XML Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework düzenlenebilir dizin yapısı ile kendi kod çatınızı oluşturmanıza imkan veren dünyadaki tek kod çatısıdır."


ZN Framework'te XML metin belgesi ve verisi üzerinde manipüslayon işlemleri yapabilmek için oluşturulmuş sınıftır. Oluşturma, ayrıştırma gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlar.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-xml

 

 

# Yöntemler


this version(string $version = '1.0')
this encoding(string $encoding = 'UTF-8')
string build(array $data, string $version = NULL, string $encoding = NULL)
bool save(string $file, string $data)
string load(string $file)
mixed parse(string $xml, string $result = 'object')
object parseObject(string $data)
array parseArray(string $data)
string parseJson(string $data)
mixed parseSimple(string $data, int $option = 0)
mixed parseSimpleURL(string $data, int $option = 0)
bool check(string $xml)

 

 

# Version (ZN >= 2.0.0)


XML belgesinin versiyon bilgisini ayarlamak için kullanılır.

Parametreler

string $version = '1.0' Belgenin versiyonu.
return this

Kullanımı

XML::version('1.1'); 

 

 

# Encoding (ZN >= 2.0.0)


XML belgesinin karakter kodlamasını ayarlamak için kullanılır.

Parametreler

string $encoding = 'utf-8' Belgenin kodlaması.
return this

Kullanımı

XML::version('1.1')->encoding('UTF-8'); 

 

 

# Build (ZN >= 2.0.0)


XML verisi oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

array $arr Oluşturulacak XML belgesinin dizi formunda yazılması için kulanılır.
string $version = NULL XML::version() yöntemi bu parametre yerine kullanılabilir.
string $encoding = NULL XML::encoding() yöntemi bu parametre yerine kullanılabilir.
return string

Kullanımı

$data = XML::build(
[ 
  'name' => 'media', 
  'attr' => ['id' => 1], 
  'child' => 
  [ 
    ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
    [
      'name' => 'music', 
      'attr' => ['id' => 3], 
      'child' => 
      [ 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'], 
        ['name' => 'video', 'attr' => ['id' => 2], 'content' => 'Vidyo'] 
      ]
    ]
   ]
]);
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<media id="1">
<video id="2">Vidyo</video>
<music id="3">
 <video id="2">Vidyo</video>
 <video id="2">Vidyo</video>
 <video id="2">Vidyo</video>
</music>
</media>

 

 

# Save (ZN >= 3.0.0)


XML dosyası oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

string $file Kaydedilecek belgenin adı.
string $data Belgeye hangi datanın kaydedileceği.
return bool

Kullanımı

XML::save('test', $data); # test.xml 

 

 

# Load (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini yüklemek için kullanılır.

Parametreler

string $file Yüklenecek belgenin adı.
return string

Kullanımı

XML::load('test'); # test.xml 

 

 

# Parse (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini ayrıştırmak için kullanılır. Nesne veya dizi veri türünde bir dönüşüm yapmak için kullanılır.

Parametreler

string $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
string $type = 'array' Hangi türe ayrıştırılacağı.
Seçenekler json, array, object
return mixed

Kullanımı

XML::parse($data, 'array'); # Return array 

 

 

# ParseObject (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini nesne veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

string $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
return object

Kullanımı

XML::parseObject($data); # Return object 

 

 

# ParseArray (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini dizi veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

string $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
return array

Kullanımı

XML::parseArray($data); # Return array 

 

 

# ParseJson (ZN >= 3.0.0)


Bir XML belgesini dizi veri türüne dönüştürmek için kullanılır.

Parametreler

string $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
return string

Kullanımı

XML::parseJson($data); # Return json 

 

 

# ParseSimple (ZN >= 5.3.5)


Bir XML belgesine ait etiket özellik ve değerlerine ulaşmak için kullanılır. SimpleXMLElement sınıfının kullanımıdır.

Parametreler

string $xml Arıştırılacak XML dizgesi.
return mixed

Kullanımı

$data = '<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<media id="1">
<video id="2">Vidyo</video>
<music id="3">
  <video id="2">Vidyo1</video>
  <video id="2">Vidyo2</video>
  <video id="2">Vidyo3</video>
</music>
</media>';

$parse = XML::parseSimple($data);

echo $parse->music->video;
echo $parse->music->video[1];
Vidyo1
Vidyo2

 

 

# Check (ZN >= 4.3.5)


Bir XML belgesinin söz diziminin geçerli olup olmadığını kontrol eder.

Parametreler

string $xml Kontrol edilecek XML dizgesi.
return bool

Kullanımı

echo XML::check($data);
1