Yönlendirme Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
".htaccess dosyasının içeriğini yapılandırmak için Settings/Htaccess.php yapılandırma dosyası kullanılır."


↓ composer require znframework/package-response

Yönlendirme yapmak için kullanılır.

 

# Yöntemler


Redirect::action(string $action) : void
Redirect::time(int $time = 0) : this
Redirect::wait(int $time = 0) : this
Redirect::data(array $data) : this
Redirect::insert(array $data) : this
Redirect::select(string $key, bool $isDelete = false) : mixed
Redirect::delete(mixed $key) : bool
Redirect::location(string $url, int $time = 0, array $data = [], bool $exit = true) : void
Redirect::refresh(string $url, int $time = 0, array $data = [], bool $exit = false) : void
Redirect::code(int $code) : this

 

 

# Action (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme adresi belirtilir. URL veya URI bilgisi girilebilir.

Parametreler

string $action URL veya URI bilgisi.

Kullanımı

Redirect::action('home/contact');

 

 

# Wait / Time (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme süresi belirtilir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

Parametreler

int $time Saniye cinsinden bekleme süresi.
return this

Kullanımı

Redirect::wait(3)->action('home/contact'); // wait 3 second

 

 

# Data / Insert (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gönderilecek datalar belirlenir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

Parametreler

array $data Gönderilecek veriler.
return this

Kullanımı

Redirect::insert(['data' => 'Data'])->wait(3)->action('home/contact');

 

 

# Select (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gelen veriyi kullanmak içindir. Bu yöntem yönlendirme sonucu gidilen sayfada kullanılır.

Parametreler

string $key Veri anahtarı.
bool $isDelete = false Veri çıktılandıktan sonra silinsin mi? Bu parametrenin true ayarlanması durumunda veri birkez görüntülendikten sonra silinir.
return mixed

Kullanımı

echo Redirect::select('data');
Data
[5.7.0] Güncellemesi

Bu güncelleme ile veri 1 kez çıktılandıktan sonra 2. parametrenin true ayarlanması durumunda silinebilir.

echo Redirect::select('data', true);
Data

 

 

# Delete (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gelen veriyi silmek içindir.

Parametreler

mixed $data Silinecek data veya datalar. Birden fazla veri silinecekse parametre olarak dizide belirtebilirsiniz.
return bool

Kullanımı

Redirect::delete('data');
Redirect::delete(['data', 'example']);

 

 

# Location (ZN >= 3.0.0)


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Kullanım olarak Redirect::action() gibidir.

Parametreler

string $uri Nereye yönlendirileceği.
int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
array $data = [] Gönderilecek data.
bool $exit = true Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   

Kullanımı

Redirect::location('profile', 2);

 

 

# Refresh (ZN >= 5.5.3)


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Redirect::location() yönteminden farkı bekleme süresi esnasında sayfa kodları derlenir.

Parametreler

string $uri Nereye yönlendirileceği.
int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
array $data = [] Gönderilecek data.
bool $exit = false Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   

Kullanımı

Redirect::refresh('profile', 2);

 

 

# Code (Paket[6.0.1][2019-09-26])


Yönlendirme yapılırken yönlendirme kodu belirlemek için yapılır. Route::action() ile birlikte kullanılan opsiyonel yöntemdir.

Parametreler

int $code Kod.
return this

Kullanımı

Redirect::code(301)->action('home/contact');

Yukarıdaki örnekte 301 yönlendirmesine örnek verilmiştir.