Versiyon Notları


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Kontrolcü yöntemlerine parametre olarak enjekte edilen sınıfların örneklerine aynı zamanda görünmlerinden de erişebilirsiniz."


Aşağıda ZN Framework'ün versiyonlarına göre değişim notaları listelenmiştir.

ZN Yayın Tarihi
6.x 2018-11-10
5.9 2018-09-01
5.8 2018-07-11
5.7 2018-05-01
5.6 2018-03-30
5.5 2018-01-01
5.0 2017-06-15
4.0 2017-01-21
3.0 2016-04-18
2.0 2015-03-30
1.0 2011-10-10

 

 

# 6.x [2018-11-10]


İthaf Edilen

Mustafa Kemal Atatürk ∞

Eklenenler

# 6.10.0 [2019-08-07]


Void tür dayatması ile ajax kontrolü özelliği eklendi.[docs]
Restful::getRawData(String $type = 'string') yöntemi eklendi.[docs]
Restful::getRawDataArray(Void) yöntemi eklendi.[docs]
Restful::getRawDataObject(Void) yöntemi eklendi.[docs]
Restful::getRequestHeaders(Void) yöntemi eklendi.[docs]
Mime::isCall(String $file) yöntemi eklendi.[docs]
GrandModel::get(Void) yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.19.0 [2019-09-24]


Strings::searchBetween(String $str, String $start, String $end, Bool $case = true).[docs]
Arrays::searchBetween(Array $array, Mixed $start, Mixed $end).[docs]
Thumb::background(Int $width, Int $height, String $color = 'white', String $align = 'center').[docs]
Thumb::clean(String $path, Bool $origin = false).[docs]
Form::table() yöntemine bağlı olarak value parametresi manipüle edilebilir hale getirildi.[docs]

 

# 6.25.2 [2019-12-08]


Script::compress() yöntemi eklendi.[docs]
Redirect::code() yöntemi eklendi.[docs]
IMAP kütüphanesi eklendi.[docs]

 

# 6.37.2 [2019-12-17]


MongoDB (MDB) kütüphanesi eklendi.[docs]
Http::response(Int $code, String $version = '1.1') yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.45.2 [2020-02-02]


DB::whereEmpty(String $column, String $logical = 'AND') yöntemi eklendi.[docs]
DB::whereNotEmpty(String $column, String $logical = 'AND') yöntemi eklendi.[docs]
DB::whereNull(String $column, String $logical = 'AND') yöntemi eklendi.[docs]
DB::whereNotNull(String $column, String $logical = 'AND') yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.46.3 [2020-02-10]


Crontab::parameters(String ...$parameters) yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.47.3 [2020-02-10]


Script::tag() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.49.3 [2020-02-19]


Html::anchor() yöntemine :void özelliği eklendi.[docs]
Html::button() yöntemine ön tanımlı olarak type="button" özelliği eklendi.[docs]

 

# 6.50.4 [2020-04-02]


File::readZip() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.51.4 [2020-04-30]


DB::orderByField() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.52.4 [2020-05-01]


DB::orderByRandom() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.54.4 [2020-05-04]


Database config dosyasına ssl bağlantı ayarları dizisi eklendi.[docs]

 

# 6.55.4 [2020-05-23]


Route::container() yöntemine iç içe kullanım özelliği eklendi.[docs]

 

# 6.58.4 [2020-05-23]


CURL::multiple() yöntemi eklendi.[docs]
Restful::postJson() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.59.5 [2020-05-24]


DB::transaction() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.60.6 [2020-05-24]


User::agent() yöntemi eklendi.[docs]

 

# 6.61.6 [2020-06-10]


Converter::byte() yöntemine 4. parametre eklendi.[docs]

Değiştirilenler

# 6.0.0 [2018-11-10]


The $content parameters of html elements have been fixed to be nullable.[change]

 

# 6.37.2 [2019-12-17]


Crypto::encrypt ve Crypto::decrypt yöntemlerinin 2. parametresi string türden de parametre kabul edecek şekilde düzenlendi.[docs]

 

# 6.41.2 [2020-01-24]


Form::multiselect() yönteminin 3. parametresi artık Json türünden veriyi kabul etmektedir.[docs]

 

# 6.46.3 [2020-02-10]


Crontab::remove(Mixed $key) yöntemi güncellendi.[docs]

