HTTP Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework'te Masterpage kütüphanesi ile çok basit bir şekilde web iskeleti oluşturabilirsiniz."


Method:: kütüphanesi kullanılarak $_GET, $_POST, $_EVN, $_SERVER, $_REQUEST süper globallerini kullanmak için oluşturulmuştur. İşlev olarak Method:: kütüphanesi ile aynı işi yapıyor olsa da işlevlerin kullanımında ufak tefek farklılıklar vardır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


3.1.2 Bool isAjax(Void)
4.0.0 Bool isRequestMethod(String ...$parameters)
3.0.1 String browserLang(String $default = 'en')
3.0.0 String code(Int $code = 200)
3.0.0 String message(String $message)
6.0.37 Void response(Int $code, String $version = '1.1')
3.0.0 This input(String $input)
3.0.0 This name(String $name)
3.0.0 This value(Mixed $value)
3.0.0 Mixed select(String $name)
3.0.0 Bool insert(String $name, $value)
3.0.0 Bool delete(String $name)
4.0.0 String host(Void)
4.0.0 String userAgent(Void)
4.0.0 String accept(Void)
4.0.0 String language(Void)
4.0.0 String encoding(Void)
4.0.0 String cookie(Void)
4.0.0 String connection(Void)

 

 

# IsAjax (ZN >= 3.1.2)


Sayfaya yapılan isteğin ajax isteği olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntemi ajax gönderimlerinizde ajax kodlarınınız olduğu sayfanın başında kullanarak ajax güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Parametreler

Void
Return Bool

Kullanımı

if( Http::isAjax() === false )
{
    echo 'Invalid Ajax Process'; exit;
}

 

 

# IsRequestMethod (ZN >= 4.0.0)


Sayfaya yapılan isteğin tür veya türlerini belirlemek için kullanılır. Özellikle bir sayfaya yapılması gereken isteğin post isteği olması gerektiğinde kullanışlıdır.

Parametreler

String ...$methods Metot türleri.
Seçenekler post, get, put, delete
Return Bool

Kullanımı

if( Http::isRequestMethod('post') )
{
    # Your codes..
}

 

 

# BrowserLang (ZN >= 3.0.1)


Mevcut web tarayıcısının aktif dil kısaltmasını verir. Eğer dil bulunamazsa parametre olarak belirtilen değer döner.

Parametreler

String $default = 'en' Dil bulunamazsa varsayılan değer.
Return String

Kullanımı

echo Http::browserLang();
en

 

 

# Code (ZN >= 3.0.0)


Hata koduna göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

Parametreler

Int $code = 200 Mesaj kodu.
Return String

Kullanımı

echo Http::code(100);
echo Http::code(200);
100 Continue
200 OK 

 

 

# Message (ZN >= 3.0.0)


Hata mesajına göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

Parametreler

String $message Mesajın anahtar değeri.
Return String

Kullanımı

echo Http::message('continue');
echo Http::message('ok');
100 Continue
200 OK 

 

 

# Response (ZN >= 6.0.37)


Hata koduna göre yanıt oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

Int $code Mesaj kodu.
String $version = '1.1' HTTP versiyonu.
Return Void

Kullanımı

Http::response(401); # header("HTTP/1.1 401 Unauthorized")
Http::response(301); # header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently")

 

 

# Input (ZN >= 3.0.0)


$_GET, $_POST, $_EVN, $_SERVER, $_REQUEST global değişkenlerini kullanmak için oluşturulmuştur. Bu yöntemin geliştirilmesinin neden güvenliktir.

Parametreler

String $input Hangi globalin kullanılacağıdır.
Seçenekler get, post, env, server, request
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->insert('example', 'Example Value');

echo Http::input('post')->select('example');
Example Value 

 

 

# Name (ZN >= 3.0.0)


Girdinin hangi isimle tutulacağını belirtmek için kullanılır. Opsiyonel yöntemdir. Kullanımı zorunlu değildir.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->name('example')->value('Example Value')->insert();

echo Http::input('post')->name('example')->select();
Example Value 

 

 

# Value (ZN >= 3.0.0)


Girdinin değerini belirtmek için kullanılır. Opsiyonel yöntemdir. Kullanımı zorunlu değildir.

Parametreler

Mixed $value Girdinin değeri.
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->name('example')->value('Example Value')->insert();

echo Http::input('post')->name('example')->select();
Example Value 

 

 

# Select (ZN >= 3.0.0)


Girdiyi seçmek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return Mixed

Kullanımı

echo Http::input('post')->select('example');
Example Value 

 

 

# Insert (ZN >= 3.0.0)


Girdiye değer eklemek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Mixed $value Girdinin değeri.
Return Bool

Kullanımı

echo Http::input('post')->insert('example', 'Example Data');

 

 

# Delete (ZN >= 3.0.0)


Girdiyi silmek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return Bool

Kullanımı

echo Http::input('post')->delete('example');

 

 

# Host (ZN >= 3.0.0)


Sistemin host bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::host(); 
localhost

 

 

# UserAgent (ZN >= 3.0.0)


İsteğin istek yapıldığı tarayıcı bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::userAgent(); 
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK...

 

 

# Accept (ZN >= 3.0.0)


İsteğin içerik bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::accept(); 
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp...

 

 

# Language (ZN >= 3.0.0)


İsteğin dilini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::language(); 
en-US,en;q=0.9

 

 

# Encoding (ZN >= 3.0.0)


İsteğin kodlama bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::encoding(); 
gzip, deflate, br

 

 

# Cookie (ZN >= 3.0.0)


İsteğin çerez bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::cookie(); 
PHPSESSID=msdm6j9...

 

 

# Connection (ZN >= 3.0.0)


İsteğin bağlantı bilgisini verir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo Http::connection(); 
keep-alive