FTP Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'e ait tüm paketler framework dışında da kullanılabilir esneklikte tasarlanmıştır."


FTP üzerinden dosya ve dizinleri daha kolay yönetmek için geliştirilmiş sınıftır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-remote

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Services.php
FTP
string $host = '' Bağlantı sağlanacak host adı.
string $user = '' Kullanıcı adı.
string $password = '' Kullanıcı şifresi.
int $timeout = 90 Saniye cinsinden bağlantı zaman aşımı süresi.
int $port = 21 Bağlantı portu.
bool $sslConnect = false Bağlantının ssl ile yapılıp yapılmayacağı.
bool $passiveMode = false
Pasif modu açar. Bu kullanım [6.21.0][2021-07-24] sürüm ve tarihinde eklenmiştir.

 

 

# Yöntemler


FTP::createFolder(string $path) : bool
FTP::deleteFolder(string $path) : bool
FTP::changeFolder(string $path) : bool
FTP::rename(string $oldName, string $newName) : bool
FTP::deleteFile(string $path) : bool
FTP::fileSize(string $path, string $type = 'b', int $decimal = 2) : bool
FTP::download(string $remotePath, string $localPath, string $type = 'ascii') : bool
FTP::upload(string $localPath, string $remotePath, string $type = 'ascii') : bool
FTP::files(string $path, string $extension = NULL) : array
FTP::permission(string $path, int $type = 0755) : bool
FTP::new(array $config) : object

 

 

# CreateFolder


Dizin oluşturmak için kullanılır.

strin $path Dizin yolu ve adı.
return bool

Kullanımlar

FTP::createFolder('path/NewFolder');

 

 

# DeleteFolder


Dizin içerisinde hiç bir dosya veya dizin yok ise kullanılabilir.

string $path Dizin yolu ve adı.
return bool

Kullanımlar

FTP::deleteFolder('path/NewFolder');

 

 

# ChangeFolder


Çalışma dizinini değiştirmek için kullanılır.

string $path Dizin yolu ve adı.
return bool

Kullanımlar

FTP::changeFolder('NewCurrentWorkingDir');

 

 

# Rename


Dizin adını değiştirmek için kullanılır.

string $oldName Dizin yolu ve adı.
string $newName Yeni dizin adı.
return bool

Kullanımlar

FTP::rename('path/OldFolder', 'path/NewFolder');

 

 

# DeleteFile


Sunucu üzerinde dosyayı silmek için kullanılır.

string $path Dizin yolu ve adı.
return bool

Kullanımlar

FTP::deleteFile('path/example.txt');

 

 

# FileSize


Sunucudaki dosya veya bir dizin içindeki dosyaların toplam boyutunu öğrenmek için kullanılır. Kullanımı Folder::size() ile aynı mantıktadır.

string $path Dizin yolu ve adı.
string $type = 'b' Çıktı türü.
Seçenekler b, kb, mb, gb
int $decimal = 2 Ondalıklı sayı adeti.
return float

Kullanımlar

\Output::writeLine( FTP::fileSize('path/example.txt') );
\Output::writeLine( FTP::fileSize('path/example.txt', 'kb') );
2048
2

 

 

# Download  


Sunucudan dosya indirmek için kullanılır.

string $remotePath Sunucu yolu.
string $localPath Yerel yol.
string $type = 'ascii' İndirme türü.
Seçenekler ascii, binary
return bool

Kullanımlar

FTP::download('htdocs/path/example.txt', 'C:/xampp7/htdocs');

 

 

# Upload  


Sunucuya dosya yüklemek için kullanılır.

string $localPath Yerel yol..
string $remotePath Sunucu yolu.
string $type = 'ascii' İndirme türü.
Seçenekler ascii, binary
return bool

Kullanımlar

FTP::upload('C:/xampp7/htdocs/example.txt', 'htdocs/path');

 

 

# Files  


Dizin içerisindeki istenilen tüm dosya ve dizinlerin listesini almak için kullanılır. Kullanımı Folder::files() ile aynı mantıktadır.

string $path Dizin yolu ve adı.
string $extension = 'dir' Hangi uzantılı dosyaların listeleneceği.
return array

Kullanımlar

output( FTP::files('htdocs/path') );

 

 

# Permission  


Sunucu üzerinde dosyaya yetki tanımlamak için kullanılır. Kullanımı File::permission() ile aynı mantıktadır.

string $file Dosya veya dizin yolu ve adı.
int $permission = 0755 Tanımlanacak yetki türü.
return bool

Kullanımlar

FTP::permission('htdocs/path/example.txt', 0777);

 

 

# New


Ön tanımlı ayarlarla sağlanan bağlantı dışında farklı ayarlı bağlantılar oluşturmak için kullanılır.

array $settings Ayarlar.
return object

Kullanımlar

$conX = FTP::new(['host' => 'xhost', 'user' => 'xxx']);
$conY = FTP::new(['host' => 'yhost', 'user' => 'yyy']);

output($conX->files('htdocs/path'));
output($conY->files('htdocs/path'));