 

# 6.49.4 [2020-03-08]


Security::htmlTagClean() yöntemi güncellendi.[docs]

 

# 6.58.5 [2020-05-23]


Restful::post() yöntemin data gönderimi geri dönük kullanımları bozmamak kaydı ile değiştirildi.[docs]

Düzeltilenler

# 6.0.0 [2018-11-10]


Fixed the bug that occurs in the ranking of auto loader importance.[fix]
Fixed protected Email::defaultVariables() method.[fix]
Fixed ML library.[fix]
Fixed Import::view() method.[fix]
Fixed CallableTalkingQueries::callResultMethodsTalkingQuery() method.[fix]
Fixed ZN\Inclusion\Something::use() method.[fix]
Fixed Validation match methods.[fix]
Fixed ExceptionTable template content.[fix]
Fixed ZN\Ability\Exclusion::__construct() method.[fix]
Fixed ZN\Database\GrandModel::__costruct() method.[fix]
Fixed protected ZN\Hypertext::on() method.[fix]
Fixed protected ZN\Generator::write() method.[fix]
The src properties of the html media elements have been fixed.[fix]
Fixed protected ZN\Exceptions::getTemplateWizardErrorData() method.[fix]

 

# 6.41.2 [2020-01-24]


Permission kontrolünün doğru çalışmasına neden olan hata giderildi.[fix]
Date::current() yönteminin doğru çıktı vermesine engel olan hata giderildi.[fix]
Alt projelerde User:: sınıfına ait oturumların düşmesine neden olan hata giderildi.[fix]
Sayfalama kütüphanesinin başlangıç değerinin varsayılan olarak kullanımında GET parametresi gönderiminden kaynaklanan hatalı değer yakalanmasına neden olan hata giderildi.
Arrays::include() ve Arrays::exclude() yönteminin dizi anahtarlarını yakalanmamasına neden olan hata giderildi.[docs]

Kaldırılanlar

# 6.37.2 [2019-12-17]


Cryptography Mcrypt sücüsü kaldırıdı.

 

 

# 5.9 [2018-09-01]


İthaf Edilen

Elon Musk

Eklenenler

# 5.9.0 [2018-09-01]


CURRENT_THEME_URL sabiti eklendi.[docs]
Dahili Docker çalışma ortamı eklendi.[docs]
Valet ortamında ZN kullanımı için sürücü eklendi.
AjaxBuilder sınıfı eklendi.[docs]
JQueryBuilder sınıfı eklendi.[docs]

Değiştirilenler

# 5.9.0 [2018-09-01]


Authentication ve Authorization yapılandırmaları Auth adı altında birleştirildi. Geriye dönük uyumluluk nedeni ile bu yapılandırma dosyalarının geçerliliği devam etmektedir.

Düzenlenenler

Yok

Düzeltilenler

# 5.9.0 [2018-09-01]


Cache\Redis sürücüsünde yer alan küçük bir hata düzeltildi.[edit]

Kaldırılanlar

# 5.9.0 [2018-09-01]


Kontrolcülerin büyük-küçük harf duyarlılığı kaldırıldı.
 Redis:socketType yapılandırması kaldırıldı.[edit]

 

 

# 5.8 [2018-07-11]


İthaf Edilen

Cahit Arf

Eklenenler

# 5.8.7 [2018-08-28]


Şablon sihirbazına @valid-@invalid-@endvalid kullanımları eklendi.[docs]

# 5.8.6.6 [2018-08-25]


Form/Html::__toString() yöntemi eklendi.[docs]

# 5.8.6.3 [2018-08-25]


DB::differentConnection() yöntemi artık DB::new() şeklinde de kullanılabilir.[docs]
FTP::differentConnection() yöntemi artık FTP::new() şeklinde de kullanılabilir.[docs]
SSH::differentConnection() yöntemi artık SSH::new()  şeklinde de kullanılabilir.[docs]

# 5.8.5.9 [2018-08-24]


Form::popover() yöntemi eklendi.[docs]
 Form::tooltip() yöntemi eklendi.[docs]
Şablon sihirbazı için Bootstrap Gridsistem kullanımı eklendi.[docs]

