Method Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Sistem genelinde ortak kullanılanacak ajax yöntemlerinizi başlangıç kontrolcüsüne yazabilirsiniz."


Post, get, request veya files verileri kullanmak için oluşturulmuş sınıftır. Standart küreseller güvenlik süzgecinden geçmediği için bu verilerin güvenliğini  tesis etmek üzerine yani XSS ataklarını engellemek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Post::__callStatic(mixed $value = NULL) : mixed
Get::__callStatic(mixed $value = NULL) : mixed
Request::__callStatic(mixed $value = NULL) : mixed
Env::__callStatic(mixed $value = NULL) : mixed
Server::__callStatic(string $key) : mixed
Method::files(string $fileName, string $type) : mixed
Method::delete(string $input, string $name) : bool

 

 

# Post (ZN >= 1.0.0)


$_POST Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

mxied $value İlgili anahtara eklenecek değer.
return mixed

Kullanımlar

Post yönteminden gelen veri dizisinin anahtarları yöntem adı olarak kullanılırsa o anahtara ait veri elde edilir.

Post::example('Example Value');

echo Post::example();
Example Value

Tüm postları almak için;

output( Post::all() );

 

 

# Get (ZN >= 1.0.0)


$_GET Yöntemiyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
return mixed

Kullanımlar

Get yönteminden gelen veri dizisinin anahtarları yöntem adı olarak kullanılırsa o anahtara ait veri elde edilir.

Get::example('Example Value');

echo Get::example();
Example Value

Tüm getleri almak için;

output( Get::all() );

 

 

# Request (ZN >= 1.0.0)


$_POST ve $_GET yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
return mixed

Tanımlı Yöntemler

Request::ipv4() : string İstek yapılan IP adresi bilgisini verir.
Request::method(string $casing = 'upper') : string
İstek yapılan method bilgisini verir.

Kullanımlar

Post ve get yönteminden gelen veri dizisinin anahtarları yöntem adı olarak kullanılırsa o anahtara ait veri elde edilir.

Request::example('Example Value');

echo Request::example();
Example Value

 

 

# Env (ZN >= 1.0.0)


$_ENV yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

mixed $value İlgili anahtara eklenecek değer.
return mixed

Kullanımlar

Gelen veri dizisinin anahtarları yöntem adı olarak kullanılırsa o anahtara ait veri elde edilir.

Env::example('Example');

echo Env::example();

 

 

# Server (ZN >= 1.0.0)


$_SERVER yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

[6.1.11.7][2021-01-31] Güncellemesi

Bu güncelleme ile Server::all() kullanımı bu yöntemin kendi dizisini döndürmektedir. $_SERVER dizisini döndürmek için Server::data() yöntemini kullanın.

Parametreler

string $key ilgili anahtar.
return mixed

Tanımlı Yöntemler

Server::os() : string Mevcut işletim sistemi türünü verir.
Server::data(string $type = NULL) : mixed
Parametreye göre server bilgisini verir. Bu parametrenin boş bırakılması durumunda dizi türünden $_SERVER verileri döner.
Server::all() : array Server verilerine yönelik özelleştirilmiş bir dizi döner.

Kullanımlar

Gelen veri dizisinin anahtarları yöntem adı olarak kullanılırsa o anahtara ait veri elde edilir.

output(Server::host());

 

 

# Files (ZN >= 1.0.0)


$_FILES yöntemleriyle gelen verileri almak için kullanılır.

Parametreler

string $name $_FILES dizisine ait anahtarlardan biri.
mixed $key  = 'name' İç dizi anahtarı.
return mixed

Kullanımlar

Method::files('example');

 

 

# Delete (ZN >= 1.0.0)


İlgili metotla oluşturulmuş veriyi silmek için kullanılır

Parametreler

string $method Verinin silineceği metot.
mixed $key O metoda ait anahtar.
return bool

Kullanımlar

Method::delete('post', 'example');

Yukarıdaki örnekte Post::example() verisi silinmiştir.