Alışveriş Sepeti


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Settings/CDNLinks.php yapılandırma dosyası altında yer alan 'script' ve 'style' dizilerine tanımlayacağınız linkleri Import::script() ve Import::style() kütüphaneleri ile birlikte kullanabilirsiniz."


E-ticaret siteleri için düşünülmüş sepete ekle, sepetten çıkar gibi bir dizi fonksiyonu barındıran kütüphanedir. 2 sürücü kullanır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-shopping

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
string $driver = 'session' Kullanılabilir sepet sürülerinden biri. Verileri saklamak için ön tanımlı olarak oturum kullanılır.
Seçenekler session, cookie

 

 

# Yöntemler


Cart::insert(array $product) : bool
Cart::select(mixed $code) : object
Cart::selectItems() : array
Cart::totalItems() : int
Cart::totalPrices() : int
Cart::update(mixed $code, array $data) : bool
Cart::delete(mixed $code) : bool
Cart::deleteItems() : bool

 

 

# Insert (ZN >= 0.0.1)


Sepete ürün eklemek için kullanılır.

Takma İsim

Cart::insertItem()

Parametreler

array $product Ürünler dizisi. Ürünler dizisi price ve quantity değerlerini barındırmak durumundadır.
price Ürünün fiyat bilgisini tutmalıdır.
quantity Ürünün adet bilgisini tutmalıdır. Bu değer dizide belirtilmez ise quantity değeri 1 kabul edilir.
return bool

Kullanımlar

Cart::insert
([
  'product'    => 'Banana',
  'price'     => '10',
  'quantity'   => 3,
  'serial-number' => '4432222345219'
]);

 

 

# Select (ZN >= 0.0.1)


Eklenmiş ürünler içinden seçim yapmak için kullanılır. Parametresi hem string hem de array türde değer alabilir.

Takma İsim

Cart::selectItem()

Parametreler

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
return object

Kullanımlar

Ürünü seçmek için ürüne ait bilgilerden herhangi biri kullanılabilir. Mesela adı, adeti ancak doğru ürünü yakalamak için en ayırt edici olan bilgiyi kullanmak doğru olur.

$product = Cart::select('4432222345219');

Output::writeLine( $product->product );
Output::writeLine( $product->price );
Banana
10

Dizi Gönderimi

Parametreye dizi kullanarak ta seçim yapabilirsiniz.

output( Cart::select(['product' => 'Banana']) );
product       => string 'Banana' ( length = 8 ),
price         => string '10' ( length = 4 ),
quantity      => integer 3 ( length = 1 ),
serial-number => string '4432222345219' ( length = 15 )

 

 

# SelectItems (ZN >= 0.0.1)


Sepete eklenen ürünleri dizi türünde verir.

Takma İsim

Cart::selectAll()

Parametreler

return array

Kullanımlar

output( Cart::selectItems() );
0 => array
(
        product       => string 'Banana' ( length = 8 ),
        price         => string '10' ( length = 4 ),
        quantity      => integer 3 ( length = 1 ),
        serial-number => string '4432222345219' ( length = 15 ),
)

 

 

# TotalItems (ZN >= 0.0.1)


Sepetteki toplam ürün sayısını verir.

Parametreler

return int

Kullanımlar

echo Cart::totalItems();
3

 

 

# TotalPrices (ZN >= 0.0.1)


Sepetteki ürünlerin toplam fiyatını verir.

Parametreler

return int

Kullanımlar

echo Cart::totalPrices();
30

 

 

# Update (ZN >= 0.0.1)


Sepetteki ürünü güncellemek için kullanılır. Parametre kullanımı selectItem() yöntemi ile aynıdır.

Takma İsim

Cart::updateItem()

Parametreler

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
array $product Ürünler dizisi.
return bool

Kullanımlar

Cart::update('Banana', ['product' => 'Orange']);
output( Cart::select('Orange') );
product       => string 'Orange' ( length = 8 ),
price         => string '10' ( length = 3 ),
quantity      => integer 3 ( length = 1 ),
serial-number => string '4432222345219' ( length = 15 )

 

 

# Delete (ZN >= 0.0.1)

Sepetteki ürünü silmek için kullanılır. Parametre kullanımı selectItem() yöntemi ile aynıdır.

Takma İsim

Cart::deleteItem()

Parametreler

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
return bool

Kullanımlar

Cart::delete('Orange');

 

 

# DeleteItems (ZN >= 0.0.1)


Sepetteki tüm ürünleri silmek için kullanılır.

Takma İsim

Cart::deleteAll()

Parametreler

return bool

Kullanımlar

Cart::deleteItems();