Method Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Devtools projesi ile framework kullanma deneyiminizi daha görsel hale getirebilirsiniz."


Post, get, request veya files verileri kullanmak için oluşturulmuş sınıftır. Standart küreseller güvenlik süzgecinden geçmediği için bu verilerin güvenliğini  tesis etmek üzerine yani XSS ataklarını engellemek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Mixed post(String $name, Mixed $value)
Mixed get(String $name, Mixed $value)
Mixed env(String $name, Mixed $value)
Mixed server(String $name, Mixed $value)
Mixed request(String $name, Mixed $value)
Mixed files(String $fileName, String $type)
Bool delete(String $input, String $name)

 

 

# Post (ZN >= 1.0.0)


$_POST Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_POST dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::post('example', 'Example Value');
echo Method::post('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Post yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Post::example('Example Value');
echo Post::example();
Example Value

Tüm postları almak için;

output( Post::all() );

 

 

# Get (ZN >= 1.0.0)


$_GET Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_GET dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::get('example', 'Example Value');
echo Method::get('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Get yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Get::example('Example Value');
echo Get::example();
Example Value

Tüm getleri almak için;

output( Get::all() );

 

 

# Request (ZN >= 1.0.0)


$_POST ve $_GET yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_REQUEST dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::post('postData', 'This is post data!');
Method::get('getData', 'This is get data!');
Method::request('example', 'Example Value');

echo Method::request('postData');
echo Method::request('getData');
echo Method::request('example');
This is post data!
This is get data!
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Post ve get yönteminden gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

Request::example('Example Value');
echo Request::example();
Example Value

 

 

# Env (ZN >= 1.0.0)


$_ENV yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_ENV dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::env('example', 'Example Value');
echo Method::env('example');
Example Value

 

 

# Server (ZN >= 1.0.0)


$_SERVER yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_SERVER dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::server('example', 'Example Value');
echo Method::server('example');
Example Value

Doğrudan Erişim (ZN >= 5.2.0)

Gelen veri dizisinin anahtalarını yöntem adı olarak kullanılarsa o anahtara ait veri elde edelir.

output(Server::all());
echo Server::host();

 

 

# Files (ZN >= 1.0.0)


$_FILES yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

String $name $_FILES dizisine ait anahtarlardan biri.
Mixed $key  = 'name' İç dizi anahtarı.
Return Mixed

Kullanımlar

Method::files('example');