Ayırıcı Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü üzerinden $this nesnesini data olarak göndererek statik olmayan sınıflara ilgili data üzerinden erişebilirsiniz."


Metinsel ifadeyi özel bir içeriğe dönüştüren sınıftır. Tek boyutlu içerikler için kullanılabilir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-protection

 

 

# Yöntemler


String encode(Array $data)
Object decode(String $word)
Array decodeArray(String $word)
 

 

# Encode (ZN >= 3.0.0)


Diziyi özel karakterler ile anahtar ve değerlerine ayırarak dizgeyeçevirmeye yarar. Json, serialize gibi yapıların kullanımına benzer.

Parametreler

Array $data Özel biçime sokulacak veriler dizisi.
Return String

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output($encode);
foo|?-++-?|Foo+-?|?-+bar|?-++-?|Bar

 

 

# Decode (ZN >= 3.0.0)


Şifrelenen veriyi obje türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

String $data Çözülecek Data.
Return Object

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Separator::decode($encode)->foo);
Foo

 

 

# DecodeArray (ZN >= 3.0.7)


Şifrelenen veriyi dizi türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

String $data Özel biçimlendirmesi çözülecek veri.
Return Array

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Separator::decodeArray($encode)['foo']);
Foo