Komut İşlemci Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'e ait tüm paketler framework dışında da kullanılabilir esneklikte tasarlanmıştır."


Terminal üzerinden komut çalıştırmak için kullanılır. Bu kütüphane ssh2_exec, exec, system ve ssh yöntemlerinin bir araya getirilmesiyle derlenmiştir. Seçilen sürücü türüne göre çalışırlar.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-prompt

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Services.php
Processor
string $driver = 'exec' Sürücü türü. Yani kabuk komut işlemlerinde hangi yöntemin kullanılacağıdır.
Seçenekler exec, system, shell
string $path = '/usr/bin/php' Geçerli PHP yolunu ifade eder. Bu ayar Crontab kütüphanesi için de önemlidir. ZN Terminal PHP 7 ve üzeri sürüm istediği için bu ayara sürümü 7 ve üzeri olan geçerli PHP yolu yazılmalıdır. Varsayılan olarak /usr/bin/php ayarlıdır.

 

 

# Yöntemler


Processor::exec(string $command) : scalar
Processor::driver(string $driver) : this
Processor::output() : array
Processor::type() : string

 

 

# Exec (ZN >= 4.0.0)


Çalıştırılacak komut yazılır. Çıktı olarak çalıştırılan komutun sonucu döner.

Parametreler

string $command Çalıştırılacak komut.
return string

Kullanımlar

echo Processor::exec('php -v');
with Zend OPcache v7.0.9, ...

 

 

# Driver (ZN >= 4.0.0)


Farklı bir sürücüyü seçmek için kullanılır.

Parametreler

string $driver Geçerli sürücü adı.
exec, system, shell
return this

Kullanımlar

echo Processor::driver('shell')->exec('php -v');
PHP 7.0.9 (cli) (built: Jul 20 2016 11:08:23) ...

 

 

# Output (ZN >= 4.0.0)

Komut sonra elde edilen çıktıyı dizi türünde döndürür.

Parametreler

return array

Kullanımlar

Processor::driver('system')->exec('php -v');

output( Processor::output() );
0 => string 'PHP 7.0.9 (cli) (built: Jul 20 2016 11:08:23) ( ZTS )' ( length = 55 )
1 => string 'Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group' ( length = 39 )
2 => string 'Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies' ( length = 63 )
3 => string ' with Zend OPcache v7.0.9, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies' ( length = 77 )

 

 

# Type (ZN >= 4.0.0)

HTTP sunucusu ile PHP arasındaki arayüzün türünü döndürür

Parametreler

return string

Kullanımlar

Processor::type();
cgi