Biçimlendirme


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework düzenlenebilir dizin yapısı ile kendi kod çatınızı oluşturmanıza imkan veren dünyadaki tek kod çatısıdır."


(ZN >= 1.0.0

Bu kütüphane veritabanı, tablolar ve kolonların oluşturulması, düzenlenmesi ve silinmesi üzerine geliştirilmiş kütüphanedir. DBForge:: kütüphanesi bu işlemlerin çok basit bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu kütüphaneye ait yöntemlerin nasıl kullanılacağı tek tek aşağıda anlatılmıştır.

 

 

# Yöntemler


1.0.0 bool createDatabase(string $dbname, mixed $extras = NULL)
1.0.0 bool dropDatabase(string $dbname)
1.0.0 bool createTable(string $table, array $condition, mixed $extras = NULL)
1.0.0 bool dropTable(string $table)
1.0.0 bool truncate(string $table)
1.0.0 bool renameTable(string $name, string $newName)
1.0.0 bool addColumn(string $table, array $columns)
1.0.0 bool dropColumn(string $table, mixed $column)
1.0.0 bool modifyColumn(string $table, array $columns)
1.0.0 bool renameColumn(string $table, array $condition)
5.7.4 bool addPrimaryKey(string $table, string $columns, string $constraint = NULL)
5.7.4 bool dropPrimaryKey(string $table, string $constraint = NULL)
5.7.4 bool addForeignKey(string $table, string $columns, string $reftable, string $refcolumn, string $constraint = NULL)
5.7.4 bool dropForeignKey(string $table, string $constraint = NULL)
5.7.4 bool createIndex(string $indexName, string $table, string $columns)
5.7.4 bool createUniqueIndex(string $indexName, string $table, string $columns)
5.7.4 bool createFulltextIndex(string $indexName, string $table, string $columns)
5.7.4 bool createSpatialIndex(string $indexName, string $table, string $columns)
5.7.4 bool dropIndex(string $indexName, string $table)
5.7.4 bool addAutoIncrement(string $table, string $column = 'id', int $start = NULL)
5.7.4 bool startAutoIncrement(string $table, int $start = 0)

 

 

# CreateDatabase (ZN >= 1.0.0)


Veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Parametreler
string $dbname Veritabanı adı.
mixed $extras CREATE DATABASE DatabaseName [EXTRAS] Extras bölümünü düzenlemek için kullanılır.
return bool
Kullanımlar
DBForge::createDatabase('ExampleDatabase');

Database oluştururken dil kodlamasını da belirleyebilirsiniz.

DBForge::createDatabase('ExampleDatabase', DB::encoding());

 

 

# DropDatabase (ZN >= 1.0.0)


Veritabanı silmek için kullanılır.

Parametreler
string $dbname Veritabanı adı.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropDatabase('ExampleDatabase');

 

 

# CreateTable (ZN >= 1.0.0)


Yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
array $conditions Kolon ve özellikleri.
mixed $extras CREATE DATABASE DatabaseName [EXTRAS] Extras bölümünü düzenlemek için kullanılır.
return bool
Kullanımlar
DBForge::createTable('ExampleTable',
[
  'id'  => 'int(11) not null', 
  'name' => 'varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL' 
], DB::encoding());
Farklı Platformlarla Uyumluluk

Aşağıdaki gibi diğer veritabanı platformları ile uyum gösterecek şekilde de tablonuzu oluşturabilirsiniz.

DBForge::createTable('ExampleTable', 
[ 
  'id'  => [DB::int(11), DB::autoIncrement(), DB::primaryKey()], 
  'name' => [DB::varchar(50), DB::notNull(), DB::collate('utf8_unicode_ci')] 
], DB::encoding());
Opsiyonel Kullanım

Tablo oluşturma işlemini aşağıdaki gibi yapmanız da mümkündür.

DBForge::column('id', [DB::int(11), DB::notNull(), DB::autoIncrement()])
    ->column('name', [DB::varchar(50), DB::notNull(), DB::collate('utf8_unicode_ci')])
    ->createTable('ExampleTable');

 

 

# DropTable (ZN >= 1.0.0)


Tablo silmek için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropTable('ExampleTable');

 

 

# Truncate (ZN >= 1.0.0)


Tablo içeriğini boşaltmak için kullanılır. ZN, DB::delete() yönteminin DB::where() yöntemi olmadan kullanımına izin vermediği için bir tablodaki tüm verilerin silinmesinin istenmesi durumunda bu yöntemi tercih edebilirsiniz.

Parametreler
string $table Tablo adı.
return bool
Kullanımlar
DBForge::truncate('ExampleTable');

 

 

# RenameTable (ZN >= 1.0.0)


Tablo ismini değiştirmek için alter table yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş pratik tablo adı değiştirmek yöntemidir.

Parametreler

Parametreler
string $table Tablo adı.
string $newName Tablonun yeni adı.
return bool
Kullanımlar
DBForge::renameTable('OldTableName' , 'NewTableName');

 

 

# AddColumn (ZN >= 1.0.0)


Tabloya sütun eklemek için alter table yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş pratik sütun ekleme yöntemidir.

Parametreler
string $table Tablo adı.
array $conditions Kolon ve özellikleri.
return bool
Kullanımlar
DBForge::addColumn('ExampleTable' , 
[
  'phone' => [DB::int(11), DB::notNull()]
]);
String Kolon Özellikleri

Kolon bilgileri string türde de girilebilir.

