Araçlar


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Libraries/ dizini içine taşınan veya bu dizinde oluşturulan kütüphaneler hiç bir tanımlama gerektirmeden kullanılabilir. "


Veritabanı yedekleme, tabloları optimize etme ve onarma, tablolar hakkında bilgi alma gibi bir takım işlevleri gerçekleştirebilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Yöntemler


DBTool::listDatabases(void) : array
DBTool::listTables(void) : array
DBTool::statusTables(mixed $table = '*') : object
DBTool::optimizeTables(mixed $table = '*') : string
DBTool::repairTables(mixed $table = '*') : string
DBTool::backup(mixed $tables = '*', string $fileName = NULL, string $path = STORAGE_DIR) : string
DBTool::import(string $file) : bool

 

 

# ListDatabases


Oluşturulan veritabanlarının listesini verir.

Parametreler

return array Listelenen veritabanları dizi türünde döndürülür.

Kullanımı

output( DBTool::listDatabases() );

 

 

# ListTables


Veritabanında oluşturulan tabloların listesini verir.

Parametreler

return array Listelenen tablolar dizi türünde döndürülür.

Kullanımı

output( DBTool::listTables() );

 

 

# StatusTables


Tablo veya tablolar hakkında bilgi almak için kullanılır. Bu yöntem DB::status() yöntemi ile aynıdır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return object Veriler object türde döndürülür.

Kullanımı

Sıralı parametre formatında birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::statusTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::statusTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::statusTables('*') );

 

 

# OptimizeTables


Tabloları optimize etmek için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::optimizeTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::optimizeTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::optimizeTables('*') );

 

 

# RepairTables


Tabloları onarmak için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tablo almak için;

output( DBTool::repairTables('tbl1, tbl2, tbl3') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::repairTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::repairTables('*') );

 

 

# Backup


Veritabanının yedeğini almak için kullanılır.

Parametreler

mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
string $fileName = NULL Bu parametre NULL geçilirse db-backup-{zaman damgası}-{md5}.sql formatında bir isimle kaydedilir. 
string $savePath = STORAGE_DIR
Bu parametre değiştirilmezse Projects/{ProjectName}/Storage/DatabaseBackup/ dizinine kaydedilir.
return string İşlemin başarılı olduğuna dair bir mesaj çıktılanır. Başarısız olması durumunda false döner.

Kullanımı

Dizge formatta birden fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::backup('tbl1, tbl2, tbl3', 'my.sql', 'MyDir') );

Dizi formatında birde fazla tabloyu almak için;

output( DBTool::backup(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3'], 'my.sql', 'MyDir') );

Tüm tabloları almak için;

output( DBTool::backup('*') );

 

 

# Import


SQL sorgularının yer aldığı bir dosyayı çalıştırmak için kullanılır.

Parametreler

string $file Yüklenecek SQL dosyası.
return bool İşlem başarılı olursa true aksi durumda false döner.

Kullanımı

DBTool::import(FILES_DIR . 'example.sql');