# 5.8.5 [2018-08-21]


Form::group/label/col/helptext() yöntemleri eklendi.[docs]
Bootstrap Gridsystem bileşeni eklendi.[docs]
Bootstrap Alert bileşeni eklendi.[docs]
Bootstrap Breadcrumb bileşeni eklendi.[docs]
Bootstrap Carousel bileşeni eklendi.[docs]

# 5.8.4.5 [2018-08-17]


$this nesnesi artık şablon sihirbazı kullanılan görünümler içerisinde nesne erişimi için kullanılabilecektir.[docs]

# 5.8.4.4 [2018-08-16]


Form::prevent() opsiyonel yöntemi eklendi.[docs]

# 5.8.4.1 [2018-08-14]


Form::serializer() opsiyonel yöntemi eklendi.[docs] [new]
Form::trigger() opsiyonel yöntemi eklendi.[docs] [new]
Form::modal() opsiyonel yöntemi eklendi.[docs] [new]
Form::modalbox() opsiyonel yöntemi eklendi.[docs] [new]
Aktif tema bilgisi için CURRENT_THEME sabiti eklendi.[docs] [new]
Aktif tema dizin bilgisi için CURRENT_THEME_DIR sabiti eklendi.[docs] [new]

# 5.8.3.3 [2018-08-04]


ML::keys() yöntemi eklendi.[docs] [new]
ML::langs() yöntemi eklendi.[docs] [new]
URL::lang() meyöntemi eklendihod.[docs] [new]
Form::vMessage() yöntemi eklendi.[docs] [new]

# 5.8.2.8 [2018-08-02]


File::reglace() yöntemi eklendi.[docs] [new]
Form::vMethod() yöntemi eklendi.[docs] [new]
Upload::isFile() yöntemi eklendi.[docs] [new]

# 5.8.2.2 [2018-07-29]


Rotalar için yeni özel bir ifade eklendi.[4727b29]
DBForge::createTempTable() yöntemi eklendi.[b5f5542]
Konsola Migration kütüphanesi ile ilgili kullanımlar eklendi.[2f62163]
Konsola GenerateProjectKey komutu eklendi.[209fb5a]

# 5.8.1.7 [2018-07-25]


Users::passwordChangeProcess() yöntemi eklendi.[fa0964e]
Users::passwordChangeComplete() yöntemi eklendi.[fa0964e]
User::register() yönteminin 1. parametresi için otomatik eşleşme özelliği eklendi.[ca495aa]
Users::getEncryptionPassword() yöntemi eklendi.[2298793]

# 5.8.0.8 [2018-07-19]


Form::duplicateCheck() opsiyonel yöntemi eklendi.[1d3a2b6]

# 5.8.0 [2018-07-11]


Container kabiliyeti eklendi.[bda687e]

Değiştirilenler

# 5.8.7 [2018-08-28]


Validation::check() yönteminin varsayılan parametre değeri değiştirildi.[edit]

# 5.8.5.9 [2018-08-24]


Html:: ve Form:: kütüpahanesi yöntemlerinin $content parametresi geri çağrım işlevi de uygulanabilecek şekilde genişletildi.[docs]

# 5.8.1.7 [2018-07-25]


Config/Project.php yapılandırmasında yer alan proje key anahtarının varsayılan değeri değiştirildi.[57fb64a]

# 5.8.1.2 [2018-07-21]


Devtools/Config/ViewObjects.php dosyasının içeriği değiştirildi.[bbbec95]

# 5.8.0 [2018-07-11]


Config/Project:locale yapılandırmasının değeri değiştirildi.[f0006cc]

Düzenlenenler

# 5.8.4.4 [2018-08-16]


Form serializer görünümünün içeriği düzenlendi.[edit]
Form tirgger görünümünün içeriği düzenlendi.[edit]

# 5.8.3.3 [2018-08-04]


Form::vMethod() yöntemleri çoklu kullanılabilecek şekilde düzenlendi.[modify]

# 5.8.2.8 [2018-08-02]


Database\Connection::__debugInfo() yöntemi düzenlendi.[modify]

# 5.8.2.2 [2018-07-29]


Cache::insert() & Converter::time() yöntemleri düzenlendi.[4276108]

# 5.8.1.2 [2018-07-21]


Protected Form::_unsetopen() yöntemi düzenlendi.[3747462]
Devtools'un Info görünümünün içeriği düzenlendi.[afcc830]

