Yığın Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"URL::base() ve URL::site() kullanımları farklıdır. Özellikle varlık dosyalarına yol verilirken URL::base(), [a] etiketi ile köprü oluştururken URL::site() kullanılmalıdır."


Stack, ZN Framework'ün strings kütüphanesinden türetilmiş olup bu kütüphanenin yöntemlerini ortak bir veriye çoklu olarak uygulayabilmeyi sağlar. Özellikle bir veri için birden fazla dizge yöntemi kullanılacağı zaman idealdir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-datatypes

 

 

# Yöntemler


this data(string $data)
mixed get(void)

 

 

# Data


İşlem görecek dizi belirtilir. Bu yöntem Stack:: dan hemen sonra belirtilmelidir. Yani zincirin en üst halkası olarak kullanılmalıdır.

Parametreler

string $data İlgili dizge.
return this

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO 

 

 

# Get


İşlem sonucunu almak için kullanılır.

Uyarı: Bu yöntem nihai(son) yöntem olarak kulanılmalıdır.

Parametreler

void
return mixed

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO