HTTP Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"External/ dizini tüm projeleriniz için ortak dosya kullanımı sunar."


HTTP ile ilgili işlemler yürütmek için geliştirilmiş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


Http::isAjax() : bool
Http::isRequestMethod(string ...$parameters) : bool
Http::browserLang(string $default = 'en') : string
Http::code(int $code = 200) : string
Http::message(string $message) : string
Http::response(int $code, string $version = '1.1') :
Http::host() : string
Http::userAgent() : string
Http::accept() : string
Http::language() : string
Http::encoding() : string
Http::cookie() : string
Http::connection() : string

 

 

# IsAjax


Sayfaya yapılan isteğin ajax isteği olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntemi ajax gönderimlerinizde ajax kodlarınınız olduğu sayfanın başında kullanarak ajax güvenliğini sağlayabilirsiniz.

return bool

Kullanımı

if( Http::isAjax() === false )
{
    echo 'Invalid Ajax Process'; exit;
}

 

 

# IsRequestMethod


Sayfaya yapılan isteğin tür veya türlerini belirlemek için kullanılır. Özellikle bir sayfaya yapılması gereken isteğin post isteği olması gerektiğinde kullanışlıdır.

string ...$methods Metot türleri.
Seçenekler post, get, put, delete
return bool

Kullanımı

if( Http::isRequestMethod('post') )
{
    # Your codes..
}

Çoklu Kontrol

Birden fazla türü kontrol etmek için kullanımınız aşağıdaki gibi olabilir.

if( Http::isRequestMethod('post', 'get') )
{
    # Your codes..
}

Yukarıdaki kullanım isteğin hem post hem de get olabileceğini belirtir.

 

# BrowserLang 


Mevcut web tarayıcısının aktif dil kısaltmasını verir. Eğer dil bulunamazsa parametre olarak belirtilen değer döner.

string $default = 'en' Dil bulunamazsa varsayılan değer.
return string

Kullanımı

echo Http::browserLang();
en

 

 

# Code 


Hata koduna göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

int $code = 200 Mesaj kodu.
return string

Kullanımı

echo Http::code(100);
echo Http::code(200);
100 Continue
200 OK 

 

 

# Message


Hata mesajına göre hata mesajlarını döndürmek için kullanılır.

string $message Mesajın anahtar değeri.
return string

Kullanımı

echo Http::message('continue');
echo Http::message('ok');
100 Continue
200 OK 

 

 

# Response


Hata koduna göre yanıt oluşturmak için kullanılır.

int $code Mesaj kodu.
string $version = '1.1' HTTP versiyonu.

Kullanımı

Http::response(401); # header("HTTP/1.1 401 Unauthorized")
Http::response(301); # header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently")

 

 

# Host


Sistemin host bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::host(); 
localhost

 

 

# UserAgent


İsteğin istek yapıldığı tarayıcı bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::userAgent(); 
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK...

 

 

# Accept


İsteğin içerik bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::accept(); 
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp...

 

 

# Language


İsteğin dilini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::language(); 
en-US,en;q=0.9

 

 

# Encoding


İsteğin kodlama bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::encoding(); 
gzip, deflate, br

 

 

# Cookie


İsteğin çerez bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::cookie(); 
PHPSESSID=msdm6j9...

 

 

# Connection


İsteğin bağlantı bilgisini verir.

return string

Kullanımı

echo Http::connection(); 
keep-alive