Ortak Veritabanı Yöntemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Devtools projesi ile framework kullanma deneyiminizi daha görsel hale getirebilirsiniz."


Bu kütüphanede diğer veritabanı kütüphanelerinin tamamında kullanılabilen ortak yöntemler yer almaktadır. Aşağıda gösterilecek yöntemlerin tamamı DB::, DBForge::, DBTool:: kütüphanelerinde kullanılabilir.

 

 

# Yöntemler


new(mixed $connectName) : object
secure(array $data) : this
error() : string
stringQuery() : string

 

 

# New


Farklı veritabanı bağlantısı oluşturmak için kullanılır. Bazen birden fazla farklı veritabanı ile çalışmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda kullanacağınız yöntem budur.

mixed $config Varsayılan ayarlar dışında yeni bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Hem dizi hemde dizge türde değer alabilir.
return this

Kullanımlar

$different = DB::new(['database' => 'differentDatabase']);

$different->insert('table', ['name' => 'ZN']);
$differentForge = DBForge::new(['database' => 'differentDatabase']);

$differentForge->dropTable('table');

 

 

# Secure


Bu yöntem güvenlik girişi gerektiren yöntemlerle birlikte kullanılabilir. 2 tür parametrik kullanımı söz konusudur.

array $data Güvenliği sağlanacak verilerin yer alacağı dizi.
return this

Kullanımlar

DB::secure(['zn', '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = ? and version = ?');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'

Belirteç Tanımlama 

İstenirse kontrol edilecek alanlara belirteç tanımlaması yapılabilir.

DB::secure([':x' => 'zn', ':y' => '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = :x and version = :y');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'

Otomatik Tırnaklama

Gönderilen veriler otomatik olarak tırnak içerisine alınır.

Tırnağın Kaydedilme Biçimi [6.19.1][2021-07-16]

Bu güncellemede veri içerisinde gönderilen tek tırnağın kaydedilme biçimi değiştirilmiştir.

Önceden Artık
\' '
DB::secure([':x' => "zn'injection"])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = :x');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn'injection'

 

 

# Error


Sorgu sonucu hata olup olmadığını verir.

void
return string

Kullanımlar 

DB::query('SELECT * FROM');

echo DB::error();
DBForge::createTable('table', []);

echo DBForge::error();

 

 

# StringQuery


Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki en son sorgunun string SQL dizesini verir.

void
return string

Kullanımlar

DB::get('users');

echo DB::stringQuery(); # SELECT * FROM users
# StringQueries

Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki sorguların array türünde SQL dizisini verir.

void
return array

Kullanımlar

DB::users();
DB::accounts();

output(DB::stringQueries());
0 => SELECT * FROM users
1 => SELECT * FROM accounts
# String

Herhangi bir SQL sorgusunun string karşılığını almak için kullanılır.

void
return string

Kullanımlar

DB::string()->get('users');
SELECT * FROM USERS