Yineleyici


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


PHP'nin yineleyici yani XIterator sınıflarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş araçtır. Yineleyiciler bir çok alanda ortak kullanım sağlamak amacı ile tasarlamışlardır. Mesela bir dizi veya dizin işlemlerinde sıralı değerleri elde etmek istenilen veriyi yakalamak gibi bir çok çeşit işlevi vardır. 

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Iterate::__call() : XIterator

 

 

# __Call


XIterator yineleyici sınıflarını çağırmak için kullanılır.

X Sınıfları
append AppendIterator
caching CachingIterator
callbackFilter CallbackFilterIterator
directory DirectoryIterator
empty EmptyIterator
filesystem FilesystemIterator
filter FilterIterator
glob GlobIterator
infinite InfiniteIterator
limit LimitIterator
multiple MultipleIterator
norewind NorewindIterator
parent ParentIterator
regex RegexIterator
recursiveArray  RecursiveArrayIterator
recursiveCaching RecursiveCachingIterator
recursiveCallbackFilter RecursiveCallbackFilterIterator
recursiveDirectory RecursiveDirectoryIterator
recursiveFilter RecursiveFilterIterator
recursiveIterator RecursiveIteratorIterator
recursiveRegex RecursiveRegexIterator
recursiveTree RecursiveTreeIterator

Parametreler

mixed ...$parameters Sıralı parametreler.
return XIterator

Kullanımlar

$iterator = Iterate::array(['a', 'b', 'c']);

$iterator->next();
$iterator->next();

echo $iterator->current();
c
$iterator = Iterate::directory('Internal');

$iterator->next();
$iterator->next();

echo $iterator->current();
.htaccess
$files = Iterate::filesystem('Projects');

foreach( $files as $file )
{
    Output::writeLine( $file->getFilename() );
}
.htaccess
Backend
Frontend