Araştırmacı


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Databases/ dizini bir veritabanı tablolarının şemasını oluşturup Generate::databases() komutu ile bu şemanın gerçek bir veritabanı ve tablo olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz."


Herhangi veri içinde arama yapabilmek için oluşturulmuş araçtır.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-helpers

 

 

# Yöntemler


Mixed data(Mixed $searchData, Mixed $searchWord, String $output = 'bool')

 

 

# Data (ZN >= 4.0.1)


Dizge veya dizi içerisinde arama yapmak için kullanılır.

Parametreler

Mixed $data Arama yapılacak veri. Dizi veya dizge olabilir.
Mixed $search Aranacak veri.
String $type = 'boolean' Sonuç türü.
boolean Arama sonucu, mantıksal bir değer döner. True veya false.
position Arama sonucu, bulunan verinin konum indisi döner.
string Arama sonucu, bulunan verinin adı döner.
Return Mixed

Kullanımlar

\Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b') );
\Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b', 'position') );
\Output::writeLine( Searcher::data(['a', 'b'], 'b', 'string') );
1
1
\Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example') );
\Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example', 'position') );
\Output::writeLine( Searcher::data('Example Data', 'Example', 'string') ); 
1
0
Example Data