Yönlendirme Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Ajax işleminde 'url' parametresi doğru yol bilgisi için URL::site('controller/method') biçiminde ifade edilmelidir. "


↓ composer require znframework/package-response

Yönlendirme yapmak için kullanılır.

 

# Yöntemler


ZN + Tür Yöntem
3.0.0 Void action(String $action)
3.0.0 This time(Int $time = 0)
3.0.0 This wait(Int $time = 0)
3.0.0 This data(Array $data)
3.0.0 This insert(Array $data)
3.0.0 Mixed select(String $key, Bool $isDelete = false)
3.0.0 Bool delete(Mixed $key)
3.0.0 Void location(String $url, Int $time = 0, Array $data = [], Bool $exit = true)
5.5.3 Void refresh(String $url, Int $time = 0, Array $data = [], Bool $exit = false)
6.0.1[2019-09-26] This code(Int $code)

 

 

# Action (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme adresi belirtilir. URL veya URI bilgisi girilebilir.

Parametreler

String $action URL veya URI bilgisi.
Return Void

Kullanımı

Redirect::action('home/contact');

 

 

# Wait / Time (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme süresi belirtilir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

Parametreler

Int $time Saniye cinsinden bekleme süresi.
Return This

Kullanımı

Redirect::wait(3)->action('home/contact'); // wait 3 second

 

 

# Data / Insert (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gönderilecek datalar belirlenir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

Parametreler

Array $data Gönderilecek veriler.
Return This

Kullanımı

Redirect::insert(['data' => 'Data'])->wait(3)->action('home/contact');

 

 

# Select (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gelen veriyi kullanmak içindir. Bu yöntem yönlendirme sonucu gidilen sayfada kullanılır.

Parametreler

3.0.0 String $key Veri anahtarı.
5.7.0 Bool $isDelete = false Veri çıktılandıktan sonra silinsin mi? Bu parametrenin true ayarlanması durumunda veri birkez görüntülendikten sonra silinir.
Return Mixed

Kullanımı

echo Redirect::select('data');
Data
5.7.0 Güncellemesi

Bu güncelleme ile veri 1 kez çıktılandıktan sonra 2. parametrenin true ayarlanması durumunda silinebilir.

echo Redirect::select('data', true);
Data

 

 

# Delete (ZN >= 3.0.0)


Yönlendirme ile gelen veriyi silmek içindir.

Parametreler

Mixed $data Silinecek data veya datalar. Birden fazla veri silinecekse parametre olarak dizide belirtebilirsiniz.
Return Bool

Kullanımı

Redirect::delete('data');
Redirect::delete(['data', 'example']);

 

 

# Location (ZN >= 3.0.0)


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Kullanım olarak Redirect::action() gibidir.

Parametreler

String $uri Nereye yönlendirileceği.
Int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
Array $data = [] Gönderilecek data.
Bool $exit = true Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   
Return Void

Kullanımı

Redirect::location('profile', 2);

 

 

# Refresh (ZN >= 5.5.3)


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Redirect::location() yönteminden farkı bekleme süresi esnasında sayfa kodları derlenir.

Parametreler

String $uri Nereye yönlendirileceği.
Int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
Array $data = [] Gönderilecek data.
Bool $exit = false Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   
Return Void

Kullanımı

Redirect::refresh('profile', 2);

 

 

# Code (Paket[6.0.1][2019-09-26])


Yönlendirme yapılırken yönlendirme kodu belirlemek için yapılır. Route::action() ile birlikte kullanılan opsiyonel yöntemdir.

Parametreler

Int $code Kod.
Return This

Kullanımı

Redirect::code(301)->action('home/contact');

Yukarıdaki örnekte 301 yönlendirmesine örnek verilmiştir.