Ön Tanımlı Sabit ve Fonksiyonlar


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Devtools projesi ile framework kullanma deneyiminizi daha görsel hale getirebilirsiniz."


ZN Framework'te ön tanımlı yer alan sabit ve fonksiyonların listesi aşağıda verilmiştir.

Sabitler & Fonksiyonlar
3.1.3 String {INFO}_VERSION
1.0.0 String {DIRECTORY_NAME}_DIRS
4.0.0 String CURRENT_C{CONSTS}
3.0.0 String {SPACE_CHARS}
4.0.2 String {INFO}_PROJECT
1.0.0 Mixed SYSTEM_CONSTS
4.3.2 String CSRFInput(Void)
2.0.0 Mixed output(Mixed $data, Array $settings = [], Bool $content = false)
3.0.0 Void redirect(String $url, Int $time = 0, Array $data = [], Bool $exit = true)

 

 

# {INFO}_VERSION (ZN >= 3.1.3)


Versiyon bilgileri ile ilgili sabitler.

ZN_VERSION

ZN Framework'ün mevcut version bilgisini verir.

echo ZN_VERSION;
4.5.0
REQUIRED_PHP_VERSION

ZN Framework'ün kullanılabilir minimum PHP versiyon bilgisini verir.

echo REQUIRED_PHP_VERSION;
7.0.0

 

 

# {DIRECTORY_NAME}_DIRS (ZN >= 1.0.0)


ZN Framework'ün her bir dizininin yol bilgisini tutan bir sabit mevcuttur. Bu sabitin tuttuğu yol bilgisi ilgili projeye göre değişmektedir.

Not: ZN Framework'ün her bir dizin sabiti çıktısının son eki / sembolü ile biter.
echo FILES_DIR;
Projects/Any/Resources/Files/
echo THEMES_DIR;
Projects/Any/Resources/Themes/
echo CONTROLLERS_DIR;
Projects/Any/Controllers/
echo RESOURCES_DIR;
Projects/Any/Resources/
CURRENT_THEME_DIR (ZN >= 5.8.4.1)

Theme::active() ile belirlenen aktif temanın dizin yol bilgisini verir.

echo CURRENT_THEME_DIR;
Projects/Frontend/Resources/Themes/Default/

 

 

# CURRENT_C{CONSTS} (ZN >= 4.0.0)


O an ki aktif olan sayfaya yönelik URI ve PATH bilgilerini içeren sabitlerdir. Sabitler aşağıdaki URL üzerinden örneklendirilmiştir.

URL: localhost/Product/edit/id/10
CURRENT_CONTROLLER

Aktif kontrolcünün uzantısız dosya adını verir. 

Not: Rota düzenlemeleri bu bilgiyi değiştirmez. Bu nedenle bu bilgi güvenilirdir.
echo CURRENT_CONTROLLER;
Product
CURRENT_CFUNCTION

Aktif kontrolcünün çalıştırdığı yöntem bilgisini verir.

echo CURRENT_CFUNCTION;
edit
CURRENT_CNAMESPACE

Aktif kontrolcünün isim alanı bilgisini verir.

echo CURRENT_CNAMESPACE;
Project\Controllers
CURRENT_CCLASS

Aktif kontrolcünün sınıf ismini verir. Sınıf ismi doğal olarak isim alanını da içerir.

echo CURRENT_CCLASS;
Project\Controllers\Product
CURRENT_CFPATH

İstek yapılan aktif kontrolcü ve yöntem bilgisini verir.

echo CURRENT_CFPATH;
Product/edit
CURRENT_CFURI

İstek yapılan aktif kontrolcü ve yöntem bilgisini daima küçük harfe çevrilmiş olarak verir.

echo CURRENT_CFURI;
product/edit
CURRENT_CFURL

İstek yapılan aktif kontrolcü ve yöntem bilgisini url adresi ile birlikte verir.

echo CURRENT_CFURL;
localhost/Product/edit
CURRENT_CPAGE

İstek yapılan aktif kontrolcünün dosya adını verir.

