Paketler


    × Bunları biliyor muydunuz?
"URL::base() ve URL::site() kullanımları farklıdır. Özellikle varlık dosyalarına yol verilirken URL::base(), [a] etiketi ile köprü oluştururken URL::site() kullanılmalıdır."


ZN Framework'ün kütüphaneleri paketler hali getirilerek framework dışında da kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ZN Framework'ün sadece Custom Edition dağıtımı içinde bu paketlerin kullanılabilmesi için kurulması gerekmektedir.

 

 

# Bölüm Başıkları


# Desteklenen Paketler
# Paketlerin ZN Dışında Kullanımı

 

 

# Desteklenen Paketler


Aşağıdaki paketler ZN Framework'ün dağıtımları ile kurulu gelmektedir. 

Kurulum Gerektiren Dağıtımlar Desteklenen Paketler Paket İçeriği & Dokümantasyon Git Paket İsmi
ZN CE ZN Core ZN Çekirdek Yapıları package-zerocore
ZN CE Database DB
DBForge
DBTool
DBUser
DBTrigger
DBGrid
MDB
Migration
GrandModel
RelevanceModel
package-database
ZN CE Hypertext Form
html-kutuphanesi" target="_blank">Html
Script
Style
package-hypertext
ZN CE XML XML package-xml
ZN CE Validation Validation
Validator
Validate
package-validation
ZN CE Template Engine Wizard package-template-engine
ZN CE Storage Session
Cookie
package-storage
ZN CE Shopping Cart package-shopping
ZN CE Services CDN
CURL
Restful
package-services
ZN CE Security Security package-security
ZN CE Response Redirect
Refresh
package-response
ZN CE Request Env
Get
Post
Request
Server
Http
Method
URI
URL
package-request
ZN CE Remote FTP
SSH
package-remote
ZN CE Protection Json
Serial
Separator
package-protection
ZN CE Prompt Processor package-prompt
ZN CE Pagination Pagination package-pagination
ZN CE Language ML package-language
ZN CE Image GD
Thumb
package-image
ZN CE Helpers Cleaner
Converter
Debugger
Iterate
Limiter
Logger
Mime
Reflect
Rounder
Searcher
Symbol
Tester
package-helpers
ZN CE Authentication User package-authentication
ZN CE Authorization Permission package-authorization
ZN CE Buffering Buffer package-buffering
ZN CE Cache Cache package-cache
ZN CE Captcha Captcha package-captcha
ZN CE Comparison Benchmark package-comparison
ZN CE Compression Compress package-compression
ZN CE Console Console package-console
ZN CE Crontab Crontab package-crontab
ZN CE Cryptography Crypto
Encode
package-cryptography
ZN CE Datatypes Arrays
Collection
Objects
Strings
Stack
package-datatypes
ZN CE DateTime Date
Time
package-datetime
ZN CE Email Email
IMAP
package-email
ZN CE Filesystem File
Folder
Upload
Document
Converter
Download
package-filesystem
ZN CE Generator Generate package-generator
ZN CE EventHandler EventHandler package-event-handler
ZN CE Payment Payment package-payment

 

 

# Paketlerin ZN Dışında Kullanımı


ZN Framework'ün tüm paketleri ZN dışında da kullanılabilmektedir. Bunun için paketlerin composer ile kurulması gerekmektedir.

composer require znframework/package-{name}

Kurulumdan sonra aşağıda yer alan örnek koddaki gibi kullanabilirsiniz.

<?php require 'vendor/autoload.php';

ZN\ZN::run();

# Your codes.