Excel Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Dinamik bir kütüphaneyi tanımlarken sınıf isminin başına Internal ön eki getirirerek statik erişimli hale getirebilirsiniz. "


Temel düzeyde diziden xls dosyasına, csv dosyasında da diziye veri aktarımı yapabilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-filesystem

 

 

# Yöntemler


Void arrayToXLS(Array $data, String $file = 'excel.xls')
Array CSVToArray(String $file)

 

 

# ArrayToXLS (ZN >= 3.0.4)


Diziyi .xls uzantılı dosya haline getirir.

Parametreler

Array $data Dizi.
String $file = 'excel.xls' Hangi isimle kaydedileceği. .xls uzantısı belirtmeye gerek yoktur.
Return Void

Kullanımlar

Excel::arrayToXLS
([
    ['1', '2', '3'],
    ['1', '2', '3']
],  'testXLS');

 

 

# CSVToArray (ZN >= 3.0.4)


.csv uzantılı dosyayı diziye çevirir.

Parametreler

String $file Hangi isimle kaydedileceği. .csv uzantısı belirtmeye gerek yoktur
Return Void

Kullanımlar

output(Excel::CSVToArray('testCSV'));