Alışveriş Sepeti


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


E-ticaret siteleri için düşünülmüş sepete ekle, sepetten çıkar gibi bir dizi fonksiyonu barındıran kütüphanedir. 2 sürücü kullanır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-shopping

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
string $driver = 'session' Kullanılabilir sepet sürülerinden biri. Verileri saklamak için ön tanımlı olarak oturum kullanılır.
Seçenekler session, cookie

 

 

# Yöntemler


Cart::insert(array $product) : bool
Cart::select(mixed $code) : object
Cart::update(mixed $code, array $data) : bool
Cart::delete(mixed $code) : bool

 

 

# Insert


Sepete ürün eklemek için kullanılır.

array $product Ürünler dizisi. Ürünler dizisi price ve quantity değerlerini barındırmak durumundadır.
price Ürünün fiyat bilgisini tutmalıdır.
quantity Ürünün adet bilgisini tutmalıdır. Bu değer dizide belirtilmez ise quantity değeri 1 kabul edilir.
return bool

Takma İsim

Cart::insertItem()

Kullanımlar

Cart::insert
([
  'product'    => 'Banana',
  'price'     => '10',
  'quantity'   => 3,
  'serial-number' => '4432222345219'
]);

 

 

# Select


Eklenmiş ürünler içinden seçim yapmak için kullanılır. Parametresi hem string hem de array türde değer alabilir.

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
return object

Takma İsim

Cart::selectItem()

Kullanımlar

Ürünü seçmek için ürüne ait bilgilerden herhangi biri kullanılabilir. Mesela adı, adeti ancak doğru ürünü yakalamak için en ayırt edici olan bilgiyi kullanmak doğru olur.

$product = Cart::select('4432222345219');

output( $product->product );
output( $product->price );
Banana
10

Dizi Gönderimi

Parametreye dizi kullanarak ta seçim yapabilirsiniz.

output( Cart::select(['product' => 'Banana']) );
product       => string 'Banana' ( length = 8 ),
price         => string '10' ( length = 4 ),
quantity      => integer 3 ( length = 1 ),
serial-number => string '4432222345219' ( length = 15 )
SelectItems 

Sepete eklenen ürünleri dizi türünde verir.

return array

Takma İsim

Cart::selectItems()

Kullanımlar

foreach( Cart::selectAll() as $item )
{
   output( $item['product'] );
}
Banana
Orange
SelectObjects [6.14.0][2021-06-18]

Sepete eklenen ürünleri obje türünde verir.

return object

Kullanımlar

foreach( Cart::selectObjects() as $item )
{
   output( $item->product );
}
Banana
Orange
TotalItems

Sepetteki toplam ürün sayısını verir.

return int

Kullanımlar

echo Cart::totalItems();
3
TotalPrices

Sepetteki ürünlerin toplam fiyatını verir.

return int

Kullanımlar

echo Cart::totalPrices();
30

 

 

# Update


Sepetteki ürünü güncellemek için kullanılır.

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
array $product Ürünler dizisi.
return bool

Takma İsim

Cart::updateItem()

Kullanımlar

Cart::update('Banana', ['product' => 'Orange']);
output( Cart::select('Orange') );
product       => string 'Orange' ( length = 8 ),
price         => string '10' ( length = 3 ),
quantity      => integer 3 ( length = 1 ),
serial-number => string '4432222345219' ( length = 15 )

 

 

# Delete

Sepetteki ürünü silmek için kullanılır.

mixed $code Seçilecek ürünün kodu. Bu kod ürüne ait verilerden herhangi biri olabilir.
return bool

Takma İsim

Cart::deleteItem()

Kullanımlar

Cart::delete('Orange');
DeleteItems

Sepetteki tüm ürünleri silmek için kullanılır.

return bool

Takma İsim

Cart::deleteItems()

Kullanımlar

Cart::deleteAll();