DBForge::addColumn('ExampleTable' , ['phone' => 'int(11) not null']);
Opsiyonel Kullanım

Kolon ekleme işlemini aşağıdaki gibi yapabilmeniz de mümkündür.

DBForge::column('id', [DB::int(11), DB::notNull(), DB::autoIncrement()])
    ->column('name', [DB::varchar(50), DB::notNull(), DB::collate('utf8_unicode_ci')])
    ->addColumn('ExampleTable');

 

 

# DropColumn (ZN >= 1.0.0)


Tablodan sütun silmek için alter table yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş pratik sütun silme yöntemidir.

Parametreler
string $table Tablo adı.
mixed $columns Kolon ve özellikleri.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropColumn('ExampleTable', ['name' , 'phone']);
Tekil Silme

Tek bir sütun silinecekse 2. parametre string türde ayarlanabilir.

DBForge::dropColumn('ExampleTable' , 'name'); 
Opsiyonel Kullanım

Kolon silme işlemini aşağıdaki gibi yapabilmeniz de mümkündür.

DBForge::column('name')
    ->column('phone')
    ->dropColumn('ExampleTable');

 

 

# RenameColumn (ZN >= 1.0.0)


Sütun adını değiştirmek için alter table yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş pratik sütun adı değiştirme yöntemidir.

Parametreler
string $table Tablo adı.
array $conditions Kolon ve özellikleri.
return bool
Kullanımlar
DBForge::renameColumn('ExapleTable', ['phone mobile_phone' => [DB::int(), DB::notNull()]]);
Opsiyonel Kullanım
DBForge::column('phone', ['new_phone', DB::int(), DB::notNull()])
    ->column('name', ['new_name', DB::char(10), DB::notNull()])
    ->renameColumn('ExampleTable');

 

 

# ModifyColumn (ZN >= 1.0.0)


Tabloya sütun bilgisini güncellemek için alter table yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş pratik sütun güncelleme yöntemidir.

Parametreler
string $table Tablo adı.
array $conditions Kolon ve özellikleri.
return bool
Kullanımlar
DBForge::modifyColumn('ExampleTable', ['phone' => [DB::int(), DB::notNull()]]); 

 

 

# AddPrimaryKey (ZN >= 5.7.4)


Kolona eşsiz anahtar eklemek için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
string $columns Eşsiz anahtar anatacak kolon veya kolonlar.
string $constraint = NULL Bu parametreye değer atanırsa sorguya kısıtlama eklenir. Birden fazla kolona eşsiz anahtar ataması yapılacağı durumlarda bu parametreye bir kısıtlama adı verilmelidir.
return bool
Kullanımlar
DBForge::addPrimaryKey('persons', 'id');
Çoklu Anahtar

Birden fazla kolona eşsiz anahtar ataması yapmak için aşağıdaki gibi kullanılır. Bu kullanımda 3. parametrenin isimlendirilmesi zorunludur. Çünkü bu kolonlardan eşsiz anahtar özelliğinin kaldırılması gerektiği zaman bu isimlendirme kullanılır.

DBForge::addPrimaryKey('persons', 'id, departmentId', 'perdepPK');

 

 

# DropPrimaryKey (ZN >= 5.7.4)


Kolona eklenmiş eşsiz anahtarı kaldırmak için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
string $constraint = NULL Bu parametre SQLServer, Oracle ve ODBC sürücüleri için kullanılabilir. MySQL için kullanılması zorunlu değildir.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropPrimaryKey('persons', 'perdepPK');

 

 

# AddForeignKey (ZN >= 5.7.4)


Kolona yabancı anahtar eklemek için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
string $columns Yabancı anahtarın ekleneceği kolon adı.
string $reftable Yabancı anahtar eklenen kolonun eşleştirileceği diğer kolonun tablo adı.
string $refcolumn Yabancı anahtar eklenen kolonun eşleştirileceği diğer kolon adı.
string $constraint = NULL Bu parametreye değer atanırsa sorguya kısıtlama eklenir. Birden fazla kolona yabancı anahtar ataması yapılacağı durumlarda bu parametreye bir kısıtlama adı verilmelidir.
return bool
Kullanımlar
DBForge::addForeignKey('persons', 'departmentId', 'department', 'id', 'perdepFK');

 

 

# DropForeignKey (ZN >= 5.7.4)


Kolona eklenen yabancı anahtarı kaldırmak için kullanılır.

Parametreler
string $table Tablo adı.
string $constraint = NULL Yabancı anahtarlar tüm veri tabanı platformlarında kısıtlama adına göre kaldırılır.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropForeignKey('persons', 'perdepFK');

 

 

# Create[Spatial|Fulltext|Unique]Index (ZN >= 5.7.4)


Kolon veya kolanlara indis eklemek için kullanılır. Bu indis SPATIAL, FULLTEXT veya UNIQUE türünde olabilir.

Parametreler
string $indexName Eklenecek indisin adı.
string $table Tablo adı.
string $columns İndisin ekleneceği kolon veya kolonlar.
return bool
Kullanımlar
DBForge::createIndex('departmentCI', 'departments', 'description');
DBForge::createFulltextIndex('departmentFI', 'departments', 'description');

 

 

# DropIndex (ZN >= 5.7.4)


Kolonan eklenen indisi kaldırmak için kullanılır.

Parametreler
string $indexName Eklenecek indisin adı.
string $table Tablo adı.
return bool
Kullanımlar
DBForge::dropIndex('departmentCI', 'departments');