# 5.8.0.4 [2018-07-17]


Protected Butcher::bodyParser() yöntemi düzenlendi.[5590a7c]
Database\Connection::__debugInfo() yöntemi eklendi.[e0c4457]

# 5.8.0 [2018-07-11]


Generator\Database::generate() yöntemi düzenlendi.[4f5316c]
Protected ZN\Expcetions::getTemplateWizardErrorData() yöntemi düzenlendi.[34db4e8]

Düzeltilenler

# 5.8.6.7 [2018-08-25]


ZN\Hypertext\Html::__toString() yöntemi düzeltildi.[edit]

# 5.8.6.6 [2018-08-25]


Form::textarea() yöntemi düzeltildi.[edit]
Form::hidden() yöntemi düzeltildi.[edit]

# 5.8.5.9 [2018-08-24]


Exceptions sınıfı daha doğru hata çıktısı üretecek şekilde düzeltildi.
Protected Exceptions::isWizardOrStandartFileExists() yöntemi düzeltildi.[5.8.5...develop#diff-0e798c9a4cd947fbb9facadff1da8fa9">edit]

# 5.8.3.5 [2018-08-06]


Import::view() yöntemi düzeltildi.[bug]
User::activationComplete() yöntemi düzeltildi.[bug]

# 5.8.2.8 [2018-08-02]


User::register() yöntemi düzeltildi.[bug]
Form::perm() yöntemi düzeltildi.[bug]

# 5.8.2.2 [2018-07-29]


Route::show404() yöntemi düzeltildi.[681ac27]

# 5.8.1.2 [2018-07-21]


Protected DBGrid::_thead() yöntemi düzeltildi.[c00fbea]

# 5.8.0.8 [2018-07-19]


Protected Wizard::functions()  yöntemi düzeltildi.[67ccb82]

# 5.8.0.4 [2018-07-17]


Protected Email\SmtpDriver::connect()  yöntemi düzeltildi.[#88]
Protected Exceptions::getTemplateWizardErrorData()  yöntemi düzeltildi.[58d9ec3]

# 5.8.0 [2018-07-11]


Protected Generator\File::type()  yöntemi düzeltildi.[#83]
Generator\Generate Exception sınıfı düzeltildi.[4ae1306]
Protected ZN\Exceptions::getTemplateWizardErrorData() yöntemi düzeltildi.[50ab682]

Kaldırılanlar

# 5.8.0.8 [2018-07-19]


Route::uri() yönteminin 2. parametresi kaldırıldı.[3fb8608]
Route\CurlFilter filtresi kaldırıldı.[0740bfd]

 

 

# 5.7 [2018-05-01]


İthaf Edilen

Vecihi Hürkuş

Eklenenler

# 5.7.9 [2018-07-02]


Theme::matchElement() yöntemi eklendi.[3863a8f]
Sınıfların cephe (facade) görünümlerinin otomatik olarak oluşturulabilesini sağlayan yapı eklendi.

# 5.7.8 [2018-06-27]


Image paketine yeni kullanımlar eklendi.

# 5.7.7 [2018-06-14]


Kontrolcülere otomatik enjeksiyon çözümleme eklendi.[a1ea9d6]
Devtools güncellemesini geri alan undo-upgrade konsol komutu eklendi.[22d068b]

# 5.7.6 [2018-06-07]


Arrays kütüphanesine yeni bir yöntem eklendi.[1f282fa]
Date & Time kütüphanelerine yeni yöntemler eklendi.[d01f2d4]

# 5.7.5 [2018-06-01]


Benchmark sınıfına yeni yöntem eklendi.[dbee382]

# 5.7.4 [2018-05-26]


Payment paketi eklendi.[package-payment]
DB sınıfına yeni bir yöntem eklendi.[97bbb9f]
DBForge sınıfına yeni yöntemler eklendi.[40bc98b]
Kontrolcülere ait alt görünmlerin daha kısa çağrılmasını sağlayan yeni bir özellik eklendi.[fd9c772]

# 5.7.3 [2018-05-19]


Kasap artık daha düzgün kesim yapıyor. [8fa306c]
Bucher sınıfına çoklu tema entegrasyonu özelliği eklendi.[e517df8]
SQLServer sürücüsü için DBTool::listTables() ve DBTool::listDatabases() kullanımları eklendi.

