URL Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Konsol ile ZN Framework içerisinde bulunan kütüphane, kontrolcü, model, komut ve fonksiyon çalıştırılabilir."


URL dizgeleri ile çalışma, kodlama, kod açma ve çözümleme gibi işlevlerin yerine getirilmesi için oluşturulmuş kütüphanedir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-request

 

 

# Yöntemler


URL::base(string $uri = NULL) : string
URL::site(string $uri = NULL) : string
URL::current(string $fix = NULL) : string
URL::host(string $uri = NULL) : string
URL::prev() : string
URL::buildQuery(mixed $data, string $prefix = NULL, string $sep = NULL, string $type = '+') : string

 

 

# Base


Sistemin kök URL'sini döndürür. Yani sistemin kurulu olduğu dizini gösteren URL bilgisidir.

string $uri = NULL Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Kullanımı

echo URL::base();
https://localhost/develop/
echo URL::base('about/me');
https://localhost/develop/about/me

 

 

# Site


Mevcut projenin URL'sini verir.

string $uri = NULL Elde edilen kök url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Opsiyonel Yöntemler

URL::lang(string $key) : this

Kullanımı

Örnek olarak Projects/Example/ dizininde çalıştığımızı düşünelim.

echo URL::site();
https://localhost/develop/Example/

Ön tanımlı yani Projects/Frontend dizininde çalıştığımızı varsayalım. 

echo URL::site();
https://localhost/develop/
echo URL::site('users/profile');
https://localhost/develop/users/profile
Lang

URL dil ekinin kullanılıyor olması durumunda dili değiştirme kolaylığı açısından mevcut dillere göre URL'nin dil ekinin düzenlenmesini sağlar.

string $key Hangi dil ifadesinin kullanılacağı.
return this  

Kullanımı

Dosya: Views/Sections/sidebar.wizard.php
<ul>
  @foreach( ML::langs() as $key )
  <li><a href="{{ URL::lang( $key )->site( URI::active() ) }}">{{ $key }}</a>
  @endforeach
</ul>

 

 

# Current


O an aktif olan sayfanın URL'sini verir.

string $uri = NULL Elde edilen aktif url nin devamına eklenecek olan veri.
return string

Kullanımı

echo URL::current('about/me');
https://localhost/develop/example/about/me  

 

 

# Host


Sistemin host bilgisini verir. host() fonksiyonundan farkı URL ifade etmesidir.

string $uri = NULL Host bilgisinin sonuna eklenecek veri.
return string

Kullanımı

echo URL::host('about/me');
https://localhost/about/me 

 

 

# Prev


Aktif URL'ye hangi adresten gelinmişse o adresin URL'sini döndürür. Yani ziyaretçi URL adresidir.

return string

Kullanımı

echo URL::prev();
https://localhost/about/me 

 

 

# BuildQuery


URL kodlu sorgu dizesi üretir.

mixed $data Özellik içeren bir dizi veya nesne olabilir.
string $prefix = NULL $data parametresinde sayısal anahtara sahip olanlara önek ekler.
string $separator = NULL Ayraç.
string $type = '+' Referans türü. Boşluk karakterinin ne ile kodlanacağı. 
+ Boşluk karakteri + ile değiştirilir.
% Boşluk karakteri %20 ile değiştirlir.
return string

Kullanımı

$data =

[
  'foo'=>'bar',
  'baz'=>'boom',
  'cow'=>'milk',
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, '', '&amp;');
foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor 

[$prefix]

$data parametresinde sayısal anahtara sahip olanlara önek ekler.

$data =

[
  'bar',
  'foo' => 'foo',
  'baz'
];

echo URL::buildQuery($data, 'prefix_');
prefix_0=bar&foo=foo&prefix_1=baz

[$separator

Varsayılan & ayracını değiştirir.

$data =

[
  'bar',
  'foo' => 'foo',
  'baz'
];

echo URL::buildQuery($data, 'prefix_', '|');
prefix_0=bar|foo=foo|prefix_1=baz

[$type

Boşluk karakterinin ne ile kodlanacağını belirler. 

$data =

[
  'php'=>'hypertext processor'
];

echo URL::buildQuery($data, NULL, NULL, '%');
php=hypertext%20processor