Sıkıştırma Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Theme::active() yöntemi ile görünümlerin içerisinde yer alan img, script, link gibi etiketlerin dosya yol bilgilerine dokunmadan otomatik olarak algılanmasını sağlayabilirsiniz."


Veriler üzerinde sıkıştırma işlemleri yapma ve sıkıştırılmış veriyi çözmek gibi işlevleri yerine getiren kütüphanedir. 6 adet sürücüsü bulunur.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-compression

 

 

# Sıkıştırma Sürücüleri


gz Ön tanımlıdır. Kurulum gerektirmez.
bz Kurulum gerektirmez.
lzf Kurulum gerektirir. LZF Kılavuzu.
rar Kurulum gerektirir. RAR Kılavuzu.
zip Kurulum gerektirmez.
zlib Kurulum gerektirmez.

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
string $driver = 'gz' Kullanılabilir sıkıştırma sürülerinden biri.
Seçenekler gz, bz, lzf, rar, zip, zlib

 

 

# Yöntemler


bool extract(string $source, string $target = NULL, string $password = NULL)
bool write(string $file, string $data)
string read(string $file)
string do(string $data)
string undo(string $data)
this driver(string $driver)

 

 

# Extract (ZN >= 2.0.0)


Arşivlenmiş dosyaları sıkıştırılmış dosyadan çıkarmak için kullanılır. Şimdilik bu yöntemi zip ve rar sürücüleri kullanabilmektedir. Diğer sürücüler bu desteği vermemektedir.

Parametreler

string $source Kaynak dosya.
string $target Hedef dizin.
string $password = NULL Varsa şifre.
return bool  

Kullanımlar

Compress::extract('archives.zip', 'achives/');

 

 

# Write (ZN >= 2.0.0)


Dosyaya sıkıştırılmış veri yazmak için kullanılır.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
string $data Veri.
return bool  

Kullanımlar

Compress::write('example-compress.txt', 'Example Data');

 

 

# Read (ZN >= 2.0.0)


Oluşturulmuş dosyayı okumak için kullanılır.

Parametreler

string $file Dosya yolu.
return string  

Kullanımlar

echo Compress::read('example-compress.txt');
Example Data

 

 

# Do (ZN >= 4.0.22)


Veriyi sıkıştırmak için kullanılır.

Parametreler

string $data Veri.
return string  

Kullanımlar

echo $data = Compress::do('Example Data');
x�s�H�-�IUpI,I�g 

 

 

# Undo (ZN >= 4.0.22)


Sıkıştırılmış veriyi eski haline çevirmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Veri.
return string  

Kullanımlar

echo Compress::undo($data);
Example Data