Araştırmacı


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Libraries/ dizini içine taşınan veya bu dizinde oluşturulan kütüphaneler hiç bir tanımlama gerektirmeden kullanılabilir. "


Herhangi veri içinde arama yapabilmek için oluşturulmuş araçtır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Mixed data(Mixed $searchData, Mixed $searchWord, String $output = 'bool')

 

 

# Data (ZN >= 4.0.1)


Dizge veya dizi içerisinde arama yapmak için kullanılır.

Parametreler

Mixed $data Arama yapılacak veri. Dizi veya dizge olabilir.
Mixed $search Aranacak veri.
String $type = 'boolean' Sonuç türü.
boolean Arama sonucu, mantıksal bir değer döner. True veya false.
position Arama sonucu, bulunan verinin konum indisi döner.
string Arama sonucu, bulunan verinin adı döner.
Return Mixed

Kullanımlar

Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b') );
Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b', 'position') );
Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b', 'string') );
1
1
Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example') );
Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example', 'position') );
Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example', 'string') ); 
1
0
Example Data