İstemci Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


İstemci taraflı soket uygulaması geliştirmek için oluşturulmuştur. Soket yöntemleri ve seçeneklerine dair detaylı bilgi bir önceki bölümde verildiği için bu bölümde sadece Client:: sınıfının kullanabildiği yöntemler ve örnekler verilecektir.

 

 

# Yöntemler


object run(string $type, string $host, int $port, mixed $exparam = NULL)
string read(int $length = 1024)
int write(string $content)

 

 

# Run


Soket istemci bağlantısını çalıştırmak için kullanılır. Kullanımı Server::run() gibidir. Bir önceki bölümde detaylıca anlatılmıştır.

 $socket = ZN\Socket\Client::option('verifyPeer', false)
              ::option('verifyPeerName', false)
              ::run('ssl''smtp.gmail.com', 465);

$socket->write('EHLO [127.0.0.1]');

echo $socket->read();

Yukarıdaki örnek SSL ile gmail'e smtp bağlantı isteği gösterilmiştir.