Yığın Kütüphanesi


    × Bunları biliyor muydunuz?
"Projects/ dizini altında oluşturulan proje dizinleri çalışan host'un ismi ile isimlendirilirse Settings/Projects.php yapılandırma dosyasına tanımlamaya gerek kalmadan otomatik olarak çağrılması sağlanır."


Stack, ZN Framework'ün strings kütüphanesinden türetilmiş olup bu kütüphanenin yöntemlerini ortak bir veriye çoklu olarak uygulayabilmeyi sağlar. Özellikle bir veri için birden fazla dizge yöntemi kullanılacağı zaman idealdir.

 

 

# Kurulum


ZN dağıtımları için kurulum gerekmez.

↓ composer require znframework/package-datatypes

 

 

# Yöntemler


this data(string $data)
mixed get(void)

 

 

# Data


İşlem görecek dizi belirtilir. Bu yöntem Stack:: dan hemen sonra belirtilmelidir. Yani zincirin en üst halkası olarak kullanılmalıdır.

Parametreler

string $data İlgili dizge.
return this

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO 

 

 

# Get


İşlem sonucunu almak için kullanılır.

Uyarı: Bu yöntem nihai(son) yöntem olarak kulanılmalıdır.

Parametreler

void
return mixed

Kullanımı

$data = Stack::data('bar foo baz')
       ->upperCase()
       ->replace('BAZ', 'COO')
       ->get();

Output::writeLine($data);
BAR FOO COO