Ortak Veritabanı Yöntemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Şablon sihirbazında (Wizard) (5.5.60) sürümünden beri döngülerin sonunda kullanılan : sembolünün kullanım zorunluluğu kaldırılmıştır."


Bu kütüphanede diğer veritabanı kütüphanelerinin tamamında kullanılabilen ortak yöntemler yer almaktadır. Aşağıda gösterilecek yöntemlerin tamamı DB::, DBForge::, DBTool:: kütüphanelerinde kullanılabilir.

 

 

# Yöntemler


table(string $table) : this
column(string $col, scalar $val = NULL) : this
secure(array $data) : this
error() : string
version() : string
new(mixed $connectName) : object
stringQuery() : string
stringQueries() : array
string() : this

 

 

# Table


Bu yöntem tablo ismi gerektiren yöntemlerin bu parametresine alternatif olarak opsiyonel kullanım olarak oluşturulmuştur.

Parametreler
string $table Tablo ismi.
return this
Kullanımlar
DB::table('test')->get()->result();
DBForge::table('test')->dropTable();

 

 

# Column


Bu yöntem kolon bilgisi gerektiren veritabanı yöntemleri ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler

string $column Kolon bilgisi.
mixed $data = NULL Kolon değer.
return this

Kullanımlar

DB::table('test')
  ->column('name', 'Example')
  ->column('phone', '12345')
  ->insert();
DBForge::table('users')->column('name')->column('address')->dropColumn();

 

 

# Secure


Bu yöntem güvenlik girişi gerektiren yöntemlerle birlikte kullanılabilir. 2 tür parametrik kullanımı söz konusudur.

Parametreler
array $data Güvenliği sağlanacak verilerin yer alacağı dizi.
return this
Kullanımlar
DB::secure(['zn', '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = ? and version = ?');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'

İstenirse kontrol edilecek alanlara anahtar tanımlaması yapılabilir.

DB::secure([':x' => 'zn', ':y' => '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = :x and version = :y');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'
Dikkat: Paket[6.19.1.7] sürümü ile birlikte artık değerler otomatik olarak tırnak içerisine alınmaktadır. Öncesinde ise anahtarların sorguya yerleştirilirken tırnak içerisinde olması tavsiye edilmektedir. Örn ':x' veya '?'

 

 

# Error


Sorgu sonucu hata olup olmadığını verir.

Parametreler
void
return string
Kullanımlar 
DB::query('SELECT * FROM');

echo DB::error();
DBForge::createTable('table', []);

echo DBForge::error();

 

 

# Version


Mevcut veritabanı platformunun sürüm bilsini verir.

Parametreler
void
return string
Kullanımlar 
echo DB::version();

 

 

# New


Farklı veritabanı bağlantısı oluşturmak için kullanılır. Bazen birden fazla farklı veritabanı ile çalışmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda kullanacağınız yöntem budur.

Parametreler
mixed $config Varsayılan ayarlar dışında yeni bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Hem dizi hemde dizge türde değer alabilir.
return this
Kullanımlar
$different = DB::new(['database' => 'differentDatabase']);

$different->insert('table', ['name' => 'ZN']);
$differentForge = DBForge::new(['database' => 'differentDatabase']);

$differentForge->dropTable('table');

 

 

# StringQuery


Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki en son sorgunun string SQL dizesini verir.

Parametreler
void
return string
Kullanımlar
DB::get('users');

echo DB::stringQuery(); # SELECT * FROM users

 

 

# StringQueries


Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki sorguların array türünde SQL dizisini verir.

Parametreler
void
return array
Kullanımlar
DB::users();
DB::accounts();

output(DB::stringQueries());
0 => SELECT * FROM users
1 => SELECT * FROM accounts

 

 

# String


Herhangi bir SQL sorgusunun string karşılığını almak için kullanılır.

Parametreler
void
return string
Kullanımlar
DB::string()->get('users');
SELECT * FROM USERS