base(string $uri = NULL) : string
URL::site(string $uri = NULL) : string
URL::current(string $fix = NULL) : string
URL::host(string $uri = NULL) : string
URL::prev() : string
URL::buildQuery(mixed $data, string $prefix = NULL, string $sep = NULL, string $type = '+') : string

 

 

# Base


Sistemin kök URL'sini döndürür. Yani sistemin kurulu olduğu dizini gösteren URL bilgisidir.

string $uri = NULL Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Kullanımı

echo URL::base();
https://localhost/develop/
echo URL::base('about/me');
https://localhost/develop/about/me

 

 

# Site


Mevcut projenin URL'sini verir.

string $uri = NULL Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Opsiyonel Yöntemler

URL::lang(string $key) : this

Kullanımı

Örnek olarak Projects/Example/ dizininde çalıştığımızı düşünelim.

echo URL::site();
https://localhost/develop/Example/

Ön tanımlı yani Projects/Frontend dizininde çalıştığımızı varsayalım. 

echo URL::site();
https://localhost/develop/
echo URL::site('users/profile');
https://localhost/develop/users/profile
Lang

URL dil ekinin kullanılıyor olması durumunda dili değiştirme kolaylığı açısından mevcut dillere göre URL'nin dil ekinin düzenlenmesini sağlar.

string $key Hangi dil ifadesinin kullanılacağı.
return this  

Kullanımı

Dosya: Views/Sections/sidebar.wizard.php
<ul>
  @foreach( ML::langs() as $key )
  <li><a href="{{ URL::lang( $key )->site( URI::active() ) }}">{{ $key }}</a>
  @endforeach
</ul>

 

 

# Current


O an aktif olan sayfanın URL'sini verir.

string $uri = NULL Elde edilen aktif url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Kullanımı

echo URL::current('about/me');
https://localhost/develop/example/about/me  

 

 

# Host


Sistemin host bilgisini verir. host() fonksiyonundan farkı URL ifade etmesidir.

string $uri = NULL Host bilgisinin sonuna eklenecek veri.
return string

Kullanımı

echo URL::host('about/me');
https://localhost/about/me 

 

 

# Prev


Aktif URL'ye hangi adresten gelinmişse o adresin URL'sini döndürür. Yani ziyaretçi URL adresidir.

return string

Kullanımı

echo URL::prev();
https://localhost/about/me 

 

 

# BuildQuery


URL kodlu sorgu dizesi üretir.

mixed $data Özellik içeren bir dizi veya nesne olabilir.
string $prefix = NULL $data parametresinde sayısal anahtara sahip olanlara önek ekler.
string $separator = NULL Ayraç.
string $type = '+' Referans türü. Boşluk karakterinin ne ile kodlanacağı. 
+ Boşluk karakteri + ile değiştirilir.
% Boşluk karakteri %20 ile değiştirlir.
return string

Kullanımı

$data =

[
  'foo'=>'bar',
  'baz'=>'boom',
  'cow'=>'milk',
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, '', '&amp;');
foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor 

[$prefix]

$data parametresinde sayısal anahtara sahip olanlara önek ekler.

$data =

[
  'bar',
  'foo' => 'foo',
  'baz'
];

echo URL::buildQuery($data, 'prefix_');
prefix_0=bar&foo=foo&prefix_1=baz

[$separator

Varsayılan & ayracını değiştirir.

$data =

[
  'bar',
  'foo' => 'foo',
  'baz'
];

echo URL::buildQuery($data, 'prefix_', '|');
prefix_0=bar|foo=foo|prefix_1=baz

[$type

Boşluk karakterinin ne ile kodlanacağını belirler. 

$data =

[
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, NULL, NULL, '%');
php=hypertext%20processor