Yığın Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


Stack, ZN Framework'ün Strings kütüphanesinden türetilmiş olup bu kütüphanenin yöntemlerini ortak bir veriye çoklu olarak uygulayabilmeyi sağlar. Özellikle bir veri için birden fazla dizge yöntemi kullanılacağı zaman idealdir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-datatypes

 

 

# Yöntemler


This data(String $data)
Mixed get(Void)

 

 

# Data (ZN >= 3.0.0)


İşlem görecek dizi belirtilir. Bu yöntem Stack:: dan hemen sonra belirtilmelidir. Yani zincirin en üst halkası olarak kullanılmalıdır.

Parametreler

String $data İlgili dizge.
Return This

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO 

 

 

# Get (ZN >= 3.0.0)


İşlem sonucunu almak için kullanılır.

Uyarı: Bu yöntem nihai(son) yöntem olarak kulanılmalıdır.

Parametreler

Void
Return Mixed

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO