Araçlar


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'te tema entegrasyonu sürükle bırak kadar basit bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir."


Veritabanı yedekleme, tabloları optimize etme ve onarma, tablolar hakkında bilgi alma gibi bir takım işlevleri gerçekleştirebilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Yöntemler


DBTool::listDatabases(void) : array
DBTool::listTables(void) : array
DBTool::statusTables(mixed $table = '*') : object
DBTool::optimizeTables(mixed $table = '*') : string
DBTool::repairTables(mixed $table = '*') : string
DBTool::backup(mixed $tables = '*', string $fileName = NULL, string $path = STORAGE_DIR) : string
DBTool::import(string $file) : bool

 

 

# ListDatabases


Oluşturulan veritabanlarının listesini verir.

Parametreler

return array Listelenen veritabanları dizi türünde döndürülür.

Kullanımı

output( DBTool::listDatabases() );

 

 

# ListTables


Veritabanında oluşturulan tabloların listesini verir.

Parametreler

return array Listelenen tablolar dizi türünde döndürülür.

Kullanımı

output( DBTool::listTables() );

 

 

# StatusTables


Tablo veya tablolar hakkında bilgi almak için kullanılır. Bu yöntem DB::status() yöntemi ile aynıdır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return object Veriler object türde döndürülür.

Kullanımı

Sıralı parametre formatında birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::statusTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::statusTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::statusTables('*') );

 

 

# OptimizeTables


Tabloları optimize etmek için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::optimizeTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::optimizeTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::optimizeTables('*') );

 

 

# RepairTables


Tabloları onarmak için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::repairTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::repairTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::repairTables('*') );

 

 

# Backup


Veritabanının yedeğini almak için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
string $fileName = NULL Bu parametre NULL geçilirse db-backup-{zaman damgası}-{md5}.sql formatında bir isimle kaydedilir. 
string $savePath = STORAGE_DIR
Bu parametre değiştirilmezse Projects/{ProjectName}/Storage/DatabaseBackup/ dizinine kaydedilir.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::backup('tbl1, tbl2, tbl3', 'my.sql', 'MyDir') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::backup(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3'], 'my.sql', 'MyDir') );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::backup('*') );

 

 

# Import


SQL sorgularının yer aldığı bir dosyayı çalıştırmak için kullanılır.

Parametreler

string $file Yüklenecek SQL dosyası.
return bool İşlem başarılı olursa true aksi durumda false döner.

Kullanımı

DBTool::import(FILES_DIR . 'example.sql');