Sıkıştırma Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Devtools projesi ile framework kullanma deneyiminizi daha görsel hale getirebilirsiniz."


Veriler üzerinde sıkıştırma işlemleri yapma ve sıkıştırılmış veriyi çözmek gibi işlevleri yerine getiren kütüphanedir. 6 adet sürücüsü bulunur.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-compression

 

 

# Sıkıştırma Sürücüleri


gz Ön tanımlıdır. Kurulum gerektirmez.
bz Kurulum gerektirmez.
lzf Kurulum gerektirir. LZF Kılavuzu.
rar Kurulum gerektirir. RAR Kılavuzu.
zip Kurulum gerektirmez.
zlib Kurulum gerektirmez.

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
String $driver = 'gz' Kullanılabilir sıkıştırma sürülerinden biri.
Seçenekler gz, bz, lzf, rar, zip, zlib

 

 

# Yöntemler


Bool extract(String $source, String $target = NULL, String $password = NULL)
Bool write(String $file, String $data)
String read(String $file)
String do(String $data)
String undo(String $data)
This driver(String $driver)

 

 

# Extract (ZN >= 2.0.0)


Arşivlenmiş dosyaları sıkıştırılmış dosyadan çıkarmak için kullanılır. Şimdilik bu yöntemi zip ve rar sürücüleri kullanabilmektedir. Diğer sürücüler bu desteği vermemektedir.

Parametreler

String $source Kaynak dosya.
String $target Hedef dizin.
String $password = NULL Varsa şifre.
Return Bool  

Kullanımlar

Compress::extract('archives.zip', 'achives/');

 

 

# Write (ZN >= 2.0.0)


Dosyaya sıkıştırılmış veri yazmak için kullanılır.

Parametreler

String $file Dosya yolu.
String $data Veri.
Return Bool  

Kullanımlar

Compress::write('example-compress.txt', 'Example Data');

 

 

# Read (ZN >= 2.0.0)


Oluşturulmuş dosyayı okumak için kullanılır.

Parametreler

String $file Dosya yolu.
Return String  

Kullanımlar

echo Compress::read('example-compress.txt');
Example Data

 

 

# Do (ZN >= 4.0.22)


Veriyi sıkıştırmak için kullanılır.

Parametreler

String $data Veri.
Return String  

Kullanımlar

echo $data = Compress::do('Example Data');
x�s�H�-�IUpI,I�g 

 

 

# Undo (ZN >= 4.0.22)


Sıkıştırılmış veriyi eski haline çevirmek için kullanılır.

Parametreler

String $data Veri.
Return String  

Kullanımlar

echo Compress::undo($data);
Example Data