Araçlar


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Theme::active() yöntemi ile görünümlerin içerisinde yer alan img, script, link gibi etiketlerin dosya yol bilgilerine dokunmadan otomatik olarak algılanmasını sağlayabilirsiniz."


(ZN >= 1.0.0)

Veritabanı yedekleme, tabloları optimize etme ve onarma, tablolar hakkında bilgi alma gibi bir takım işlevleri gerçekleştirebilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Yöntemler


Array listDatabases(Void)
Array listTables(Void)
Object statusTables(Mixed $table = '*')
String optimizeTables(Mixed $table = '*')
String repairTables(Mixed $table = '*')
String backup(Mixed $tables = '*', String $fileName = NULL, String $path = STORAGE_DIR)
Bool import(String $file)

 

 

# ListDatabases (ZN >= 1.0.0)


Oluşturulan veritabanlarının listesini verir.

Parametreler
Void
Return Array
Kullanımı
output( DBTool::listDatabases() );

 

 

# ListTables (ZN >= 1.0.0)


Veritabanında oluşturulan tabloların listesini verir.

Parametreler
Void
Return Array
Kullanımı
output( DBTool::listTables() );

 

 

# StatusTables (ZN >= 4.0.1-EIP)


Tablo veya tablolar hakkında bilgi almak için kullanılır. Bu yöntem DB::status() yöntemi ile aynıdır.

Parametreler
Mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
Return Array  
Kullanımı
output( DBTool::statusTables('tbl1, tbl2, tbl3') );
output( DBTool::statusTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']) ); 
output( DBTool::statusTables('*') );

 

 

# OptimizeTables (ZN >= 1.0.0)


Tabloları optimize etmek için kullanılır.

Parametreler
Mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
Return Array  
Kullanımı
DBTool::optimizeTables('*');
DBTool::optimizeTables('tbl1, tbl2, tbl3');
DBTool::optimizeTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']);

 

 

# RepairTables (ZN >= 1.0.0)


Tabloları onarmak için kullanılır.

Parametreler
Mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
Return Array  
Kullanımı
DBTool::repairTables('*');
DBTool::repairTables('tbl1, tbl2, tbl3');
DBTool::repairTables(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']);

 

 

# Backup (ZN >= 2.0.0)


Veritabanının yedeğini almak için kullanılır.

Parametreler
Mixed $tables = '*' İşleme dahil edilecek tablolar.
Return Array  
Kullanımı
DBTool::backup('tbl1, tbl2, tbl3', 'a.sql', 'Resources/Uploads');
DBTool::backup(['tbl1', 'tbl2', 'tbl3']); 
DBTool::backup('*');

 

 

# Import (ZN >= 5.3.9)


SQL sorgularının yer aldığı bir dosyayı çalıştırmak için kullanılır.

Parametreler
String $file Yüklenecek SQL dosyası.
Return Bool  
Kullanımı
DBTool::import(FILES_DIR . 'example.sql');