Ayıklayıcı


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework düzenlenebilir dizin yapısı ile kendi kod çatınızı oluşturmanıza imkan veren dünyadaki tek kod çatısıdır."


Bu kütüphane kullanıldığı yer hakkında ayıklama yapmak yada bilgi almak amaçlı kullanılır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Debugger::current() : object
Debugger::parent(int $index = 1) : object
Debugger::output(scalar $type = 'array') : mixed

 

 

# Current


Bu yöntem kullanıldığı yer hakkında bilgi verir.

Parametreler

return object

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::current() );
  }  
}
file => string '/var/www/html/Projects/Example/Controllers/home.php' ( length = 53 )
line => integer 9 ( length = 1 )
args => object
(
        0 => string 'test' ( length = 6 )
)
function => string 'main' ( length = 6 )
class => string 'Project\Controllers\Home' ( length = 26 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'Project\Controllers\Home::main()' ( length = 34 )
internalMethod => string 'Home::main()' ( length = 14 )

 

 

# Parent


Bu yöntem kullanıldığı yerin bir veya daha üst katmanı hakkında bilgi verir.

Parametreler

int $index = 1 Katman indisi.
return object

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::parent() );
    output( Debugger::parent(2) );
    output( Debugger::parent(3) );
  }  
}
file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/Kernel.php' ( length = 55 )
line => integer 146 ( length = 3 )
args => object
(
)
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'ZN\Core\Kernel::run()' ( length = 23 )
internalMethod => string 'Kernel::run()' ( length = 15 )

-------------------------------------------------------------------------
file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
line => integer 151 ( length = 3 )
args => object
(
)
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'Project\Controllers\ZN' ( length = 24 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string 'Project\Controllers\ZN::run()' ( length = 31 )
internalMethod => string 'ZN::run()' ( length = 11 )

-------------------------------------------------------------------------
file => string '/var/www/html/zeroneed.php' ( length = 28 )
line => integer 44 ( length = 2 )
args => NULL ( length = 0 )
function => NULL ( length = 0 )
class => NULL ( length = 0 )
type => string '::' ( length = 4 )
method => string '::()' ( length = 6 )
internalMethod => string '::()' ( length = 6 )

 

 

# Output


Bu yöntem kullanıldığı yer ve katmanlarının tamamı hakkında bilgi almak için kullanılır.

Parametreler

scalar $type = 'array' Çıktı türü.
array Çıktı dizi türünde üretilir.
string Çıktıyı değişkene aktarmak için kullanılır.
id Dizinin id ile belirtilen elemanını yakalamak için kullanılır
return bject

Kullanımı

Dosya: Controllers/home.php
<?php namespace Project\Controllers;

use Debugger;

class Home extends Controller
{
  public function main()
  {
    output( Debugger::output() );
    output( Debugger::output(1) );
  }  
}
0 => array
(
        file => string '/var/www/html/Projects/Example/Controllers/home.php' ( length = 53 )
        line => integer 9 ( length = 1 )
        args => array
        (
                0 => string 'test' ( length = 6 )
        )
        function => string 'main' ( length = 6 )
        class => string 'Project\Controllers\Home' ( length = 26 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        method => string 'Project\Controllers\Home::main()' ( length = 34 )
        internalMethod => string 'Home::main()' ( length = 14 )
)
1 => array
(
        file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
        line => integer 151 ( length = 3 )
        function => string 'run' ( length = 5 )
        class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        args => array
        (
        )
)
2 => array
(
        file => string '/var/www/html/zeroneed.php' ( length = 28 )
        line => integer 44 ( length = 2 )
        function => string 'run' ( length = 5 )
        class => string 'Project\Controllers\ZN' ( length = 24 )
        type => string '::' ( length = 4 )
        args => array
        (
        )
)
----------------------------------------------------------------------------------

file => string '/var/www/html/Internal/Requirements/System/ZN.php' ( length = 51 )
line => integer 151 ( length = 3 )
function => string 'run' ( length = 5 )
class => string 'ZN\Core\Kernel' ( length = 16 )
type => string '::' ( length = 4 )
args => object
(
)