Serial Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"(ZN >= 5.6) Sürümü itibari ile View:: kütüphanesi parametresiz kullanımda tuttuğu değeri döndürmektedir."


Bu kütüphane dizi, obje gibi nesnelere ait değerleri dizgeye çevirip tekrar eski haline getirir. Bu işlev bir değerin depolanabilir temsilini üretir. Genellik verilerin veritabanlarına kaydedilirken bir tabloda birden fazla sütun kullanmak yerine tek sütun içerisinde özel olarak dizge çevrilmiş halde tutulması tercih edilir. Bu tip kullanımlar için oldukça uygundur. Json veri türüne göre daha büyük çapta verileri saklamak için kullanılabilir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-protection

 

 

# Yöntemler


string encode(mixed $data)
mixed decode(string $data, bool $arr = false)
object decodeObject(string $data)
array decodeArray(string $data)

 

 

# Encode


Veriyi şifrelemek için kullanılır.

Parametreler

mixed $data Şirelenecek data.
return string

Kullanımı

$encode = Serial::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output($encode);
a:2:{s:3:"foo";s:3:"Foo";s:3:"bar";s:3:"Bar";}

 

 

# Decode


Şifrelenen veriyi çözmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Çözülecek veri.
bool $arr = false Dönen değer dizi formunda mı dönsün?
return mixed

Kullanımı

$encode = Serial::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Serial::decode($encode)->foo);
output(Serial::decode($encode, true)['foo']);
Foo
Foo

 

 

# DecodeObject


Şifrelenen veriyi obje türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Çözülecek veri.
return object

Kullanımı

$encode = Serial::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Serial::decodeObject($encode)->foo);
Foo

 

 

# DecodeArray


Şifrelenen veriyi dizi türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Çözülecek veri.
return array

Kullanımı

$encode = Serial::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Serial::decodeArray($encode)['foo']);
Foo