XML Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Veritabanından sorgu isteğini tamamlamak için kullanılan get() yöntemi yerine doğrudan tabloismi() biçiminde tanımlama yapabilirsiniz. Örnek: DB::users();"


ZN Framework'te XML metin belgesi ve verisi üzerinde manipüslayon işlemleri yapabilmek için oluşturulmuş sınıftır. Oluşturma, ayrıştırma gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlar.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-xml

 

 

# Yöntemler


This version(String $version = '1.0')
This encoding(String $encoding = 'UTF-8')
String build(Array $data, String $version = NULL, String $encoding = NULL)
Bool save(String $file, String $data)
String load(String $file)
Mixed parse(String $xml, String $result = 'object')
Object parseObject(String $data)
Array parseArray(String $data)
String parseJson(String $data)
Mixed parseSimple(String $data, Int $option = 0)
Mixed parseSimpleURL(String $data, Int $option = 0)
Bool check(String $xml)

 

 

# Version (ZN >= 2.0.0)


XML belgesinin versiyon bilgisini ayarlamak için kullanılır.

Parametreler

String $version = '1.0' Belgenin versiyonu.
Return This

Kullanımı

XML::version('1.1'); 

 

 

# Encoding (ZN >= 2.0.0)


XML belgesinin karakter kodlamasını ayarlamak için kullanılır.

Parametreler

String $encoding = 'utf-8' Belgenin kodlaması.
Return This

Kullanımı

XML::version('1.1')->encoding('UTF-8'); 

 

 

# Build (ZN >= 2.0.0)


XML verisi oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

Array $array Oluşturulacak XML belgesinin dizi formunda yazılması için kulanılır.
String $version = NULL XML::version() yöntemi bu parametre yerine kullanılabilir.
String $encoding = NULL XML::encoding() yöntemi bu parametre yerine kullanılabilir.
Return String

Kullanımı

$data = XML::build(
[ 
  'name' => 'media', 
  'attr' => ['id' => 1], 
  'child' => 
  [ 
    ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
    [
      'name' => 'music', 
      'attr' => ['id' => 3], 
      'child' => 
      [ 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'] 
      ]
    ]
   ]
]);
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<media id="1">
<video id="2">Vidyo</video>
<music id="3">
 <video id="2">Vidyo</video>
 <video id="2">Vidyo</video>
 <video id="2">Vidyo</video>
</music>
</media>

 

 

# Save (ZN >= 3.0.0)


XML dosyası oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

String $file Kaydedilecek belgenin adı.
String $data Belgeye hangi datanın kaydedileceği.
Return Bool

Kullanımı

XML::save('test', $data); # test.xml 

 

 

# Load (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini yüklemek için kullanılır.

Parametreler

String $file Yüklenecek belgenin adı.
Return String

Kullanımı

XML::load('test'); # test.xml 

 

 

# Parse (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini ayrıştırmak için kullanılır. Nesne veya dizi veri türünde bir dönüşüm yapmak için kullanılır.

Parametreler

String $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
String $type = 'array' Hangi türe ayrıştırılacağı.
Seçenekler json, array, object
Return Mixed

Kullanımı

XML::parse($data, 'array'); # Return array 

 

 

# ParseObject (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini nesne veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

String $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
Return Object

Kullanımı

XML::parseObject($data); # Return object 

 

 

# ParseArray (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini dizi veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

String $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
Return Array

Kullanımı

XML::parseArray($data); # Return array 

 

 

# ParseJson (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini dizi veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

String $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
Return String

Kullanımı

XML::parseJson($data); # Return json 

 

 

# ParseSimple (ZN >= 5.3.5)


Bir XML belgesine ait etiket özellik ve değerlerine ulaşmak için kullanılır. SimpleXMLElement sınıfının kullanımıdır.

Parametreler

String $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
Return Mixed

Kullanımı

$data = '<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<media id="1">
<video id="2">Vidyo</video>
<music id="3">
  <video id="2">Vidyo1</video>
  <video id="2">Vidyo2</video>
  <video id="2">Vidyo3</video>
</music>
</media>';

$parse = XML::parseSimple($data);

echo $parse->music->video;
echo $parse->music->video[1];
Vidyo1
Vidyo2

 

 

# Check (ZN >= 4.3.5)


Bir XML belgesinin söz diziminin geçerli olup olmadığını kontrol eder.

Parametreler

String $xml Kontrol edilecek XML dizgesi.
Return Bool

Kullanımı

echo XML::check($data);
1