# 5.7.2 [2018-05-12]


Kasap konsol komutları eklendi.[e8f76e2]
Kasap sistemi eklendi.[795930d]
External/ dizini altına Butchery/ dizini eklendi.[00b3929]
Postgres sürücüsü için trigger desteği eklendi.[3785dfb]
Restful kütüphanesine yeni yöntemler eklendi.[ff05a73]
 XML kütüphanesine yeni yöntemler eklendi..[d24ee66]
CDN kütüphanesine yeni yöntemler eklendi..[24c0158]
Bazı sınıflar için yeni takma isimler eklendi.[8714b78]

# 5.7.0 [2018-05-01]


Şablon sihirbazı ile kullanılan login kontrolü eklendi.[92af28d]
Şablon sihirbazına yeni kısa kullanımlı deyimler eklendi.[1ff51d8]
Validasyon için Credit Card kuralı eklendi.[46ee5ff]
Konuşan sorguların Insert-Update-Delete kullanımları için 3. bölüm eklendi.[2e2f35a]
Veritabanı kütüphanesine yeni özel where koşulları eklendi.[91614d9]
Redirect::selectData() yöntemine yeni bir parametre eklendi..[f58740a]

Değiştirilenler

# 5.7.6 [2018-06-07]


Upgrade sistemi değiştirildi.[df4524c]

# 5.7.5 [2018-06-01]


ZN:: ve Base:: sınıflarının içeriği değiştirildi.[#48]

# 5.7.3 [2018-05-19]


DB::extras() yönteminin sürücü türüne göre doğru çalışacak şekilde değiştirildi.[e7f8571]

# 5.7.2 [2018-05-12]


DefaultProject.zip dosyasının içeriği değiştirildi.[0a96065]
Directory Index değiştirildi.[#19]

# 5.7.1 [2018-05-05]


Starting yapılandırma dosyasının "ajax code continue" anahtarının değeri değiştirildi.[#10]
Sınıfların yol bilgisini tutan ClassMap.php dosyasının yeri değiştirildi.[#12]
Pagination:: sınıfının ajax sayfalama kullanımına bağlı dönen değeri değiştirildi.[#18]

# 5.7.0 [2018-05-01]


Ön tanımlı açılış sayfası değiştirildi.[f15c2a0]
Permission:: kütüphanesine yeni genişletmeler eklendi.[451f74d]

Düzenlenenler

# 5.7.9 [2018-07-02]


Protected ZN\In::resolvingDepedencyInjections() yöntemi düzenlendi.[d6ff532]
Protected Autoloader::createFacadeClass() yöntemi düzenlendi.[c134bb2]

# 5.7.8 [2018-06-27]


Event::run() yöntemi statik olarak kullanılabilir şekilde düzenlendi.[#74]
Konsol sonuçlarını çıktılayan sistem düzenlendi.[2f66085]

# 5.7.6 [2018-06-07]


Upload sınıfı düzenlendi.[f6fe402]
ZN sınıfı düzenlendi.[bd581df]
Autoloader sınıfı düzenlendi.[e7f7d4d]

 # 5.7.0 [2018-05-01]


None

Düzeltilenler

# 5.7.8 [2018-06-27]


Konsoldan modellerin oluşturulmasını engelleyen bir hata giderildi.[#75]

# 5.7.7 [2018-06-14]


Konsol kullanımı engelleyen bir hata giderildi.[a86d20b]

# 5.7.6 [2018-06-07]


Redirect::deleteData() yöntemi düzeltildi.[e3af4d5]
Controller sınıfı düzeltildi.[5e8a0cb]
Wizard sınıfı düzeltildi.[2275c6d]

# 5.7.5 [2018-06-01]


Expcetion sınıfları düzeltildi.[#44]
Autoloader'ın sınıf haritasına yazması düzeltildi.[#45]
Singleton sınıfı düzeltildi.[#46]

# 5.7.4 [2018-05-26]


Inclusion\Project\ViewTrait niteliği düzeltildi.[7ef67f0]
Otomatik görünüm yüklemesi sırasında kullanıma bağlı olarak oluşan hata giderildi..[37b896b]

