Terminoloji


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Libraries/ dizini içine taşınan veya bu dizinde oluşturulan kütüphaneler hiç bir tanımlama gerektirmeden kullanılabilir. "


Aşağıda ZN Framework tarafından kullanılan kısaltma ve ifadelerin ne anlama geldiğini dair liste verilmiştir.

TERMINOLOJI
EIP ZN Framework tarafından üretilen proje geliştirmeye yönelik bir dizin tasarım modelidir. External-Internal-Projects (EIP)
OE Original Edition. ZN Framework'ün orjinal sürümüdür.
FE Fullpack Edition. ZN Framework'ün bazı paketleri ve tüm yapısı ile bir araya gelmiş sürümüdür.
SE Single Edition. ZN Framework'ün tekil yapılı proje geliştirmeye yönelik çıkartılan sürümüdür.
CE Custom Edition. ZN Framework'ün dizin yapısının kullanıcı isteğine göre şekillendirilebilmesini sağlayan sürümüdür.
MVC Model-Görünüm-Kontrolcü(MVC), bir uygulamayı üç ana mantıksal bileşene ayıran bir mimari kalıptır. Bu bileşenlerin her biri, bir uygulamanın belirli geliştirme yönlerini ele almak için üretilmiştir.
Any/

Projects/ dizini içerisinde yer alan herhangi bir proje dizinini ifade eder.

Örnek: Projects/Frontend/, Projects/HospitalSite.