Ortak Veritabanı Yöntemleri


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


(ZN >= 3.0.0)

Bu kütüphanede diğer veritabanı kütüphanelerinin tamamında kullanılabilen ortak yöntemler yer almaktadır. Aşağıda gösterilecek yöntemlerin tamamı DB::, DBForge::, DBTool::, DBTrigger:: ve DBUser:: kütüphanelerinde kullanılabilir.

 

 

# Yöntemler


This table(String $table)
This column(String $col, Scalar $val = NULL)
This secure(Array $data)
String error(Void)
String version(Void)
Object new(Mixed $connectName)
String stringQuery(Void)
Array stringQueries(Void)
This string">string(Voidstring">)

 

 

# Table (ZN >= 3.0.0)


Bu yöntem tablo ismi gerektiren yöntemlerin bu parametresine alternatif olarak opsiyonel kullanım olarak oluşturulmuştur.

Parametreler
String $table Tablo ismi.
Return This
Kullanımlar
DB::table('test')->get()->result();
DBForge::table('test')->dropTable();

 

 

# Column (ZN >= 3.0.0)


Bu yöntem kolon bilgisi gerektiren veritabanı yöntemleri ile birlikte kullanılabilir.

Parametreler

String $column Kolon bilgisi.
Mixed $data = NULL Kolon değer.
Return This

Kullanımlar

DB::table('test')
  ->column('name', 'Example')
  ->column('phone', '12345')
  ->insert();
DBForge::table('users')->column('name')->column('address')->dropColumn();

 

 

# Secure (ZN >= 2.0.0)


Bu yöntem güvenlik girişi gerektiren yöntemlerle birlikte kullanılabilir. 2 tür parametrik kullanımı söz konusudur.

Parametreler
Array $data Güvenliği sağlanacak verilerin yer alacağı dizi.
Return This
Kullanımlar
DB::secure(['zn', '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = ? and version = ?');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'

İstenirse kontrol edilecek alanlara anahtar tanımlaması yapılabilir.

DB::secure([':x' => 'zn', ':y' => '4'])
  ->query('SELECT * FROM WHERE framework = :x and version = :y');
SELECT * FROM WHERE framework = 'zn' and version = '4'
Dikkat: Paket[6.19.1.7] sürümü ile birlikte artık değerler otomatik olarak tırnak içerisine alınmaktadır. Öncesinde ise anahtarların sorguya yerleştirilirken tırnak içerisinde olması tavsiye edilmektedir. Örn ':x' veya '?'

 

 

# Error (ZN >= 0.0.1)


Sorgu sonucu hata olup olmadığını verir.

Parametreler
Void
Return String
Kullanımlar 
DB::query('SELECT * FROM');

echo DB::error();
DBForge::createTable('table', []);

echo DBForge::error();

 

 

# Version (ZN >= 0.0.1)


Mevcut veritabanı platformunun sürüm bilsini verir.

Parametreler
Void
Return String
Kullanımlar 
echo DB::version();

 

 

# New (ZN >= 5.8.6.3)


Farklı veritabanı bağlantısı oluşturmak için kullanılır. Bazen birden fazla farklı veritabanı ile çalışmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda kullanacağınız yöntem budur.

Parametreler
Mixed $config Varsayılan ayarlar dışında yeni bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Hem dizi hemde dizge türde değer alabilir.
Return This
Kullanımlar
$different = DB::new(['database' => 'differentDatabase']);

$different->insert('table', ['name' => 'ZN']);
$differentForge = DBForge::new(['database' => 'differentDatabase']);

$differentForge->dropTable('table');

 

 

# StringQuery (ZN >= 3.0.0)


Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki en son sorgunun string SQL dizesini verir.

Parametreler
Void
Return String
Kullanımlar
DB::get('users');

echo DB::stringQuery(); # SELECT * FROM users

 

 

# StringQueries (ZN >= 5.6.2)


Bu yöntemin kullanımında kendinden önceki sorguların array türünde SQL dizisini verir.

Parametreler
Void
Return Array
Kullanımlar
DB::users();
DB::accounts();

output(DB::stringQueries());
0 => SELECT * FROM users
1 => SELECT * FROM accounts

 

 

string" name="string"># String (ZN >= 3.0.0)


Herhangi bir SQL sorgusunun string karşılığını almak için kullanılır.

Parametreler
Void
Return String
Kullanımlar
DB::string()->get('users');
SELECT * FROM USERS