İstemci Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework Custom Edition dağıtımı ile kendinize özel proje dizin yapısı tasarlabilirsiniz."


İstemci taraflı soket uygulaması geliştirmek için oluşturulmuştur. Soket yöntemleri ve seçeneklerine dair detaylı bilgi bir önceki bölümde verildiği için bu bölümde sadece Client:: sınıfının kullanabildiği yöntemler ve örnekler verilecektir.

 

 

# Yöntemler


Object run(String $type, String $host, Int $port, Mixed $exparam = NULL)
String read(Int $length = 1024)
Int write(String $content)

 

 

# Run


Soket istemci bağlantısını çalıştırmak için kullanılır. Kullanımı Server::run() gibidir. Bir önceki bölümde detaylıca anlatılmıştır.

 $socket = ZN\Socket\Client::option('verifyPeer', false)
              ::option('verifyPeerName', false)
              ::run('ssl''smtp.gmail.com', 465);

$socket->write('EHLO [127.0.0.1]');

echo $socket->read();

Yukarıdaki örnek SSL ile gmail'e smtp bağlantı isteği gösterilmiştir.