# 5.7.3 [2018-05-19]


Parametre gönderme hatası düzeltildi Düzeltilenler.[8b3c7fd]
SQLServer sürücüsü soyut sınıf genişletme hatası giderildi.[46ba191]
Restorasyon sınıfındaki bir hata düzeltildi.[38289b0]

# 5.7.2 [2018-05-12]


External Email şablonu düzeltildi.[a9e32aa]
Validation required kontrolü düzeltildi.[d4f7608]
User::logout() yöntemi düzeltildi.[0481ab4]

# 5.7.1 [2018-05-05]


Konuşan sorgularda oluşan bir hata düzeltildi.[a41ae69]
Buffering kütüphanesinin isim alanı düzeltildi.[#9]

# 5.7.0 [2018-05-01]


ExceptionTable.php dosyası düzeltildi.[9262539]
Filesystem::deleteFolderEmpty() yöntemi düzeltildi.[45a47da]
GrandModel düzeltildi.[078b195]
Request::method() yöntemi düzeltildi.[d114f19]

Kaldırılanlar

# 5.7.6 [2018-06-07]


External/Resources/Templates/ şablonları kaldırıldı.[ff35b89]

# 5.7.1 [2018-05-05]


Autoloader sınıfından bir problem oluşturabilecek kontroller kaldırıldı.[#16]

# 5.7.0 [2018-05-01]


Alt dizin denetleyicisinin kullanımı kaldırıldı.[8024ffa]
Validation::oldPassword() yöntemi kaldırıldı.

 

 

# 5.6 [2018-03-30]


İthaf Edilen

 Rasmus Lerdorf

Eklenenler

# 5.6.4 [2018-04-30]


Validation kütüphanesine messages() yöntemi eklendi.[b7070af]
ViewObjects dil dosyasına yeni anahtarlar eklendi.[7883f67]

# 5.6.3 [2018-04-22]


Eklenenler EventHandler package.[EventHandler]
Eklenenler new Database methods.[91614d9]

# 5.6.2 [2018-04-16]


Database kütüphanesine yeni bir yöntem eklendi.[#4]
Şablon sihirbazına yeni kullanımlar eklendi.[#5]

# 5.6.0 [2018-04-30]


Sanal kontrolcü kullanımı eklendi.[3b5da7f]
Sayfalama yapılandırmasına output ayarı eklendi.[#126]
Config/Authentication.php yapılandırma dosyası eklendi.[#121]
Config/Authorization.php yapılandırma dosyası eklendi.
Config/Routing.php yapılandırma dosyası eklendi.

Değiştirilenler

# 5.6.3 [2018-04-22]


Eklenenler new methods.[#27]

# 5.6.2 [2018-04-16]


User kütüphanesinin iç yapısı değiştirildi.[#3]

# 5.6.0 [2018-03-30]


Upload::convertName() parametresi belirlenebilir değer alacak şekilde güncellendi.[#2]
Theme::active() yöntemi güncellendi.[#11]
Pagination yapılandırma dosyasına yeni ayar eklendi.[a90670a]
Settings/Autoloader.php yapılandırma dosyası güncellendi.[76eb2e]
Config/Routing.php yapılandırma dosyası eklendi.[319aa46]
starting:constructors ayarı güncellendi.[319aa46]
 zerocore dosyası güncellendi.[6ef452e]

Düzenlenenler

# 5.6.1 [2018-04-08]


Strings::divide() yöntemine yeni parametre eklendi.[2fae331]
Json datalar için Method sınıfının çevrimi otomatize edildi.[c1ce8ac]

Düzeltilenler

# 5.6.3 [2018-04-22]


A syntax error related to composer loading in the kernel has been Düzeltilenler.[#28]

# 5.6.2 [2018-04-16]


DBGrid sınıfında tespit edilen söz dizimi hatası düzeltildi..[#3]
GrandModel model dosyasında istenmeyen çıktıya neden olacak bir durum düzeltildi.[e13d8ef]

# 5.6.0 [2018-03-30]


İstisna çıktısı oluşturan tablo şablonu düzeltildi.[#125]
Upload:: kütüphanesi düzeltildi. [#3]

Kaldırılanlar

# 5.6.0 [2018-04-30]


InvalidParameterErrorType yapılandırması kaldırıldı.[#127]
FTP yapılandırması Config/Services.php dosyasından kaldırıldı.[03eaa05]