Yönlendirme Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç dosya ve kontrolcüleri üzerinden tüm kontrolcü ve görünümlere veri gönderilebilir."


↓ composer require znframework/package-response

Yönlendirme yapmak için kullanılır.

 

# Yöntemler


Redirect::action(string $action) : void
Redirect::time(int $time = 0) : this
Redirect::wait(int $time = 0) : this
Redirect::data(array $data) : this
Redirect::insert(array $data) : this
Redirect::select(string $key, bool $isDelete = false) : mixed
Redirect::delete(mixed $key) : bool
Redirect::location(string $url, int $time = 0, array $data = [], bool $exit = true) : void
Redirect::refresh(string $url, int $time = 0, array $data = [], bool $exit = false) : void
Redirect::code(int $code) : this

 

 

# Action


Yönlendirme adresi belirtilir. URL veya URI bilgisi girilebilir.

string $action URL veya URI bilgisi.

Kullanımı

Redirect::action('home/contact');

 

 

# Wait / Time


Yönlendirme süresi belirtilir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

int $time Saniye cinsinden bekleme süresi.
return this

Kullanımı

Redirect::wait(3)->action('home/contact'); // wait 3 second

 

 

# Data / Insert


Yönlendirme ile gönderilecek datalar belirlenir. Her iki yöntemde aynı görevi üstlenir.

array $data Gönderilecek veriler.
return this

Kullanımı

Redirect::insert(['data' => 'Data'])->wait(3)->action('home/contact');

 

 

# Select


Yönlendirme ile gelen veriyi kullanmak içindir. Bu yöntem yönlendirme sonucu gidilen sayfada kullanılır.

string $key Veri anahtarı.
bool $isDelete = false Veri çıktılandıktan sonra silinsin mi? Bu parametrenin true ayarlanması durumunda veri birkez görüntülendikten sonra silinir.
return mixed

Kullanımı

echo Redirect::select('data');
Data

[$isDelete]

Bu parametre ile veri 1 kez çıktılandıktan sonra 2. parametrenin true ayarlanması durumunda silinebilir.

echo Redirect::select('data', true);
Data

 

 

# Delete


Yönlendirme ile gelen veriyi silmek içindir.

mixed $data Silinecek data veya datalar. Birden fazla veri silinecekse parametre olarak dizide belirtebilirsiniz.
return bool

Kullanımı

Redirect::delete('data');
Redirect::delete(['data', 'example']);

 

 

# Location


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Kullanım olarak Redirect::action() gibidir.

string $uri Nereye yönlendirileceği.
int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
array $data = [] Gönderilecek data.
bool $exit = true Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   

Kullanımı

Redirect::location('profile');

[$time]

Bu parametre yönlendirmenin kaç saniye beklemesi gerektiğini belirtir.

Redirect::location('profile', 2);

Yukarıdaki kullanım profile sayfasına yönlendirmenin 2 saniye sonra yapılmasını sağlar.

[$data]

Yönlendirme yapılan sayfaya veri göndermek için kullanılır. Yönlendirilen veriyi kullanabilmek için Redirect::select($key) yönteminden yararlanılır.

Redirect::location('profile', 0, ['email' => '[email protected]']);

Yukarıdaki kullanımda profile sayfasına hiç beklemeden email isimli bir veri gönderiminde bulunduk.

[$exit]

Yönlendirme aşamasında kod çalışması durdurulsun mu? Bu değer ön tanımlı olarak true ayarlıdır. Bu şekilde kalması tavsiye edilir.

 

 

# Refresh


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır. Redirect::location() yönteminden farkı bekleme süresi esnasında sayfa kodları derlenir.

string $uri Nereye yönlendirileceği.
int $time = 0 Saniye cinsinden bekleme süresi.
array $data = [] Gönderilecek data.
bool $exit = false Sayfa kod akışı durdurulsun mu?   

Kullanımı

Redirect::refresh('profile');

[$time]

Bu parametre yönlendirmenin kaç saniye beklemesi gerektiğini belirtir.

Redirect::refresh('profile', 2);

Yukarıdaki kullanım profile sayfasına yönlendirmenin 2 saniye sonra yapılmasını sağlar.

[$data]

Yönlendirme yapılan sayfaya veri göndermek için kullanılır. Yönlendirilen veriyi kullanabilmek için Redirect::select($key) yönteminden yararlanılır.

Redirect::refresh('profile', 0, ['email' => '[email protected]']);

Yukarıdaki kullanımda profile sayfasına hiç beklemeden email isimli bir veri gönderiminde bulunduk.

[$exit]

Yönlendirme aşamasında kod çalışması durdurulsun mu? Bu değer ön tanımlı olarak false ayarlıdır. Bu şekilde kalması tavsiye edilir.

 

 

# Code


Yönlendirme yapılırken yönlendirme kodu belirlemek için yapılır. Route::action() ile birlikte kullanılan opsiyonel yöntemdir.

int $code Kod.
return this

Kullanımı

Redirect::code(301)->action('home/contact');

Yukarıdaki örnekte 301 yönlendirmesine örnek verilmiştir.