echo CURRENT_CPAGE;
Product.php
CURRENT_CFILE

İstek yapılan aktif kontrolcünün dosya yol bilgisini verir.

echo CURRENT_CFILE;
Projects/ProjectDirectory/Controllers/Product.php

 

 

# {SPACE_CHARS} (ZN >= 3.0.0)


Boşluk karakterleri ile ilgili sabitler.

echo EOL;
\r\n
echo CRLF;
\r\n
echo CR;
\r
echo LF;
\n
echo HT;
\t
echo FF;
\f

 

 

# {INFO}_PROJECT (ZN >= 4.0.2)


Aktif proje ile ilgili sabitler.

DEFAULT_PROJECT

Ön tanımlı açılış proje dizinin adını verir.

echo DEFAULT_PROJECT;
DefaultProjectDirectory
CURRENT_PROJECT

İstek yapılan aktif proje dizinin adını verir.

echo CURRENT_PROJECT;
CurrentProjectDirectory
CONTAINER_PROJECT (ZN >= 5.7.0)

İstek yapılan aktif proje bir başka proje dizini tarafından kapsanıyorsa kapsayan proje dizini bilgisini verir. Eğer herhangi bir proje tarafından kapsanmıyorsa aktif proje dizini bilgisi döner.

URL: localhost/admin
echo CONTAINER_PROJECT;
Frontend
CURRENT_THEME (ZN >= 5.8.4.1)

Theme::active() ile belirlenen aktif temanın isim bilgisini verir.

echo CURRENT_THEME;
Default

 

 

# SYSTEM_CONSTS (ZN >= 1.0.0)


ZN Framework sistemi için kullanılan diğer dahili sabitlerin listesi aşağıdaki gibidir.

4.0.0 PROJECTS_CONFIG
3.0.0 DIRECTORY_INDEX
4.0.0 EXTERNAL_*
5.0.0 START_BENCHMARK
5.0.0 END_BENCHMARK
5.5.0 ZN_DEDICATED
5.0.0 PROJECT_TYPE
1.0.0 SSL_STATUS
4.0.0 PROJECT_CONTROLLER_NAMESPACE
4.0.0 PROJECT_COMMAND_NAMESPACE
2.0.0 INTERNAL_ACCESS
5.5.0 GET_DIRS
1.0.0 BASE_DIR
5.0.0 ZEROCORE
4.0.0 REAL_BASE_DIR
5.7.0 REQUESTED_CURRENT_PROJECT
5.7.0 DEFINED_CURRENT_PROJECT
4.0.0 STUCTURE_DATA
5.0.0 PROJECT_CONFIG
1.0.0 PROJECT_MODE
5.5.0 HTACCESS_CONFIG

 

 

# CSRFInput (ZN >= 4.3.2)


Rota işlemlerinde ya da Security sınıfı ile CSRF token datası oluşturulduğunda o datayı kontrol etmek ve eşleştirmek için hidden input nesnesi oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo CSRFInput();

 

 

# Output (ZN >= 2.0.0)


Çıktılanabilen veya çıktılanamayan verileri çıktılamak için kullanılır. Özellikle dizi türündeki verilerin çıktısını görmek açısından oldukça kullanışlıdır.

Parametreler

Mixed $data Çıktılanacak dizge veya dizi.
Return Mixed

Kullanımı

output([1, 2, true, ['a' => 1, 'b']]);
0 => integer 1 ( length = 1 ),
1 => integer 2 ( length = 1 ),
2 => boolean true ( length = 4 ),
3 => array
(
        a => integer 1 ( length = 1 ),
        0 => string 'b' ( length = 3 ),
)

 

 

# Redirect (ZN >= 3.0.0)


Belli bir süre sonra sayfa yenilemek veya başka bir sayfaya yönlendirme yapmak için kullanılır.

Parametreler

String $uri Nereye yönlendirileceği.
Int $time = 0 Bekleme süresi.
Array $data = [] Gönderilecek data.
Bool $exit = true Sayfa kod akışı durdurulsun mu?
Return Void

Kullanımı

redirect('profile', 2);