URL Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Başlangıç kontrolcüsü tanımlayarak bu kontrolcüde yer alan kodların diğer tüm kontrolcüler için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz."


URL dizgeleri ile çalışma, kodlama, kod açma ve çözümleme gibi işlevlerin yerine getirilmesi için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


String base(String $uri = '', Int $index = 0)
String site(String $uri = '', Int $index = 0)
String current(String $fix = NULL)
String host(String $uri = '')
String prev(Void)
String buildQuery(Mixed $data, Mixed $prefix = NULL, Scalar $sep = NULL, Scalar $enctype = RFC1738

 

 

# Base (ZN >= 3.1.0)


Sistemin kök URL'sini döndürür. Yani sistemin kurulu olduğu dizini gösteren URL bilgisidir.

Parametreler

String $uri = '' Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::base();
https://localhost/develop/
echo URL::base('about/me');
https://localhost/develop/about/me

 

 

# Site (ZN >= 3.1.0)


Mevcut projenin URL'sini verir.

Parametreler

String $uri = '' Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

Örnek olarak Projects/Example/ dizininde çalıştığımızı düşünelim.

echo URL::site();
https://localhost/develop/Example/

Ön tanımlı yani Projects/Frontend dizininde çalıştığımızı varsayalım. 

echo URL::site();
https://localhost/develop/
echo URL::site('users/profile');
https://localhost/develop/users/profile

Opsiyonel Yöntemler

5.8.3.3 This lang(String $key)
# Lang (ZN >= 5.8.3.3)

URL dil ekinin kullanılıyor olması durumunda dili değiştirme kolaylığı açısından mevcut dillere göre URL'nin dil ekinin düzenlenmesini sağlar.

Parametreler

String $key Hangi dil ifadesinin kullanılacağı.
Return This  

Kullanımı

Dosya: Views/Sections/sidebar.wizard.php
<ul>
  @foreach( ML::langs() as $key )
  <li><a href="{{ URL::lang( $key )->site( URI::active() ) }}">{{ $key }}</a>
  @endforeach
</ul>

 

 

# Current (ZN >= 3.1.0)


O an aktif olan sayfanın URL'sini verir.

Parametreler

String $uri = NULL Elde edilen aktif url nin devamına eklenecek olan veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::current('about/me');
https://localhost/develop/example/about/me  

 

 

# Host (ZN >= 3.1.0)


Sistemin host bilgisini verir. host() fonksiyonundan farkı URL ifade etmesidir.

Parametreler

String $uri = NULL Host bilgisinin sonuna eklenecek veri.
Return String

Kullanımı

echo URL::host('about/me');
https://localhost/about/me 

 

 

# Prev (ZN >= 3.1.0)


Aktif URL'ye hangi adresten gelinmişse o adresin URL'sini döndürür. Yani ziyaretçi URL adresidir.

Parametreler

Void
Return String

Kullanımı

echo URL::prev();
https://localhost/about/me 

 

 

# BuildQuery (ZN >= 3.1.0)


URL kodlu sorgu dizesi üretir.

Parametreler

Mixed $data Özellik içeren bir dizi veya nesne olabilir.
String $prefix = NULL Temel dizide sayısal dizinler kullanılırsa ve bu parametre sağlanırsa, yalnızca temel dizideki öğeler için sayısal dizin için öncelere getirilir.
String $separator = NULL Ayraç.
String $enctype = 'RFC1738' Referans türü.
Return String

Kullanımı

$data =

[
  'foo'=>'bar',
  'baz'=>'boom',
  'cow'=>'milk',
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, '', '&amp;');
foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor