Konuşan Sorgular


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Görünümleri 'Views/controllerName/methodName.php' formunda tanımlayarak kontrolcüler tarafından otomatik yüklenmesini sağlayabilirsiniz."


(ZN >= 5.2.0

Bu kullanımlar, sorgu kullanımlarını daha anlamlı ve kısa hale getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle CRUD işlemleri için daha kolay ve anlamlı sorgular yazabilirsiniz. Yöntem yazımlarında Büyük - Küçük harf duyarlılığı vardır. Aşağıda bu sorguların kullanımları ile ilgili detaylı örnekler verilecektir.

 

 

# Result İşlemleri


DB::result() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Object tablenameResult(String $output = 'object')
Kullanımlar

Blog tablosuna ait tüm sonuçları almak için;

$result = DB::blogResult();

Bir koşula göre sonuçları almak için;

$result = DB::whereSlug('example-data')->blogResult();

Birden fazla koşula göre sonuçları almak için;

$result = DB::whereSlugAnd('example-data')->whereId(10)->blogResult();

 

 

# Row İşlemleri


DB::row() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Object tablenameRow(Mixed $output = 0)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait tek bir satır sonuç almak için;

$row = DB::blogRow();

Blog tablosuna ait 5. kayıta ait sonucu almak için;

$row = DB::blogRow(4);

Belli bir koşula göre tek satır sonuç almak için;

$row = DB::whereId(5)->blogRow();
5.7.0 Güncellemesi

Bu güncelleme ile kısa koşul oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kural
Object tablenameRowColumnname(Scalar $value)
Kullanımlar
$row = DB::blogRowId(5); # DB::where('id', 5)->blog()->row() kullanımı gibidir.

Eğer parametre belirtilmez ise DB::value() yöntemi gibi çalışır.

 

 

# Value İşlemleri


DB::value() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Scalar tablenameRowColumnname(Void)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait tek bir kolon değerini almak için;

$value = DB::blogRowSlug();

Blog tablosuna ait tek bir kolon değerini belli bir koşula göre almak için;

$value = DB::whereIdOr(1)->whereIdOr(10)->whereId(20, '<')->blogRowName();

Eğer koşul eşittik dışında bir karşılaştırma olacaksa 2. parametreye karşılaştırma operatörü belirtilir.

$value = DB::whereCreate_date('2017', '<')->blogRowContent();

 

 

# Join İşlemleri


DB::typeJoin() yöntemlerinin bir tür kullanımıdır. Bu yöntemdeki type: left, right gibi kullanımları ifade etmektedir.

Kural
This leftJoinTablenameColumnnameTablename2Columnname2(String $operator = '=')
Kullanımlar
$result = DB::leftJoinAccoutsIdCommentsUser_id()
      ->rightJoinCommentsUser_idTopicUser_id('!=')
      ->commentsResult();
SELECT * FROM comments
LEFT JOIN accouts ON accouts.id = comments.user_id
RIGHT JOIN comments ON comments.user_id != topic.user_id 

 

 

# Group By ve Order By İşlemleri


DB::groupBy() ve DB::orderBy() yöntemlerinin bir tür kullanımıdır.

Kural
This groupByColumnname(Void)
This orderByColumnnameOrdertype(Void)
Kullanımlar
DB::orderByCreate_dateAsc()->groupByCreate_date()->productsResult();
SELECT * FROM products GROUP BY create_date ORDER BY create_date Asc

 

 

# Insert İşlemi


DB::insert() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameInsert(Array $columnAndValues)
Kullanımlar

Blog tablosuna yeni bir kayıt eklemek için;

DB::blogInsert(['name' => 'New Blog', 'content' => 'New Blog Content']);

 

 

# Update İşlemi


DB::update() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameUpdate(Array $columnAndNewValues)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait bir kayıtı güncellemek için;

DB::blogUpdate(['name' => 'New Blog 2']);
5.7.0 Güncellemesi

Bu güncelleme ile where yapısını da kısa bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kural
Bool tablenameUpdateColumnname(Array $columnAndNewValues, Scalar $columnValue)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait bir kayıtı güncellemek için;

DB::blogUpdateId(['name' => 'New Blog 2'], 1);

Yukarıdaki kullanım id kolonu 1 olanın verilerinin güncelleneceğini belirtir.

 

 

# Delete İşlemi


DB::delete() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameDelete(Void)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait bir kayıtı silmek için;

DB::whereName('New Blog 2')->blogDelete();
5.7.0 Güncellemesi

Bu güncelleme ile where yapısını da kısa bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kural
Bool tablenameDeleteColumnname(Scalar $columnValue)
Kullanımlar

Blog tablosuna ait bir kayıtı silmek için;

DB::blogDeleteName('New Blog 2');

Yukarıdaki kullanım name kolonu 'New Blog 2' olanın verilerinin silineceğini belirtir.

 

 

# Create Table İşlemi


DBForge::createTable() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameCreate(Array $columnsAndProperties)
Kullanımlar

Accounts tablosu oluşturmak için;

DBForge::accountsCreate(['id' => [DB::int(11), DB::autoIncrement(), DB::primaryKey()]]);

 

 

# Drop Table İşlemi


DBForge::dropTable() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameDrop(Void)
Kullanımlar

Accounts tablosunu silmek için;

DBForge::accountsDrop();

 

 

# Truncate İşlemi


DBForge::truncate() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameTruncate(Void)
Kullanımlar

Accounts tablosunun içeriğini boşaltmak için;

DBForge::accountsTruncate();

 

 

# Rename İşlemi


DBForge::renameTable() yönteminin bir tür kullanımıdır.

Kural
Bool tablenameRename(String $newTableName)
Kullanımlar

Accounts tablosunun adını değiştirmek için;

DBForge::accountsRename('new_accounts');