HTTP Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"ZN Framework 2011 senesinden beri geliştirilmeye devam etmektedir."


Method:: kütüphanesi kullanılarak $_GET, $_POST, $_EVN, $_SERVER, $_REQUEST süper globallerini kullanmak için oluşturulmuştur. İşlev olarak Method:: kütüphanesi ile aynı işi yapıyor olsa da işlevlerin kullanımında ufak tefek farklılıklar vardır.

 

 

# Kurulum


ZN SE ve ZN CE dağıtımları için terminal kurulum komutu.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Bool isInvalidRequest(Void)
Bool isAjax(Void)
String browserLang(String $default = 'en')
String code(Int $code = 200)
String message(String $message)
This input(String $input)
This name(String $name)
This value(Mixed $value)
Mixed select(String $name)
Bool insert(String $name, $value)
Bool delete(String $name)

 

 

# IsInvalidReqest (ZN >= 4.2.4)


Sayfaya yapılan isteğin geçerli bir istek olup olmadığını kontrol eder. Genellikle formların post edildiği sayfalarda kullanılarak geçerli form isteği olup olmadığı konusunda güvenlik önlemi alınabilir.

Parametreler

Void
Return Bool

Kullanımı

if( Http::isInvalidRequest() === false )
{
    Import::view('page');
}
else
{
    redirect('sorry/invalidrequest');
}

 

 

# IsAjax (ZN >= 3.1.2)


Sayfaya yapılan isteğin ajax isteği olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntemi ajax gönderimlerinizde ajax kodlarınınız olduğu sayfanın başında kullanarak ajax güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Parametreler

Void
Return Bool

Kullanımı

if( Http::isAjax() === false )
{
    echo 'Invalid Ajax Process'; exit;
}

 

 

# BrowserLang (ZN >= 3.0.1)


Mevcut web tarayıcısının aktif dil kısaltmasını verir. Eğer dil bulunamazsa parametre olarak belirtilen değer döner.

Parametreler

String $default = 'en' Dil bulunamazsa varsayılan değer.
Return String

Kullanımı

echo Http::browserLang();
en

 

 

# Code (ZN >= 3.0.0)


Hata koduna göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

Parametreler

Int $code = 200 Mesaj kodu.
Return String

Kullanımı

echo Http::code(100);
echo Http::code(200);
100 Continue
200 OK 

 

 

# Message (ZN >= 3.0.0)


Hata mesajına göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

Parametreler

String $message Mesajın anahtar değeri.
Return String

Kullanımı

echo Http::message('continue');
echo Http::message('ok');
100 Continue
200 OK 

 

 

# Input (ZN >= 3.0.0)


$_GET, $_POST, $_EVN, $_SERVER, $_REQUEST global değişkenlerini kullanmak için oluşturulmuştur. Bu yöntemin geliştirilmesinin neden güvenliktir.

Parametreler

String $input Hangi globalin kullanılacağıdır.
Seçenekler get, post, env, server, request
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->insert('example', 'Example Value');

echo Http::input('post')->select('example');
Example Value 

 

 

# Name (ZN >= 3.0.0)


Girdinin hangi isimle tutulacağını belirtmek için kullanılır. Opsiyonel yöntemdir. Kullanımı zorunlu değildir.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->name('example')->value('Example Value')->insert();

echo Http::input('post')->name('example')->select();
Example Value 

 

 

# Value (ZN >= 3.0.0)


Girdinin değerini belirtmek için kullanılır. Opsiyonel yöntemdir. Kullanımı zorunlu değildir.

Parametreler

Mixed $value Girdinin değeri.
Return This

Kullanımı

Http::input('post')->name('example')->value('Example Value')->insert();

echo Http::input('post')->name('example')->select();
Example Value 

 

 

# Select (ZN >= 3.0.0)


Girdiyi seçmek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return Mixed

Kullanımı

echo Http::input('post')->select('example');
Example Value 

 

 

# Insert (ZN >= 3.0.0)


Girdiye değer eklemek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Mixed $value Girdinin değeri.
Return Bool

Kullanımı

echo Http::input('post')->insert('example', 'Example Data');

 

 

# Delete (ZN >= 3.0.0)


Girdiyi silmek için kullanılır.

Parametreler

String $name Girdinin adı.
Return Bool

Kullanımı

echo Http::input('post')->delete('example');