Sıkıştırma Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Aktif kontrolcü tarafından otomatik olarak yüklenen görünümleri masterpage olarak belirlenen sayfa içerisinde $view değişkeni ile konumlandırabilirsiniz."


Veriler üzerinde sıkıştırma işlemleri yapma ve sıkıştırılmış veriyi çözmek gibi işlevleri yerine getiren kütüphanedir. 6 adet sürücüsü bulunur.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-compression

 

 

# Sıkıştırma Sürücüleri


gz Ön tanımlıdır. Kurulum gerektirmez.
bz Kurulum gerektirmez.
lzf Kurulum gerektirir. LZF Kılavuzu.
rar Kurulum gerektirir. RAR Kılavuzu.
zip Kurulum gerektirmez.
zlib Kurulum gerektirmez.

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
string $driver = 'gz' Kullanılabilir sıkıştırma sürülerinden biri.
Seçenekler gz, bz, lzf, rar, zip, zlib

 

 

# Yöntemler


bool extract(string $source, string $target = NULL, string $password = NULL)
bool write(string $file, string $data)
string read(string $file)
string do(string $data)
string undo(string $data)
this driver(string $driver)

 

 

# Extract


Arşivlenmiş dosyaları sıkıştırılmış dosyadan çıkarmak için kullanılır. Şimdilik bu yöntemi zip ve rar sürücüleri kullanabilmektedir. Diğer sürücüler bu desteği vermemektedir.

Parametreler

string $source Kaynak dosya.
string $target Hedef dizin.
string $password = NULL Varsa şifre.
return bool  

Kullanımlar

Compress::extract('archives.zip', 'achives/');

 

 

# Write


Dosyaya sıkıştırılmış veri yazmak için kullanılır.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
string $data Veri.
return bool  

Kullanımlar

Compress::write('example-compress.txt', 'Example Data');

 

 

# Read


Oluşturulmuş dosyayı okumak için kullanılır.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
return string  

Kullanımlar

echo Compress::read('example-compress.txt');
Example Data

 

 

# Do


Veriyi sıkıştırmak için kullanılır.

Parametreler

string $data Veri.
return string  

Kullanımlar

echo $data = Compress::do('Example Data');
x�s�H�-�IUpI,I�g 

 

 

# Undo


Sıkıştırılmış veriyi eski haline çevirmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Veri.
return string  

Kullanımlar

echo Compress::undo($data);
Example Data