FTP Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework düzenlenebilir dizin yapısı ile kendi kod çatınızı oluşturmanıza imkan veren dünyadaki tek kod çatısıdır."


FTP üzerinden dosya ve diizinleri daha kolay yönetmek için geliştirilmiş sınıftır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-remote

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Services.php
FTP
String $host = '' Bağlantı sağlanacak host adı.
String $user = '' Kullanıcı adı.
String $password = '' Kullanıcı şifresi.
Int $timeout = 90 Saniye cinsinden bağlantı zaman aşımı süresi.
Int $port = 21 Bağlantı portu.
Bool $sslConnect = false Bağlantının ssl ile yapılıp yapılmayacağı.

 

 

# Yöntemler


Bool createFolder(String $path)
Bool deleteFolder(String $path)
Bool changeFolder(String $path)
Bool rename(String $oldName, String $newName)
Bool deleteFile(String $path)
Float fileSize(String $path, String $type = 'b', Int $decimal = 2)
Bool download(String $remotePath, String $localPath, String $type = 'ascii')
Bool upload(String $localPath, String $remotePath, String $type = 'ascii')
Array files(String $path, String $extension = NULL)
Bool permission(String $path, Int $type = 0755)
Object new(Array $config)

 

 

# CreateFolder (ZN >= 2.0.0)


Dizin oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::createFolder('path/NewFolder');

 

 

# DeleteFolder (ZN >= 2.0.0)


Dizin içerisinde hiç bir dosya veya dizin yok ise kullanılabilir.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::deleteFolder('path/NewFolder');

 

 

# ChangeFolder (ZN >= 2.0.0)


Çalışma dizinini değiştirmek için kullanılır.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::changeFolder('NewCurrentWorkingDir');

 

 

# Rename (ZN >= 2.0.0)


Dizin adını değiştirmek için kullanılır.

Parametreler

String $oldName Dizin yolu ve adı.
String $newName Yeni dizin adı.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::rename('path/OldFolder', 'path/NewFolder');

 

 

# DeleteFile (ZN >= 2.0.0)


Sunucu üzerinde dosyayı silmek için kullanılır.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::deleteFile('path/example.txt');

 

 

# FileSize (ZN >= 2.0.0)


Sunucudaki dosya veya bir dizin içindeki dosyaların toplam boyutunu öğrenmek için kullanılır. Kullanımı Folder::size() ile aynı mantıktadır.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
String $type = 'b' Çıktı türü.
Seçenekler b, kb, mb, gb
Int $decimal = 2 Ondalıklı sayı adeti.
Return Float

Kullanımlar

\Output::writeLine( FTP::fileSize('path/example.txt') );
\Output::writeLine( FTP::fileSize('path/example.txt', 'kb') );
2048
2

 

 

# Download (ZN >= 2.0.0


Sunucudan dosya indirmek için kullanılır.

Parametreler

String $remotePath Sunucu yolu.
String $localPath Yerel yol.
String $type = 'ascii' İndirme türü.
Seçenekler ascii, binary
Return Bool

Kullanımlar

FTP::download('htdocs/path/example.txt', 'C:/xampp7/htdocs');

 

 

# Upload (ZN >= 2.0.0


Sunucuya dosya yüklemek için kullanılır.

Parametreler

String $localPath Yerel yol..
String $remotePath Sunucu yolu.
String $type = 'ascii' İndirme türü.
Seçenekler ascii, binary
Return Bool

Kullanımlar

FTP::upload('C:/xampp7/htdocs/example.txt', 'htdocs/path');

 

 

# Files (ZN >= 2.0.0


Dizin içerisindeki istenilen tüm dosya ve dizinlerlerin listesini almak için kullanılır. Kullanımı Folder::files() ile aynı mantıktadır.

Parametreler

String $path Dizin yolu ve adı.
String $extension = 'dir' Hangi uzantılı dosyaların listeleneceği.
Return Array

Kullanımlar

output( FTP::files('htdocs/path') );

 

 

# Permission (ZN >= 2.0.0


Sunucu üzerinde dosyaya yetki tanımlamak için kullanılır. Kullanımı File::permission() ile aynı mantıktadır.

Parametreler

String $file Dosya veya dizin yolu ve adı.
Int $permission = 0755 Tanımlanacak yetki türü.
Return Bool

Kullanımlar

FTP::permission('htdocs/path/example.txt', 0777);

 

 

# New (ZN => 5.8.6.3)


Ön tanımlı ayarlarla sağlanan bağlantı dışında farklı ayarlı bağlantılar oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

Array $settings Ayarlar.
Return Object

Kullanımlar

$conX = FTP::new(['host' => 'xhost', 'user' => 'xxx']);
$conY = FTP::new(['host' => 'yhost', 'user' => 'yyy']);

output($conX->files('htdocs/path'));
output($conY->files('htdocs/path'));