Ayırıcı Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework Custom Edition dağıtımı ile kendinize özel proje dizin yapısı tasarlayabilirsiniz."


Metinsel ifadeyi özel bir içeriğe dönüştüren sınıftır. Tek boyutlu içerikler için kullanılabilir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-protection

 

 

# Yöntemler


string encode(array $data)
object decode(string $word)
array decodeArray(string $word)
 

 

# Encode


Diziyi özel karakterler ile anahtar ve değerlerine ayırarak dizgeyeçevirmeye yarar. Json, serialize gibi yapıların kullanımına benzer.

Parametreler

array $data Özel biçime sokulacak veriler dizisi.
return string

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output($encode);
foo|?-++-?|Foo+-?|?-+bar|?-++-?|Bar

 

 

# Decode


Şifrelenen veriyi obje türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Çözülecek Data.
return object

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Separator::decode($encode)->foo);
Foo

 

 

# DecodeArray


Şifrelenen veriyi dizi türünde çözmek için kullanılır.

Parametreler

string $data Özel biçimlendirmesi çözülecek veri.
return array

Kullanımı

$encode = Separator::encode(['foo' => 'Foo', 'bar' => 'Bar']);

output(Separator::decodeArray($encode)['foo']);
Foo