Paketler


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


ZN Framework'ün kütüphaneleri paketler hali getirilerek framework dışında da kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ZN Framework'ün sadece Custom Edition dağıtımı içinde bu paketlerin kullanılabilmesi için kurulması gerekmektedir.

 

 

# Bölüm Başıkları


# Desteklenen Paketler
# Paketlerin ZN Dışında Kullanımı

 

 

# Desteklenen Paketler


Aşağıdaki paketler ZN Framework'ün dağıtımları ile kurulu gelmektedir. 

Kurulum Gerektiren Dağıtımlar Desteklenen Paketler Paket İçeriği & Dokümantasyon Git Paket İsmi
ZN CE ZN Core ZN Çekirdek Yapıları package-zerocore
ZN CE Database DB
DBForge
DBTool
DBUser
DBTrigger
DBGrid
MDB
Migration
GrandModel
RelevanceModel
package-database
ZN CE Hypertext Form
Html
Script
Style
package-hypertext
ZN CE XML XML package-xml
ZN CE Validation Validation
Validator
Validate
package-validation
ZN CE Template Engine Wizard package-template-engine
ZN CE Storage Session
Cookie
package-storage
ZN CE Shopping Cart package-shopping
ZN CE Services CDN
CURL
Restful
package-services
ZN CE Security Security package-security
ZN CE Response Redirect
Refresh
package-response
ZN CE Request Env
Get
Post
Request
Server
Http
Method
URI
URL
package-request
ZN CE Remote FTP
SSH
package-remote
ZN CE Protection Json
Serial
Separator
package-protection
ZN CE Prompt Processor package-prompt
ZN CE Pagination Pagination package-pagination
ZN CE Language ML package-language
ZN CE Image GD
Thumb
package-image
ZN CE Helpers Cleaner
Converter
Debugger
Iterate
Limiter
Logger
Mime
Reflect
Rounder
Searcher
Symbol
Tester
package-helpers
ZN CE Authentication User package-authentication
ZN CE Authorization Permission package-authorization
ZN CE Buffering Buffer package-buffering
ZN CE Cache Cache package-cache
ZN CE Captcha Captcha package-captcha
ZN CE Comparison Benchmark package-comparison
ZN CE Compression Compress package-compression
ZN CE Console Console package-console
ZN CE Crontab Crontab package-crontab
ZN CE Cryptography Crypto
Encode
package-cryptography
ZN CE Datatypes Arrays
Collection
Objects
Strings
Stack
package-datatypes
ZN CE DateTime Date
Time
package-datetime
ZN CE Email Email
IMAP
package-email
ZN CE Filesystem File
Folder
Upload
Document
Converter
Download
package-filesystem
ZN CE Generator Generate package-generator
ZN CE EventHandler EventHandler package-event-handler
ZN CE Payment Payment package-payment

 

 

# Paketlerin ZN Dışında Kullanımı


ZN Framework'ün tüm paketleri ZN dışında da kullanılabilmektedir. Bunun için paketlerin composer ile kurulması gerekmektedir.

composer require znframework/package-{name}

Kurulumdan sonra aşağıda yer alan örnek koddaki gibi kullanabilirsiniz.

<?php require 'vendor/autoload.php';

ZN\ZN::run();

# Your codes.