Doküman Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Projects/ dizini altında oluşturulan proje dizinleri çalışan host'un ismi ile isimlendirilirse Settings/Projects.php yapılandırma dosyasına tanımlamaya gerek kalmadan otomatik olarak çağrılması sağlanır."


File:: ve Folder:: kütüphane yöntemlerinin belirli bir hedef bilgiye göre sıralı olarak kullanılmasını sağlamak maksadıyla oluşturulmuş kütüphanedir. Dolayısı ile bu iki kütüphanenin yöntemlerini kullanılır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-filesystem

 

 

# Yöntemler


this target(string $target)
mixed apply(void)

 

 

# Target


Dosya veya dizin bilgisini belirtmek için kullanılır. Yol dizin bilgisi içerecekse yol bilgisinin sonuna mutlaka taksim(/) getirilmelidir.

Parametreler

string $path Yol bilgisi. Yol bilgisi bir diziyi gösterecekse yol bilgisinin sonu / ile bitirilmelidir.
return this

Kullanımlar

echo Document::target('example.txt')
       ->create()
       ->write('Hello Body!')
       ->read()
       ->apply();
Hello Body!

Dizinler ile Çalışmak

Hedefin dizin ifade edebilmesi için target() yöntemine yazılan parametrenin sonunda mutlaka / olmalıdır.

echo Document::target('ExampleDir/')
          ->create()
          ->permission(0777)
          ->apply();
true

 

 

# Apply


Dosya ve dizin işlem zincirini tamamlamak için kullanılır. Son yöntemin dönen değerini döndürür.

Parametreler

void
return mixed

Kullanımlar

echo Document::target('example.txt')
       ->create()
       ->write('Hello Body!')
       ->read()
       ->apply();
Hello Body!