Veri Türleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Dinamik bir kütüphaneyi tanımlarken sınıf isminin başına Internal ön eki getirirerek statik erişimli hale getirebilirsiniz. "


(ZN >= 3.0.0)

Bu bölümde veritabanı sürücülerine göre farklılık gösteren veri türlerinin nasıl hepsinde ortak kullanılacağını göstereceğiz. Aşağıda veri türlerinin veritabanı platformlarına göre değişimini gösteren tablo yer almaktadır.

MySQL Postgres SQLite SQLServer ODBC Oracle
int intEGER intEGER int intEGER NUMBER
SMALLINT SMALLINT SMALLINT SMALLINT SMALLINT NUMBER
TINYINT SMALLINT TINYINT TINYINT TINYINT NUMBER
MEDIUMINT intEGER MEDIUMINT int intEGER NUMBER
BIGINT BIGINT BIGINT BIGINT BIGINT NUMBER
DECIMAL DECIMAL DECIMAL DECIMAL DECIMAL DECIMAL
DOUBLE DOUBLE PRECISION DOUBLE float float float
float NUMERIC float float float float
CHAR CHARACTER CHARACTER CHAR CHAR CHAR
VARCHAR CHARACTER VARYING VARCHAR VARCHAR VARCHAR VARCHAR2
TINYTEXT CHARACTER VARYING(255) VARCHAR(255) VARCHAR(255) VARCHAR(255) VARCHAR2(255)
TEXT TEXT TEXT VARCHAR(65535) VARCHAR(65535) VARCHAR2(65535)
MEDIUMTEXT TEXT CLOB VARCHAR(16277215) VARCHAR(16277215) VARCHAR2(16277215)
LONGTEXT TEXT BLOB VARCHAR(16277215) VARCHAR(16277215) CLOB
DATE DATE DATE DATE DATE DATE
DATETIME TIMESTAMP DATETIME DATETIME DATETIME TIMESTAMP
TIME TIME DATETIME TIME TIME TIMESTAMP
TIMESTAMP TIMESTAMP DATETIME TIMESTAMP TIMESTAMP TIMESTAMP

Yukarıdaki farklılıkları gidermek için bu veri türlerine göre yöntemler oluşturulmuştur. Bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir.

 

 

# Yöntemler


string int(int $len = NULL, bool $type = true)
string smallInt(int $len = NULL, bool $type = true)
string tinyInt(int $len = NULL, bool $type = true)
string mediumInt(int $len = NULL, bool $type = true)
string bigInt(int $len = NULL, bool $type = true)
string decimal(int $len = NULL, bool $type = true)
string double(int $len = NULL, bool $type = true)
string float(int $len = NULL, bool $type = true)
string char(int $len = NULL, bool $type = true)
string varchar(int $len = NULL, bool $type = true)
string tinyText(void)
string text(void)
string mediumText(void)
string longText(void)
string date(int $len = NULL, bool $type = true)
string dateTime(int $len = NULL, bool $type = true)
string time(int $len = NULL, bool $type = true)
string timeStamp(int $len = NULL, bool $type = true)

 

 

# Int (ZN >= 3.0.0)


SQL int deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::int(11); # INT(11)
Tablo Oluştururken
DBForge::addColumn('persons' , 
[ 
    'id' => [DB::int(11), DB::primaryKey(), DB::autoIncrement()]
]);

 

 

# SmallInt (ZN >= 3.0.0)


SQL SMALLINT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::smallInt(11); # SMALLINT(11)

 

 

# TinyInt (ZN >= 3.0.0)


SQL TINYINT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::tinyInt(11); # TINYINT(11)

 

 

# MediumInt (ZN >= 3.0.0)


SQL MEDIUMINT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::mediumInt(11); # MEDIUMINT(11)

 

 

# BigInt (ZN >= 3.0.0)


SQL BIGINT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::bigInt(11); # BIGINT(11)

 

 

# Decimal (ZN >= 3.0.0)


SQL DECIMAL deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::decimal(11); # DECIMAL(11)

 

 

# Double (ZN >= 3.0.0)


SQL DOUBLE deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::double(11); # DOUBLE(11)

 

 

# Float (ZN >= 3.0.0)


SQL float deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::float(11); # FLOAT(11)

 

 

# Char (ZN >= 3.0.0)


SQL CHAR deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::char(1); # CHAR(1)

 

 

# Varchar (ZN >= 3.0.0)


SQL VARCHAR deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::varchar(200); # VARCHAR(200)

 

 

# TinyText (ZN >= 3.0.0)


SQL TINYTEXT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
void
return string
Kullanımı
echo DB::tinyText(); # TINYTEXT;

 

 

# Text (ZN >= 3.0.0)


SQL TEXT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
void
return string
Kullanımı
echo DB::text(); # TEXT

 

 

# MediumText (ZN >= 3.0.0)


SQL MEDIUMTEXT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
void
return string
Kullanımı
echo DB::mediumText(); # MEDIUMTEXT

 

 

# LongText (ZN >= 3.0.0)


SQL LONGTEXT deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
void
return string
Kullanımı
echo DB::longText(); # LONGTEXT

 

 

# Date (ZN >= 3.0.0)


SQL DATE deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::date(); # DATE

 

 

# DateTime (ZN >= 3.0.0)


SQL DATETIME deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::dateTime(); # DATETIME

 

 

# Time (ZN >= 3.0.0)


MYSQL TIME deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::time(); # TIME

 

 

# TimeStamp (ZN >= 3.0.0)


MYSQL TIMESTAMP deyiminin karşılığıdır. Ancak yöntemin çıktısı yukarıdaki tabloya göre seçili veritabanı sürüsünün türüne göre değişiklik göstermektedir.

Parametreler
int $length = NULL Kolon karakter uzunluğu.
return string
Kullanımı
echo DB::timeStamp(); # TIMESTAMP