Tamponlama Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Basit bir konsol komutu ile projenin orijinal haline dokunmadan restorasyon çalışması yapabilirsiniz."


Tampon kullanımı için oluşturulmuş sınıftır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-buffering

 

 

# Yöntemler


String file(String $file, Array $data = NULL)
Mixed function(Callable $func, Array $params = [])
Mixed callback(Callable $func, Array $params = [])
Bool insert(String $name, Mixed $data, Array $params = [])
Mixed select(String $name)
Bool delete(Mixed $name)

 

 

# File (ZN >= 2.0.0)


Dosyanın içeriğini tampona almak için kullanılır. Bu yöntem sayesinde dosya içeriği doğrudan ekrana basılmak yerine tampona alınıp değişkene aktarılarak kullanılabilir.

Parametreler

String $file Dosya yolu.
Array $data = NULL Tamponlanan .php uzantılı dosyalara data göndermek için kullanılır.
Return String

Kullanımlar

$data = Buffer::file('Dosya/test.php');

echo $data;

Data Gönderimi (ZN >= 5.3.2)

Import kütüphanesi data gönderimi ile aynı işleve sahiptir. Yüklenen .php uzantılı dosyaya veri göndermek için kullanılır.

$data = Buffer::file('Dosya/test.php', ['data' => 'Example Data']);

echo $data;

 

 

# Function (ZN >= 2.0.0) / Callback (ZN >= 3.0.6)


Yöntemlerin çıktılarını tampona almak için kullanılır.

Parametreler

Callable $function Fonksiyon veya fonksiyon adı.
Array $parameters = [] Fonksiyon parametreleri.
Return Mixed

Kullanımlar

$data = Buffer::function(function(){ return 1; });
echo $data;
1
$data = Buffer::callback('get_defined_constants', [true]);
output($data);
$data = Buffer::function('get_defined_functions');
output($data);

 

 

# Insert (ZN >= 2.0.0)


Tampona veri eklemek için kullanılır.

Parametreler

String $name Veri adı.
Mixed $data Tampona alınacak data.
Array $parameters = [] Fonkisyon parametreleri.
Return Mixed

Kullanımlar

Buffer::insert('veri1', 'Değer');
Buffer::insert('veri2', function(){ return 1; });
Buffer::insert('veri3', 'get_defined_constants', [true]);
Buffer::insert('veri4', 'Dosya/index.html');

 

 

# Select (ZN >= 2.0.0)


Seçilecek verinin adı.

Parametreler

Mixed $name Veri adı.
Return Mixed

Kullanımlar

echo Buffer::select('veri1');

 

 

# Delete (ZN >= 2.0.0)


Silinecek veri veya verilerin adı.

Parametreler

Mixed $name Veri veya verilerin adı.
Return Bool

Kullanımlar

echo Buffer::delete('veri1');

Birden Fazla Veri Silmek (ZN >= 3.1.3)

Birden fazla veri silmek için parametreye dizi veri türü girebilirsiniz.

echo Buffer::delete(['veri1', 'veri2']);