Oturum Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Dinamik bir kütüphaneyi tanımlarken sınıf isminin başına Internal ön eki getirirerek statik erişimli hale getirebilirsiniz. "


PHP session işlemlerini daha pratik, kullanışlı ve güvenli halete getiren sınıftır.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-storage

 

 

# Yöntemler


Session::insert(string $name, $value) : bool
Session::first() : this
Session::last() : this
Session::select(string $name) : mixed
Session::selectAll() : array
Session::delete(string $name) : bool
Session::deleteAll() : bool
Session::encode(string $name, string $value) : this
Session::decode(string $hash) : this
Session::regenerate(bool $regenerate = true) : this

 

 

# Yapılandırma


Dosya: Config/Storage.php
string $encode = 'super' Oturum anahtarlarının hangi algoritma ile şifreleneceğidir. Belirtilmezse şifreleme yapılmaz.
Seçenekler super, golden, md5, sha1 ...
bool $regenerate = true Oturum kimliğinin değiştirilmesi durumu. Güvenlik açışıdaın bu değerin true olması tercih edilir.

 

 

# INI Yapılandırması


Session yani oturum işlemlerinin htaccess veya php_ini ayarlarını yapılandırmak için oluşturulmuş yapılandırma dosyasıdır.

File: Settings/Ini.php
INI
array $settings = [] php.ini Oturum ayarları listesi. Bu ayarların kullanımı hakkında detaylı bilgiye PHP Ini Yönergeleri bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
File: Settings/Htaccess.php
Htaccess
bool $status = false Settings bölümündeki ayarların .htaccess dosyasına kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. TRUE olması durumda ayarlar .htaccess dosyasına kaydedilir. FALSE olması durumuda sadece php_ini üzerinden yapılandırmaya çalışır.

 

 

# Insert


Oturum verisi oluşturmak için kullanılır.

Parametreler

string $name Oturum adı.
mixed $value Değer.
return bool

Opsiyonel Yöntemler

first() : this Bir oturum dizisinin başına eleman ekler. Session::insert() işleminin bu yöntemle birlikte yapılması durumunda session verisi dizi türünde saklanır.
last() : this Bir oturum dizisinin sonuna eleman ekler. Session::insert() işleminin bu yöntemle birlikte yapılması durumunda session verisi dizi türünde saklanır.

Kullanımı

Session::insert('example', 'Example Data');
echo Session::select('example');
Example Data
Doğrudan Erişim
Session::example('Example Data');

 

 

# Select


Oluşturulan oturumları seçmek için kullanılır.

Parametreler

string $name Oturum adı.
return mixed

Kullanımı

Session::insert('example', ['a', 'b', 'c']);
output(Session::select('example'));
0 => string 'a' ( length = 3 ),
1 => string 'b' ( length = 3 ),
2 => string 'c' ( length = 3 )
 
Doğrudan Erişim
output(Session::example());

 

 

# SelectAll


Oluşturulan tüm oturumları seçmek için kullanılır.

Parametreler

void
return array

Kullanımı

Session::insert('example', 'Example Data');
Session::insert('value', 'Value');
output(Session::selectAll());
1a79a4d60de6718e8e5b326e338ae533 => string 'Example Data' ( length = 14 ),
2063c1608d6e0baf80249c42e2be5804 => string 'Value' ( length = 7 )
Doğrudan Erişim
output(Session::all());

 

 

# Delete


Olutuşturulan oturumları silmek için kullanılır.

Parametreler

string $name Oturum adı.
return bool

Kullanımı

Session::delete('example');
output(Session::selectAll());
2063c1608d6e0baf80249c42e2be5804 => string 'Value' ( length = 7 )
Doğrudan Erişim
Session::exampleDelete();

 

 

# DeleteAll


Olutuşturulan tüm oturumları silmek için kullanılır.

Parametreler

void
return bool

Kullanımı

Session::deleteAll();
output(Session::selectAll());
array (size=0) empty

 

 

# Encode


Oturum oluştururken hem değeri tutacak anahtarı hemde değerin kendsini şifrelemek için kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta anahtar şifrelemesi çözümlenebilirken değerin şifrelemesi çözümlenememektedir. Ön tanımlı olarak Config/Services.php -> session ayarları içinde ön tanımlı olarak anahtarın şifrelenmesi için kullanılan encode ayarı md5 olarak ayarlıdır.

Parametreler

string $encodeName Oturum değerini tutacak anahtarın şifrelenmesi için kullanılır. Boş bırakılması halinde hiç bir şifreleme yapmaz.
string $encodeValue Oturum verisini şifrelemek için kullanılır. Boş bırakılması halinde hiç bir şifreleme yapmaz.
return this

Kullanımı

Session::encode('md5')->insert('sessionValue', 'Session Value');
Session::encode('sha1')->insert('sessionValue', 'Session Value');

\Output::writeLine(Session::decode('md5')->select('sessionValue'));
\Output::writeLine(Session::decode('sha1')->select('sessionValue'));
Session Value
Session Value 

 

 

# Decode


Session::encode() ile şifrelenmiş oturum adını çözer. Şifreleme değer için tek yönlü olarak yapıldığı için çözümlenemez.

Parametreler

string $encodeName Oturum değerini tutacak anahtarın şifrelenmesi için kullanılır. Boş bırakılması halinde hiç bir şifreleme yapmaz.
return this

Kullanımı

Session::encode('md5')->insert('sessionValue', 'Session Value');

\Output::writeLine(Session::decode('md5')->select('sessionValue'));
Session Value 

İstenirse oturumun değeride şifrelenebilir. Ancak bu kullanımda verinin çözümlenmesi mümkün değildir.

Session::encode('md5', 'sha1')->insert('sessionValue', 'Session Value');

\Output::writeLine(Session::decode('md5')->select('sessionValue'));
ed3f3e737cd0b4e396b1350e119a665b156e133a

 

 

# Regenerate


Geçerli oturum kimliğini yenisiyle değiştirir. Ancak bu yöntem Session kütüphanesi için otomatik olarak kullanıldığından tekrar kullanımına gerek yoktur. Regenerate işleminin otomatik olarak yapılmamasını sağlamak için Config/Services.php -> session -> regenerate ayarının true değeri false olarak ayarlanmalıdır.

Parametreler

string $regenerate Oturum kimliği değiştirilsin mi?
return this

Kullanımı

Session::insert('example', 'Example Data');
Session::regenerate();