Excel Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


Temel düzeyde diziden xls dosyasına, csv dosyasında da diziye veri aktarımı yapabilmek için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-filesystem

 

 

# Yöntemler


Void arrayToXLS(Array $data, String $file = 'excel.xls')
Array CSVToArray(String $file)

 

 

# ArrayToXLS (ZN >= 3.0.4)


Diziyi .xls uzantılı dosya haline getirir.

Parametreler

Array $data Dizi.
String $file = 'excel.xls' Hangi isimle kaydedileceği. .xls uzantısı belirtmeye gerek yoktur.
Return Void

Kullanımlar

Excel::arrayToXLS
([
    ['1', '2', '3'],
    ['1', '2', '3']
],  'testXLS');

 

 

# CSVToArray (ZN >= 3.0.4)


.csv uzantılı dosyayı diziye çevirir.

Parametreler

String $file Hangi isimle kaydedileceği. .csv uzantısı belirtmeye gerek yoktur
Return Void

Kullanımlar

output(Excel::CSVToArray('testCSV'));